Metsä Fibre ja Veolia pitkäaikaiseen kumppanuuteen Äänekosken biotuotetehtaan biometanolin jalostuksesta

Metsä Fibre lehdistötiedote 30.3.2022
  • Lehdistötiedotteet
  • |
  • |
  • Metsä Fibre

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre ja Veolia ovat tehneet pitkäaikaisen yhteistyösopimuksen Äänekosken biotuotetehtaan sellunvalmistusprosessissa syntyvän raakametanolin jalostamisesta kaupalliseksi biometanoliksi. Yhteistyöhön liittyen Veolia on tehnyt investointipäätöksen raakametanolin jalostuslaitoksen rakentamisesta Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehtaan yhteyteen. Veolian operoima ja omistama jalostuslaitos tullaan integroimaan tiiviisti biotuotetehtaan prosesseihin.

Veolian jalostuslaitosinvestointi vahvistaa Metsä Fibren biotuotekonseptia, jossa tehtaalle tuleva uusiutuva puuraaka-aine ja tuotannon sivuvirrat hyödynnetään erilaisina lisäarvoa luovina tuotteina. Biometanolin valmistus nostaa metanolin jalostusarvoa ja sitä voidaan käyttää esimerkiksi liikennepolttoaineena.

”Metsä Fibren ainutlaatuinen biotuotekonsepti yhdistää tehokkaan raaka-aineiden käytön sekä energia- ja ympäristötehokkuuden”, toteaa liiketoiminnan kehitysjohtaja Kaija Pehu-Lehtonen, Metsä Fibre. ”Kiertotalouden periaatteiden mukaisesti tuotannossa syntyvät sivuvirrat, tässä tapauksessa raakametanoli, hyödynnetään ja jatkojalostetaan mahdollisimman korkean lisäarvon tuotteeksi.” 

”Biotuotetehtaan liiketoimintamalli perustuu tehokkaaseen kumppanuusverkostoon, jossa uusien tuotteiden jalostaminen on arvoketjun eri osaajien yhteistyötä. Ekosysteemissä toimii eri kokoluokan ja kehitysvaiheen yrityksiä, jotka keskittyvät esimerkiksi biomateriaaleihin ja bioenergiaan. Veolian hanke on yksi konkreettinen esimerkki biotuotekonseptimme laajentamisesta uudella tuotteella yhteistyössä kumppanin kanssa”, Pehu-Lehtonen sanoo.

”Veolia arvostaa suuresti sitä, kuinka teollinen kumppanuus Metsä Fibren kanssa on kehittynyt yhteisen vision pohjalta. Molemmat osapuolet haluavat kehittää resurssitehokkuutta ja luoda olemassa olevista tuotannon sivuvirroista uusia, kestävästi tuotettuja biotuotteita, jotka voivat korvata fossiilisia polttoaineita ja materiaaleja”, toteaa liiketoiminnan kehitysjohtaja Jacob Illeris Veolia Nordicista.

Metsä Fibren kehittämä biotuotetehdaskonsepti vie resurssitehokkuuden ja kestävän kehityksen täysin uudelle tasolle. Biotuotetehdaskonseptin ytimenä on erittäin resurssitehokas sellutehdas. Konsepti mahdollistaa sellutuotannon sivuvirtojen hyödyntämisen arvokkaiksi biokemikaaleiksi, biopohjaiseksi energiaksi ja muiksi biotuotteiksi, joilla voidaan korvata fossiilisia materiaaleja ja polttoaineita.

Lisätietoja:
Kaija Pehu-Lehtonen, liiketoiminnan kehitysjohtaja, Metsä Fibre, puh. 050 598 8384


Metsä Group

www.metsagroup.fi

Metsä Group näyttää biotalouden suuntaa. Investoimme kasvuun, biotuotteiden kehittämiseen ja fossiilittomaan tulevaisuuteen. Tuotteidemme raaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Liiketoiminnassamme keskitymme metsäteollisuuden kasvualoihin: puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin.

Metsä Groupin vuotuinen liikevaihto on noin 6 miljardia euroa, ja työllistämme noin 9 500 henkilöä kaikkiaan 30 maassa. Kansainvälisen konsernimme juuret ovat suomalaisessa metsässä – emoyrityksemme on lähes 100 000 metsänomistajan Metsäliitto Osuuskunta.

Seuraa Metsä Groupia:       

Twitter  LinkedIn  Facebook  YouTube  Instagram  Slideshare

Metsä Fibre

www.metsafibre.com

Metsä Fibre on johtava biotuotteiden, biokemikaalien ja bioenergian valmistaja. Olemme maailman suurin markkinahavusellun tuottaja ja globaalisti merkittävä sahatavaran valmistaja. Laadukkaille tuotteillemme riittää kysyntää, sillä uusiutuva puu tarjoaa vastuullisen vaihtoehdon fossiilisille materiaaleille.

Vuonna 2021 liikevaihtomme oli noin 2,6 miljardia euroa, ja työllistämme noin 1 400 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.