Metsä Fibren vanhan Kemin sellutehtaan purkuprojekti käynnistyy

Metsä Fibre lehdistötiedote 18.10.2023
  • Lehdistötiedotteet
  • |
  • |
  • Metsä Fibre

Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren Kemin vanhan sellutehtaan toiminta päättyi uuden biotuotetehtaan startin myötä. Vanhan tehtaan turvallistaminen ja purkuvalmistelu aloitettiin heti tehtaan alasajon jälkeen. Varsinainen purku alkaa vuoden 2024 alussa ja projekti kestää vuoteen 2025 saakka.

”Ensimmäisessä vaiheessa vanha tehdas turvallistetaan, jotta sen purkaminen ei aiheuta vaaraa ja työ sujuu mahdollisimman helposti”, kertoo purkuprojektista vastaava Metsä Fibren tuotannon kehitysjohtaja Erkka Tahvanainen. ”Purkuprojekti tulee työllistämään muutaman kymmenen henkilöä ja siinä on mukana sekä yhtiömme omaa väkeä että ulkopuolisia toimijoita.” Purettavan tehtaan koneet ja laitteet kierrätetään uusiokäyttöön eri metalleina.

Kemin biotuotetehdas tuottaa vuosittain 1,5 miljoonaa tonnia havu- ja lehtipuusellua. Se ei käytä lainkaan fossiilisia polttoaineita, ja viimeistään vuonna 2030 tehdas on kokonaan jätteetön. Uusinta teknologiaa hyödyntävässä laitoksessa kiertotalous toteutuu täysimääräisesti, sillä puuraaka-aine ja tuotannossa syntyvät sivuvirrat hyödynnetään sataprosenttisesti erilaisina biotuotteina ja bioenergiana. Tehdas tuottaa esimerkiksi mäntyöljyä, tärpättiä ja uusiutuvaa sähköä kaksi terawattituntia vuodessa, mikä vastaa 100 000 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta. Se on noin 2,5 prosenttia koko maan sähköntuotannosta. Tehokkaan kemikaalikierron ja muiden ympäristötehokkaiden ratkaisujen ansiosta uusi tehdas alittaa Kemin nykyisen sellutehtaan ympäristöluvan päästörajat, vaikka tehdas tuottaa yli kaksi kertaa enemmän sellua kuin vanha laitos.

Yhteydenottopyynnöt:
Viestintäjohtaja Tiina Tassi, Metsä Fibre, puh. 040 833 4811


Metsä Group 
metsagroup.com

Metsä Group näyttää biotalouden suuntaa. Investoimme kasvuun, biotuotteiden kehittämiseen ja fossiilittomaan tulevaisuuteen. Tuotteidemme raaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Liiketoiminnassamme keskitymme metsäteollisuuden kasvualoihin: puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin.

Metsä Groupin vuotuinen liikevaihto on 7 miljardia euroa, ja työllistämme noin 9 500 henkilöä kaikkiaan 30 maassa. Edistämme monimuotoista, yhdenvertaista ja mukaan ottavaa kulttuuria. Kansainvälisen konsernimme juuret ovat suomalaisessa metsässä – emoyrityksemme on yli 90 000 metsänomistajan Metsäliitto Osuuskunta.

Seuraa Metsä Groupia:    
X  LinkedIn  Facebook  YouTube  Instagram  Slideshare   


Metsä Fibre 

metsagroup.com/fi/metsafibre

Metsä Fibre on johtava biotuotteiden, biokemikaalien ja bioenergian valmistaja. Olemme maailman suurin markkinahavusellun tuottaja ja globaalisti merkittävä sahatavaran valmistaja. Laadukkaille tuotteillemme riittää kysyntää, sillä uusiutuva puu tarjoaa vastuullisen vaihtoehdon fossiilisille materiaaleille.

Vuonna 2022 liikevaihtomme oli noin 3,1 miljardia euroa, ja työllistämme noin 1 600 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.