Sellumme maailmalla: Pohjois-Amerikka

Metsä Fibre on sitoutunut systemaattiseen kasvuun Pohjois-Amerikassa. Vain neljä vuotta sitten markkinoille tullut yritys toimittaa asiakkailleen yli 100 000 tonnia sellua vuodessa.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • 2024, Sellu, Trendit ja markkinat

”Olemme kasvattaneet toimintaamme Pohjois-Amerikassa nopeasti, ja meillä on tällä hetkellä yli viiden prosentin markkinaosuus. Uuden Kemin biotuotetehtaamme myötä haluamme kasvattaa markkinaosuuttamme entisestään, reilusti yli 10 prosenttiin”, Metsä Fibren Pohjois-Amerikan myynnistä vastaava johtaja Kustaa Laine sanoo.

Mutta miten valloitetaan Pohjois-Amerikan erittäin kilpaillut markkinat sellulla, joka valmistetaan kaukana valtameren takana?

Laineen mukaan yhtiön toiminnan laajentuminen Pohjois-Amerikkaan on seurausta huolellisesta suunnittelusta ja tinkimättömästä toteutuksesta.

”Pidämme huolen siitä, että tuotteemme vastaavat asiakkaiden tarpeita ja toimitusketju on kunnossa päivästä toiseen. Kokonaiskuvassa tärkeintä on pystyä toimittamaan tilaukset sovitusti ja ajallaan”, hän sanoo.

Myös potentiaalisten asiakkaiden ja alueiden tunnistaminen on uusille markkinoille siirryttäessä tärkeää.

”Olemme rakentaneet Pohjois-Amerikan toimintomme palvelemaan asiakkaitamme niin hyvin kuin vain voimme. Esimerkiksi, sikäläisillä pehmopaperivalmistajilla on erittäin tiukat vaatimukset käyttämiensä sellujen suhteen. Tällöin auttaa, kun toimijalla on tarjota kestävästi tuotettua sellua, joka tiedetään entuudestaan korkealaatuiseksi.”

Samaan aikaan, kun Metsä Fibre on hakenut paikkaansa, alan vauhti Pohjois-Amerikassa on hieman hiipunut. Monet paikalliset sellutehtaat edustavat vanhempaa teknologiaa ja alkavat olla elinkaarensa loppupäässä. Lisäksi Covid-19-pandemia paljasti vakavia haasteita joidenkin pohjoisamerikkalaisten toimijoiden toimitusketjuissa.

Kaikki tämä on vaikuttanut siihen, että Metsä Fibre on harpannut varteenotettavaksi vaihtoehdoksi markkinoilla.

Olemme rakentaneet Pohjois-Amerikan toimintomme palvelemaan asiakkaitamme niin hyvin kuin vain voimme.

Kustaa Laine

Parhaat logistiikkaedut yhteissuunnittelulla

Metsä Fibren toimitusketju yltää Suomesta Atlantin yli ja vie sellua kahteen yhdysvaltalaiseen satamaan: Marylandin osavaltiossa sijaitsevaan Baltimoreen ja Floridassa sijaitsevaan Jacksonvilleen. Tämän jälkeen paikalliset kuljetusliikkeet toimittavat sellun kuorma-autoilla ja junilla asiakkaille, jotka sijaitsevat pääosin itärannikolla. Metsä Groupin aluelogistiikkapäällikkö Victor Perry kertoo, että sellutoimitusten huolellinen seuranta on yhtiön logistiikkaoperaatioiden ytimessä.

”Saamme esimerkiksi käyttöasteraportit tien päältä ja käytämme niitä suorituskykyanalyysissämme. Tällainen työ on tärkeää, koska pyrimme jatkuvasti parantamaan toimintaamme”, hän sanoo.

Vaikka Metsä Fibre aloitti vuonna 2019 Pohjois-Amerikan markkinoilla liki tyhjästä, sen ei ole tarvinnut tehdä kaikkea itse. Tukea on saatu markkinoilla toimivilta muilta Metsä Groupiin kuuluvilta yrityksiltä. Parhaiden synergiaetujen saavuttamiseksi koko Pohjois-Amerikan logistiikka suunnitellaan yhdessä.

”Järjestämme kuukausittain tapaamisia rahdinkuljettajien kanssa varmistaaksemme toimitusten sujuvan etenemisen”, Perry kertoo.

Metsä Fibren toimitusketjukoordinaattori John Concha tuntee logistiikan käytännön todellisuuden. Concha kommunikoi kuljettajien kanssa ja auttaa heitä toimittamaan tilaukset aikataulussa.

”Asiakas on riippuvainen oikea-aikaisista toimituksista, joten virheisiin ei ole varaa. Tietenkin joskus tulee odottamattomia ongelmia, mutta ratkaisemme ne yhdessä”, hän sanoo.

”Tässä työssä on pitkälti kyse siitä, että rakennetaan hyvät suhteet sekä asiakkaisiin että kuljettajiin.”

Lisänostetta asiakaspalvelusta

Myös teknisellä asiakaspalvelulla on tärkeä rooli Metsä Fibren Pohjois-Amerikan toiminnassa. Tekninen asiakaspalvelupäällikkö Juho Rossi kertoo, että pohjoisamerikkalaiset yritykset ovat suhtautuneet uuteen toimijaan uteliaasti. Niissä halutaan tietää, pystyykö Metsä Fibre tarjoamaan jotain sellaista, mitä muut selluntoimittajat eivät.

”Kerromme heille prosesseistamme, ja millaista sellumme on muihin selluihin verrattuna”, Rossi sanoo ja lisää, että prosessin parantaminen yhdessä asiakkaan kanssa on yhtiön teknisen asiakaspalvelun vahvuus.

”Aina ei suinkaan ole kyse ongelmasta, mutta myös ongelmanratkaisuun saa meiltä tukea.”

Uuttakin on opittu – esimerkiksi TAD (eng. through-airdrying) teknologian suosio pehmopaperin valmistuksessa Pohjois-Amerikassa.

”TAD-tuotteet ovat korkealaatuisia, erittäin pehmeitä ja lujia. Huonona puolena on, että prosessi kuluttaa paljon energiaa”, Rossi kertoo.

Eri puolilla maailmaa työskentelevä teknisen asiakaspalvelun tiimi on aina valmis auttamaan Metsä Fibren asiakkaita, riippumatta siitä, minkälaista tekniikkaa tai prosessia he käyttävät tai mitä tuotetta valmistavat.

”Asiakkaamme todella arvostavat eri markkinoihin ja niiden erityispiirteisiin liittyvää osaamistamme.” 


Artikkeli on alun perin julkaistu Fibre-lehden numerossa 2024.

Yhdysvaltain pehmopaperimarkkinat

  • Kaksi päämarkkinasegmenttiä: Away From Home (AFH) ja At Home (AH).

  • AFH-markkinat koostuvat ensisijaisesti kierrätysmateriaalista valmistetuista pehmopaperituotteista, joiden käyttäjiä ovat muun muassa ravintolat, ruokapalveluteollisuus, oppilaitokset ja terveydenhoitolaitokset.

  • AH-markkinat koostuvat pääasiassa kodeissa käytettävistä, 100-prosenttisesti sellupohjaisista wc-papereista, kasvopyyhkeistä ja talouspapereista.

  • Pehmopaperilaaduissa painottuvat eri ominaisuudet, kuten pehmeys, mukavuus, vahvuus, hypoallergeenisyys, herkkyys ja lujuus.

  • Pohjois-Amerikan (Kanada, Meksiko, Yhdysvallat) pehmopaperin tuotanto vuonna 2021 oli 9,7 miljoonaa tonnia, josta noin 65 prosenttia oli AH:ta ja 35 prosenttia AFH:ta.