Vaasan hallinto-oikeus vahvisti Metsä Groupin Kemin biotuotetehtaan ympäristöluvan

Metsä Fibre lehdistötiedote 4.11.2022
  • Lehdistötiedotteet, Kemin biotuotetehdas, Tiedote
  • |
  • |
  • Metsä Fibre

Vaasan hallinto-oikeus piti 4.11.2022 antamallaan päätöksellä voimassa Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaalle myönnetyn ympäristölupakokonaisuuden. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (AVI) myönsi ympäristö- ja vesitalousluvat Kemin biotuotetehtaalle 18.12.2020. Nähtävilläoloaikana luvasta tuli kolme valitusta, joihin Metsä Fibre teki Vaasan hallinto-oikeudelle 2.9.2021 toimitetun vastineen. Vaasan hallinto-oikeuden päätös annettiin 4.11.2022. Hallinto-oikeuden päätökseen voidaan hakea muutosta hakemalla valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

"Kemin biotuotetehtaan suunnittelun lähtökohtana on korkea ympäristö-, materiaali- ja energiatehokkuus. Uusi biotuotetehdas tulee alittamaan Kemin nykyisen sellutehtaan voimassa olevan ympäristöluvan päästörajat. Biotuotetehdas rakennetaan parhaan käyttökelpoisen BAT-tekniikan (Best Available Techniques) mukaan ja osin jopa tätä edistyksellisemmästä tekniikasta, jota edustavat esimerkiksi jätevedenpuhdistamo ja rikkihappolaitos”, toteaa Metsä Fibren toimitusjohtaja Ismo Nousiainen.

Biotuotetehdasinvestoinnin suuruus on 1,85 miljardia euroa ja uuden biotuotetehtaan tuotanto käynnistyy vuoden 2023 kolmannella vuosineljänneksellä. Tehdas tulee valmistamaan vuosittain noin 1,5 miljoonaa tonnia havu- ja lehtipuusellua sekä lukuisia muita biotuotteita. Se ei käytä lainkaan fossiilisia polttoaineita ja sen sähköomavaraisuus tulee olemaan korkea, 250 %. Uusi biotuotetehdas vahvistaa entisestään Metsä Groupin asemaa kotimaisiin uusiutuviin polttoaineisiin perustuvana sähköntuottajana.

Haastattelupyynnöt:
Tiina Tassi, viestintäjohtaja, Metsä Fibre, puh. 040 833 4811


Metsä Group

www.metsagroup.fi

Metsä Group näyttää biotalouden suuntaa. Investoimme kasvuun, biotuotteiden kehittämiseen ja fossiilittomaan tulevaisuuteen. Tuotteidemme raaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Liiketoiminnassamme keskitymme metsäteollisuuden kasvualoihin: puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin.

Metsä Groupin vuotuinen liikevaihto on noin 6 miljardia euroa, ja työllistämme noin 9 500 henkilöä kaikkiaan 30 maassa. Kansainvälisen konsernimme juuret ovat suomalaisessa metsässä – emoyrityksemme on lähes 100 000 metsänomistajan Metsäliitto Osuuskunta.

Seuraa Metsä Groupia:       

Twitter  LinkedIn  Facebook  YouTube  Instagram  Slideshare

Metsä Fibre

www.metsafibre.com

Metsä Fibre on johtava biotuotteiden, biokemikaalien ja bioenergian valmistaja. Olemme maailman suurin markkinahavusellun tuottaja ja globaalisti merkittävä sahatavaran valmistaja. Laadukkaille tuotteillemme riittää kysyntää, sillä uusiutuva puu tarjoaa vastuullisen vaihtoehdon fossiilisille materiaaleille.

Vuonna 2021 liikevaihtomme oli noin 2,6 miljardia euroa, ja työllistämme noin 1 400 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.