Metsä Groupin Kemin kartonki- ja biotuotetehtaat on käynnistetty

  • Lehdistötiedotteet
  • |
  • |
  • Metsä Fibre

Suomen metsäteollisuushistorian suurin investointi – Kemin uusi biotuotetehdas ja kartonkitehtaan laajennus – on otettu käyttöön osastoittain suunnitelman mukaisesti keskiviikkona 20.9. Uuden biotuotetehtaan sellutoimitukset asiakkaille alkavat vuoden 2023 lokakuun aikana.

”Metsä Group valmistaa fossiilisia materiaaleja korvaavia tuotteita ihmisten arkeen. Sellu ja kartonki ovat lukuisten kulutustavaroidemme raaka-aineita, joita valmistetaan Kemissä aiempaa merkittävästi pienemmin päästöin. Suomi tarvitsee nyt kestäviä investointeja, jotka luovat työtä, toimeentuloa ja uskoa tulevaisuuteen”, sanoo Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä.

Kemin biotuotetehdas tuottaa vuosittain 1,5 miljoonaa tonnia havu- ja lehtipuusellua. Se ei käytä lainkaan fossiilisia polttoaineita, ja viimeistään vuonna 2030 tehdas on kokonaan jätteetön. Uusinta teknologiaa hyödyntävässä laitoksessa kiertotalous toteutuu täysimääräisesti, sillä puuraaka-aine ja tuotannossa syntyvät sivuvirrat hyödynnetään sataprosenttisesti erilaisina biotuotteina ja bioenergiana. Tehdas tuottaa esimerkiksi mäntyöljyä, tärpättiä ja uusiutuvaa sähköä kaksi terawattituntia vuodessa, mikä vastaa 100 000 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta. Se on noin 2,5 prosenttia koko maan sähköntuotannosta. Tehokkaan kemikaalikierron ja muiden ympäristötehokkaiden ratkaisujen ansiosta uusi tehdas alittaa Kemin nykyisen sellutehtaan ympäristöluvan päästörajat, vaikka tehdas tuottaa yli kaksi kertaa enemmän sellua kuin vanha laitos.

Biotuotetehdas käyttää puuta 7,6 miljoonaa kuutiota vuodessa, joka on 4,5 miljoonaa kuutiota enemmän verrattuna vanhaan tehtaaseen. Puunhankinta perustuu uudistavaan metsätalouteen, jonka tavoitteena on vahvistaa luonnon tilaa todennetusti 2030 mennessä.

Kemin kartonkitehtaan modernisointi- ja pullonkaulainvestoinnit kasvattavat valkopintaisen kraftlainerin vuotuista tuotantokapasiteettia noin 40 000 tonnilla 465 000 tonniin. Kasvu vahvistaa Kemin tehtaan asemaa maailman suurimpana päällystettyjen valkopintaisten kraftlainereiden valmistajana, jonka tuotteita käytetään aaltopahvipakkausten pintamateriaalina maailmanlaajuisesti.

Biotuotetehtaan ja kartonkitehtaan välinen integraatio sekä kartonkitehtaan tuotantolinjalle tehdyt modernisoinnit parantavat kartonkitehtaan vesi- ja energiatehokkuutta merkittävästi. Investoinnit vähentävät tehtaan vedenkäyttöä 40 prosenttia ja energian käyttöä 5 prosenttia tuotettua kartonkitonnia kohden. 

Metsä Groupin toteutuneiden, käynnissä ja suunnitteilla olevien investointien arvo on noin seitsemän miljardia euroa vuodesta 2015 lähtien. Investointien avulla yhtiö pystyy vastaamaan paremmin metsänomistajien ja asiakkaiden tarpeisiin koko metsäteollisuuden arvoketjussa ja tekemään oman osuuden ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Energiatehokkuus, pienempi ympäristökuormitus ja biotuotetehtaan fossiilittomuus tukevat Metsä Groupin ja sen asiakkaiden vastuullisuustavoitteita. 

Lisätietoja:

Katariina Saelan, viestintäjohtaja, Metsä Group, puh. 040 829 9455


Metsä Group

metsagroup.com/fi

Metsä Group näyttää biotalouden suuntaa. Investoimme kasvuun, biotuotteiden kehittämiseen ja fossiilittomaan tulevaisuuteen. Tuotteidemme raaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Liiketoiminnassamme keskitymme metsäteollisuuden kasvualoihin: puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin.

Metsä Groupin vuotuinen liikevaihto on 7 miljardia euroa, ja työllistämme noin 9 500 henkilöä kaikkiaan 30 maassa. Edistämme monimuotoista, yhdenvertaista ja mukaan ottavaa kulttuuria. Kansainvälisen konsernimme juuret ovat suomalaisessa metsässä – emoyrityksemme on yli 90 000 metsänomistajan Metsäliitto Osuuskunta.

Seuraa Metsä Groupia:       

X  LinkedIn  Facebook  YouTube  Instagram  Slideshare


Metsä Fibre

metsagroup.com/fi/metsafibre

Metsä Fibre on johtava biotuotteiden, biokemikaalien ja bioenergian valmistaja. Olemme maailman suurin markkinahavusellun tuottaja ja globaalisti merkittävä sahatavaran valmistaja. Laadukkaille tuotteillemme riittää kysyntää, sillä uusiutuva puu tarjoaa vastuullisen vaihtoehdon fossiilisille materiaaleille.

Vuonna 2022 liikevaihtomme oli noin 3,1 miljardia euroa, ja työllistämme noin 1 600 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.