VR:n ensimmäinen sähköinen raakapuujuna saapui Metsä Groupin Kemin biotuotetehtaalle

Metsä Group Lehdistötiedote 21.4.2023 klo 9.00
  • Lehdistötiedotteet
  • |
  • |
  • Metsä Fibre

Ensimmäinen VR:n sähkövetoinen raakapuujuna saapui Metsä Groupin Kemin biotuotetehtaalle 21.4.2023 klo 8.00. Puuta toimitetaan tehtaan koekäyttöön. Kyseessä on merkittävä askel Metsä Groupin ja VR:n pitkään jatkuneessa yhteistyössä, jolla varmistetaan Kemin biotuotetehtaan puunsaanti rautateitse.

Noin kaksi kolmasosaa Kemin biotuotetehtaan käyttämästä raakapuusta tulee rautateitse. Se tarkoittaa noin 5 miljoonaa kuutiota vuodessa eli noin 8–10 junaa vuorokaudessa. Suuren puumäärän kuljettaminen on mahdollista tehokkaalla ja ympäristöystävällisellä toimintatavalla, jossa puun lastaus, rautatiekuljetukset ja puukuormien purku on suunniteltu sujuvaksi kokonaisuudeksi.

Puuta kuljetetaan Kemin uudelle tehtaalle nykyistä selvästi laajemmalta alueelta. Vaikka raakapuukuljetusten keskimääräinen matka junalla kasvaa, rautatiekuljetusten ansiosta päästöt vähenevät 20 prosenttia kuutiota kohden. Olemme rakentaneet päästövähennystavoitteidemme mukaisen tehokkaan kokonaisuuden Kemin puutoimituksiin. Sähkövetureilla liikennöitäviä puutoimituksia täydentävät sähköllä toimivat autonomiset puukenttänosturit”, Metsä Groupin puunhankinnan ja metsäpalveluiden tuotantojohtaja Hannu Alarautalahti sanoo.

Kuljetusten vetokalustona käytetään VR:n uusimpia vetureita. Vectron-sähköveturit vetävät jopa 2 500 tonnin kuormia, mikä tarkoittaa noin 20–25 prosenttia enemmän puuta junaa kohden. Kemin kuljetuksiin on luotu useita suljettuun vaunukiertoon perustuvia pendeleitä, joissa sama vaunurunko kiertää tietyn kuormaus- ja purkuaseman välillä. Kuljetusjärjestelmän tehokkuus perustuu myös huippuunsa optimoituun vaunukiertoon: kahden perättäisen kuormauksen välinen aika on jopa puolet keskimääräistä raakapuukuljetusta lyhyempi. Yhteensä Kemin biotuotetehtaan rautatiekuljetuksissa hyödynnetään yli 400 vaunua, ja kalusto on sidottu pelkästään näihin kuljetuksiin. Liikenteen infrastruktuuri ja sen parannustarpeet on otettu huomioon hankkeen alusta asti, ja ne on suunniteltu yhdessä Väyläviraston kanssa. Tehtaan yksityisraide mahdollistaa puukuljetukset sähkövetureilla tehtaalle saakka.

“Merkittävää hanketta on valmisteltu useampi vuosi tiiviissä yhteistyössä, ja vihdoin olemme siinä pisteessä, että kuljetukset ovat käynnistyneet. Teollisuuden suurinvestoinneissa kuljetusten tehokkuus ja liikenteen sujuvuus ovat avainasemassa. Olemme Metsä Groupin kanssa yhdessä luoneet ratkaisun, jossa tehtaan toiminnot ja rautatiekuljetukset yhdistyvät toisiinsa saumattomasti tuoden tehokkuutta kuljetuksiin, VR:n logistiikkajohtaja Eljas Koistinen sanoo.

Metsä Groupin Kemin biotuotetehdas käynnistyy vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä.

METSÄ GROUP

Lisätietoja:

Hannu Alarautalahti, tuotantojohtaja, Metsä Groupin puunhankinta ja metsäpalvelut, puh. 050 598 7145.

Juha Laine, viestintäjohtaja, Metsä Group, puh. 010 465 4541


Metsä Group

metsagroup.com/fi

Metsä Group näyttää biotalouden suuntaa. Investoimme kasvuun, biotuotteiden kehittämiseen ja fossiilittomaan tulevaisuuteen. Tuotteidemme raaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Liiketoiminnassamme keskitymme metsäteollisuuden kasvualoihin: puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin.

Metsä Groupin vuotuinen liikevaihto on 7 miljardia euroa, ja työllistämme noin 9 500 henkilöä kaikkiaan 30 maassa. Kansainvälisen konsernimme juuret ovat suomalaisessa metsässä – emoyrityksemme on yli 90 000 metsänomistajan Metsäliitto Osuuskunta.

Seuraa Metsä Groupia:       

Twitter  LinkedIn  Facebook  YouTube  Instagram  Slideshare


Metsä Fibre

metsagroup.com/fi/metsafibre

Metsä Fibre on johtava biotuotteiden, biokemikaalien ja bioenergian valmistaja. Olemme maailman suurin markkinahavusellun tuottaja ja globaalisti merkittävä sahatavaran valmistaja. Laadukkaille tuotteillemme riittää kysyntää, sillä uusiutuva puu tarjoaa vastuullisen vaihtoehdon fossiilisille materiaaleille.

Vuonna 2022 liikevaihtomme oli noin 3,1 miljardia euroa, ja työllistämme noin 1 600 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.