Metsä Groupin Kemin biotuotetehtaan logistiikkaratkaisu on valmis

Metsä Fibre Lehdistötiedote 31.8.2023
  • |
  • Metsä Fibre

Metsä Groupin Kemin biotuotetehtaan tarpeisiin suunniteltu logistiikkaratkaisu on valmis palvelemaan tehtaan kuljetuksia. Logistiikkaratkaisu sisältää mm. tehdasalueelle johtavan Sahansaarenkadun uuden logistiikkaväylän, tehtaalle kulkevan sähköistetyn yksityisraiteen sekä Ajoksen satamavaraston.

”Uuden logistiikkaratkaisun lähtökohtana on turvallisuuden, toimitusvarmuuden ja laadun varmistaminen. Yhdessä kumppaneidemme kanssa olemme rakentaneet logistisen kokonaisratkaisun, jolla varmistamme häiriöttömän toimitusketjun metsästä tehtaalle ja tehtaalta asiakkaille”, kertoo Kemin biotuotetehdasprojektin logistiikkajohtaja Pasi Pulkkinen.

Uuden tehtaan raakapuukuljetuksista kaksi kolmasosaa tapahtuu rautateitse tehtaan uutta yksityisraidetta hyödyntäen. Kuljetusten vetokalustona käytetään VR:n uusimpia vetureita. Vectron-sähköveturit vetävät jopa 2 500 tonnin kuormia, mikä tarkoittaa noin 20–25 prosenttia enemmän puuta junaa kohden. Yhteensä Kemin biotuotetehtaan rautatiekuljetuksissa hyödynnetään yli 400 vaunua, ja tämä kalusto on sidottu pelkästään näihin kuljetuksiin. Liikenteen infrastruktuuri ja sen parannustarpeet on otettu huomioon hankkeen alusta asti, ja ne on suunniteltu yhdessä Väyläviraston ja VR:n kanssa. Tehtaan yksityisraide mahdollistaa puukuljetukset sähkövetureilla tehtaalle saakka.

Tehtaan rekkaliikenne kulkee uutta Sahansaarenkadun logistiikkaväylää pitkin, jonka parannustöistä on vastannut Kemin kaupunki. Yksityisraide ja uusi logistiikkaväylä on rakennettu niin, etteivät ne risteä muun liikenteen kanssa, mikä parantaa merkittävästi lähialueen liikenneturvallisuutta.

Uuden tehtaan vienti keskitetään kokonaisuudessaan Kemin Ajoksen satamaan, jonne Metsä Fibre on rakennuttanut uuden 37 000 neliömetrin tuotevaraston. Satamavarastossa sellupaalien käsittely tapahtuu sähkökäyttöisillä trukeilla sekä sähköisellä satamanosturilla. Sellukuljetuksista tehtaalta Ajoksen satamaan vastaa Kuljetusliike Kalevi Huhtala Oy. Sellupaalien lastaus ja purku autoihin tapahtuu automaattisesti tehtaan tarpeisiin suunnitellulla laitteistolla. Kuljetuksiin käytettävä erikoisrakenteinen rekkakalusto käyttää polttoaineenaan biodieseliä.

Satamassa syväystä on kasvatettu 12 metriin suurempien alusten käytön ja entistä tehokkaampien merikuljetusten mahdollistamiseksi. Satama-altaan syväyksestä on vastannut Kemin satama Oy ja meriväylän syväyksestä Väylävirasto.

Projektin logistiikkajohtaja Pasi Pulkkinen kehuu yhteistyötä kumppaneiden kanssa erittäin sujuvaksi.

”Toimiva logistiikka on yksi tehtaan toiminnan perusedellytyksistä. Logistiikan kokonaisuudessa olemme edellyttäneet kumppaneiltamme tehokkaita ja vähäpäästöisiä ratkaisuja. Hyvällä yhteistyöllä olemme saaneet luotua erittäin toimivan ja turvallisen ratkaisun, jota yhdessä valittujen kumppaneidemme kanssa lähdemme toteuttamaan”, Pulkkinen sanoo.
 

Lisätietoja:

Pasi Pulkkinen, logistiikkajohtaja, Kemin biotuotetehdasprojekti, 040 581 0630
pasi.pulkkinen@metsagroup.com

Henri Saloranta, viestintäpäällikkö, Kemin biotuotetehdasprojekti, puh. 0400 852 886
henri.saloranta@metsagroup.com

 


Metsä Group

metsagroup.com/fi

Metsä Group näyttää biotalouden suuntaa. Investoimme kasvuun, biotuotteiden kehittämiseen ja fossiilittomaan tulevaisuuteen. Tuotteidemme raaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Liiketoiminnassamme keskitymme metsäteollisuuden kasvualoihin: puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin.

Metsä Groupin vuotuinen liikevaihto on 7 miljardia euroa, ja työllistämme noin 9 500 henkilöä kaikkiaan 30 maassa. Edistämme monimuotoista, yhdenvertaista ja mukaan ottavaa kulttuuria. Kansainvälisen konsernimme juuret ovat suomalaisessa metsässä – emoyrityksemme on yli 90 000 metsänomistajan Metsäliitto Osuuskunta.

Seuraa Metsä Groupia:       

Twitter  LinkedIn  Facebook  YouTube  Instagram  Slideshare


Metsä Fibre

metsagroup.com/fi/metsafibre

Metsä Fibre on johtava biotuotteiden, biokemikaalien ja bioenergian valmistaja. Olemme maailman suurin markkinahavusellun tuottaja ja globaalisti merkittävä sahatavaran valmistaja. Laadukkaille tuotteillemme riittää kysyntää, sillä uusiutuva puu tarjoaa vastuullisen vaihtoehdon fossiilisille materiaaleille.

Vuonna 2022 liikevaihtomme oli noin 3,1 miljardia euroa, ja työllistämme noin 1 600 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.