Hyödynnämme luonnonvaroja tehokkaasti: ei jätettä

Puun jokainen osa hyödynnetään sille parhaiten sopivaan tarkoitukseen: tukit sahoille, kuitupuu selluksi ja muiksi biotuotteiksi ja edelleen jalostettavaksi sekä oksat, latvat ja kuoret bioenergian tuotantoon. Sahauksen sivutuotteena syntyvä hake hyödynnetään Metsä Fibren selluntuotannossa.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • 2024, Kestävä kehitys

Sahoille tulevat rungot katkotaan asiakastarpeiden ja lopputuotteiden näkökulmasta optimaalisella tavalla jo metsässä. Näin varmistetaan laadukas lopputuote ja se, ettei arvokkaasta raaka-aineesta mene tikkuakaan hukkaan.

Tavoitteenamme on, että tuotannon sivuvirrat hyödynnetään vuoteen 2030 mennessä 100-prosenttisesti eikä tuotannostamme synny lainkaan kaatopaikalle meneviä jätteitä. Jo nyt erittäin suuri osa tuotannon sivuvirroista pystytään hyödyntämään erilaisina sivutuotteina ja energiana.

Ainutlaatuinen biotuotetehdaskonsepti

Metsä Fibren kehittämä biotuotetehdaskonsepti mahdollistaa tuotevalikoiman laajentamisen tulevaisuudessa uusilla, entistä korkeamman lisäarvon biotuotteilla. 

Biotuotetehdaskonseptissa puuraaka-aine ja tuotannon sivuvirrat hyödynnetään erilaisina biotuotteina, joilla voidaan korvata fossiilisia materiaaleja ja polttoaineita.

Resurssiviisaus toteutuu myös kumppaniyritysten välisenä yhteistyönä. Teollisessa ekosysteemissä eri toimijat tuottavat erilaisia lopputuotteita omaa erityisosaamistaan hyödyntäen.

Myös Metsä Fibren omaa resurssitehokkuutta on parannettu uusilla biotuoteratkaisuilla. Äänekosken biotuotetehtaalla rikkihapon tuottaminen tehtaan hajukaasuista on laajentanut tehtaan suljettua kemikaalikiertoa ja minimoi sulfaattipäästöt vesistöön. Samaa teknologiaa hyödynnetään myös Kemin uudella biotuotetehtaalla.

Sekä Metsä Fibren Joutsenon sellutehtaalla että Äänekosken ja Kemin biotuotetehtailla valmistetaan puunkuoresta tuotekaasua hyödynnettäväksi fossiilittomana polttoaineena tehtaiden omissa prosesseissa. Tavoitteenamme on, että tulevaisuudessa kaikki tehtaamme toimivat ilman fossiilisia polttoaineita.

Tällä hetkellä Metsä Fibre hyödyntää sivuvirrat lähes 90-prosenttisesti. Sellutehtaiden kemikaalikierrossa syntyvää viherlipeäsakkaa on perinteisesti pidetty haastavana jätteenä. Sen hyödyntämistä on tutkittu laajalti, ja ensimmäiset käytännön hyödyntämiskohteet löytyvät maanrakennuksesta.

Viherlipeäsakalla voidaan korvata kenttärakenteissa neitseellisiä raaka-aineita, kuten kalliomursketta ja soraa, ja säästää näin luonnonvaroja. Vuoden 2023 alusta kaikki Äänekosken biotuotetehtaalla syntynyt viherlipeäsakka onkin pystytty hyödyntämään maanrakennuksessa ja myös Kemin uuden biotuotetehtaan viherlipeäsakka hyödynnetään maanrakennuskäyttöön.

Viherlipeäsakan potentiaalisiin käyttökohteisiin kuuluvat geopolymeerit, joita valmistetaan teollisuuden sivuvirroista ja joilla voidaan korvata esimerkiksi betonia. Viherlipeäsakkaa voidaan käyttää valmistusprosessissa tarvittavana alkaliaktivaattorina, jonka etuna verrattuna kaupalliseen alkaliaktivaattoriin on halvempi hinta ja pienemmät hiilidioksidipäästöt. Metsä Fibre tekee tähän liittyvää tutkimusyhteistyötä muun muassa Oulun yliopiston kanssa. Tutkimustyö jatkuu, mutta lupaavia tuloksia on jo saatu.

Metsä Fibrellä on Oulun yliopiston kanssa käynnissä myös yhteistyö, jossa viherlipeäsakkaa hyödynnetään keinokiviaineksen valmistuksessa. Viherlipeäsakka toimii tässäkin valmistusprosessissa sideaineena ja aktivaattorina. Tarvitaan kuitenkin vielä lisää kehitystyötä ennen kuin itse tuote on valmis.

Metsä Fibren toimenpiteitä kohti vuotta 2030

  • Etsimme uusia käyttökohteita tuotannossa syntyvälle jätteelle yhdessä kumppaneiden kanssa.
  • Edistämme viherlipeäsakan hyötykäytöön liittyviä tutkimushankkeitamme.

Mittarit vuoden 2030 loppuun mennessä

  • 0 t jätettä kaatopaikalle

Tavoitteeseen liittyvät kansainväliset kestävän kehityksen tavoitteet (SDG):