Metsä Fibre, Ahlstrom-Munksjö ja 3M jatkavat yhteistyötä vastuullisessa puunhankinnassa

Metsä Fibre lehdistötiedote 9.9.2022
  • Lehdistötiedotteet
  • |
  • |
  • Metsä Fibre

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre, Ahlstrom-Munksjö ja 3M jatkavat Earthworm Foundationin avustuksella tiivistä yhteistyötä vastuullisessa puunhankinnassa. Tänä vuonna kumppanuus keskittyy Kainuun maakuntaan, jossa eri osapuolet tekevät tutkimusta nykyisistä ja tulevista metsänhoitokäytännöistä liittyen Kemin tehtaan laajennukseen alueella. Tulosten perusteella yhtiöt kehittävät toimintaansa ja jatkavat yhteistyötä keskenään ja muiden sidosryhmien kanssa puunhankinnan vastuullisuuden edistämiseksi.

Metsä Fibre, maailman suurin valkaistun markkinahavusellun tuottaja ja maailmanlaajuisesti merkittävä sahatavaran valmistaja, merkittävä sellun käyttäjä Ahlstrom-Munksjö sekä paperipohjaisten tuotteiden valmistaja 3M, pyrkivät edistämään ympäristötehokkuutta ja vastuullisuutta sekä omassa toiminnassaan että toimitusketjuissaan. Kun toimitusketjuun kuuluvat toimijat tuodaan yhteen, edistetään vastuullisia toimintamalleja koko ketjussa metsästä asiakkaille asti.

"Ahlstrom-Munksjö on sitoutunut edistämään toimitusketjun läpinäkyvyyttä metsistä kuitupohjaisiin materiaaleihin ja hyödyntämään kestäviä käytäntöjä. Tämä ainutlaatuinen yhteistyö syventää toimittajan ja asiakkaan välistä suhdetta ja laajentaa sitä myös hankinta-alueella asuviin ja työskenteleviin ihmisiin. Sitoudumme yhdessä metsien ja monimuotoisuuden suojeluun ja paikallisten näkökulmien kehittämiseen", sanoo Maud Laverroux, Ahlstrom-Munksjön kestävän kehityksen päällikkö.

Vuonna 2019 alkanut kumppanuus on keskittynyt pääasiassa vastuulliseen puunhankintaan arvoketjussa metsistä lopputuotteisiin. Tänä vuonna yritykset tekevät tutkimusta Kainuussa kerätäkseen näkemyksiä paikallisista metsänhoitokäytännöistä. Tutkimuksen järjestää Earthworm Foundation, maailmanlaajuinen voittoa tavoittelematon järjestö, joka muuttaa toimitusketjuja tekemällä yhteistyötä ja innovoimalla yksityisen sektorin, hallitusten, yhteisöjen ja kansalaisten kanssa luodakseen ratkaisuja ympäristöön ja sosiaalisiin haasteisiin.

"Metsä Fibressä kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat olennainen osa kaikkea toimintaamme. Meillä on vuodelle 2030 asetetut kunnianhimoiset kestävän kehityksen tavoitteet, jotka auttavat rakentamaan tietä kohti vähähiilistä yhteiskuntaa. Näemme, että ennakoiva kestävän kehityksen yhteistyö asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa on hyödyllistä meille ja myös koko arvoketjulle. Olemme erittäin sitoutuneita edistämään vastuullisuutta paitsi omassa toiminnassamme myös koko toimialalla", sanoo Metsä Fibren kestävän kehityksen päällikkö Marko Ruottinen.

Suomen metsissä on luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä alueita. Metsät toimivat hiilinieluna ja tarjoavat toimeentuloa sekä tuovat hyvinvointia paikallisyhteisöille. Siksi on tärkeää ymmärtää paikallisia näkemyksiä ja haasteita, jotta voidaan varmistaa kestävä vastuullinen toiminta alueella. Earthworm tekee sidosryhmähaastatteluja ymmärtääkseen paremmin mahdollisia alueellisiin metsätalouskäytäntöihin liittyviä haasteita ja kehittämiskohteita. Tulosten perusteella yhteistyökumppanit määrittelevät asianomaisten sidosryhmien kanssa, miten eri metsäarvojen välistä kestävämpää tasapainoa voisi edistää.

"3M:llä kestävyys on sidoksissa yhteisiin maailmanlaajuisiin tarpeisiin. Jotta maailmalla olisi kestävä tulevaisuus, on ratkaistava monia haasteita, kuten luonnonvarojen rajallinen saatavuus ja maailmanlaajuinen ilmastokriisi. Ymmärrämme, että parantamalla liiketoimintaamme, planeettaamme ja jokaista elämää, vaikutuksemme kokonaisuuteen on paljon suurempi kun teemme yhteistyötä toimittajiemme, asiakkaidemme ja yhteisöjemme kanssa. Tämä on jatkoa lupauksellemme auttaa ratkaisemaan maailman suurimmat haasteet", sanoo Geertje Pollaris, 3M:n EMEA-alueen vastuullisen hankinnan johtaja.

Metsä Fibre

Ahlstrom-Munksjö

Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja, joka tarjoaa innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja asiakkailleen maailmanlaajuisesti. Tavoitteenamme on laajentaa kuitupohjaisten arkipäivän ratkaisujen käyttöä.  Tarjontamme koostuu suodatinmateriaaleista, irrokepohjapapereista, elintarvike- ja juomateollisuuden käsittelymateriaaleista, laminaattipapereista, hiomatuotteiden ja teippien pohjapapereista, sähköteknisistä papereista, lasikuitumateriaaleista sekä terveydenhuollon kankaista ja diagnostiikkasovelluksista. Lisäksi tarjoamme laajan valikoiman muita erikoispapereita teollisuuden ja kuluttajien käyttöön. Liikevaihtomme on noin 3,1 miljardia euroa vuodessa ja työllistämme noin 8 000 henkilöä. Lue lisää osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com.

3M lyhyesti

3M:ssä kaikki 96 000 työntekijää ovat omistautuneet tieteelle ja tutkimukselle. Pyrimme ratkaisemaan tämän päivän haasteita ja valmistautumaan tulevaisuuteen, ja tavoitteenamme on luoda parempi maailma tieteen avulla toimittamalla innovatiivisia ratkaisuja, jotka tuovat lisäarvoa asiakkaillemme. Palvelemme asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla neljässä maailmanlaajuisessa liiketoimintaryhmässä. Nykyään et ole koskaan 3 metriä kauempana 3M:n teknologiasta, joka työskentelee elämäsi parantamiseksi - 3M Science on mukana arjessa työntekijöiden turvalaitteista työpöydälläsi oleviin Post-it®-lappuihin. Katso lisää osoitteesta https://www.3m.com/

Lisätietoja:

Marko Ruottinen, kestävän kehityksen päällikkö, Metsä Fibre, p. +358 40 664 6808, marko.ruottinen@metsagroup.com

Maud Laverroux, Manager, Sustainable Operations, Ahlstrom-Munksjö, p. +33 47 457 2929, maud.laverroux@ahlstrom-munksjo.com.

Geertje Pollaris, Responsible Sourcing Leader, 3M EMEA , geertje.pollaris@mmm.com


Metsä Fibre

www.metsafibre.com

Metsä Fibre on johtava biotuotteiden, biokemikaalien ja bioenergian valmistaja. Olemme maailman suurin markkinahavusellun tuottaja ja globaalisti merkittävä sahatavaran valmistaja. Laadukkaille tuotteillemme riittää kysyntää, sillä uusiutuva puu tarjoaa vastuullisen vaihtoehdon fossiilisille materiaaleille.

Vuonna 2021 liikevaihtomme oli noin 2,6 miljardia euroa, ja työllistämme noin 1 400 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Ahlstrom-Munksjö 

Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja, joka tarjoaa innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja asiakkailleen maailmanlaajuisesti. Tavoitteenamme on laajentaa kuitupohjaisten arkipäivän ratkaisujen käyttöä. Tarjontamme koostuu suodatinmateriaaleista, irrokepohjapapereista, elintarvike- ja juomateollisuuden käsittelymateriaaleista, laminaattipapereista, hiomatuotteiden ja teippien pohjapapereista, sähköteknisistä papereista, lasikuitumateriaaleista sekä terveydenhuollon kankaista ja diagnostiikkasovelluksista. Lisäksi tarjoamme laajan valikoiman muita erikoispapereita teollisuuden ja kuluttajien käyttöön. Liikevaihtomme on noin 3,1 miljardia euroa vuodessa ja työllistämme noin 8 000 henkilöä.

Lue lisää osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com.


3M 

3M:ssä kaikki 96 000 työntekijää ovat omistautuneet tieteelle ja tutkimukselle. Pyrimme ratkaisemaan tämän päivän haasteita ja valmistautumaan tulevaisuuteen, ja tavoitteenamme on luoda parempi maailma tieteen avulla toimittamalla innovatiivisia ratkaisuja, jotka tuovat lisäarvoa asiakkaillemme. Palvelemme asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla neljässä maailmanlaajuisessa liiketoimintaryhmässä. Nykyään et ole koskaan 3 metriä kauempana 3M:n teknologiasta, joka työskentelee elämäsi parantamiseksi - 3M Science on mukana arjessa työntekijöiden turvalaitteista työpöydälläsi oleviin Post-it®-lappuihin.

Katso lisää osoitteesta https://www.3m.com/