Turvallinen työympäristö

Metsä Fibren, kuten koko Metsä Groupin, tavoitteena on ennaltaehkäistä kaikki tapaturmat. Haluamme varmistaa, että jokainen metsäfibreläinen sekä kumppaniyritystemme työntekijät lähtevät töistä terveenä kotiin. Vuonna 2023 Metsä Fibren TRIF (total recordable incident frequency) -taajuus oli 8,9 ja LTA1 7. Kansainvälisesti käytetty TRIF ottaa huomioon kaikki kirjatut työtapaturmat.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • 2024, Kestävä kehitys

Turvallisuus on meille ensiarvoisen tärkeä asia kaikessa toiminnassamme ja meillä turvallinen työpaikka on jokaisen oikeus. Tavoitteenamme on nolla tapaturmaa ja haluamme varmistaa, että jokainen metsäfibreläinen sekä kumppaniyritystemme työntekijät lähtevät töistä terveenä kotiin. Turvallisuus on olennainen osa ammattitaitoamme ja tavoitteenamme on nolla tapaturmaa.

Turvallisuusjohtamisessa avainasemassa ovat aktiivinen ennakoiva turvallisuustyö, riskien tunnistaminen ja arviointi, ei-turvalliseen työskentelyyn puuttuminen sekä koko henkilöstön sitoutuminen. Esimerkkejä päivittäisestä ennakoivasta turvallisuustyöstä ovat tehtailla ja sahoilla säännöllisesti pidettävät turvavartit ja turvallisuuskierrokset sekä aktiivisesti toteutetut turvahavainnot.  Kaikki työtapaturmat raportoidaan ja tutkitaan perusteellisesti, ja opit jaetaan tehtaidemme kesken, jotta vastaavat tilanteet voidaan välttää tulevaisuudessa.

Vuoden 2023 aikana ennakoivaa turvallisuustyötä toteutettiin koko Metsä Fibressä suunnitelmallisesti: esimerkiksi vuodelle 2023 sovituista turvallisuutta korjaavista toimenpiteistä toteutui kaikissa yksiköissä vuoden aikana yli 90 prosenttia.

Noudatamme kaikilla tehtaillamme ISO 45001 työ-, terveys- ja turvallisuusstandardia sekä Metsä Groupin yhteisiä turvallisuusjohtamisen periaatteita ja prosesseja, joiden avulla konsernin työturvallisuutta johdetaan yhtenäisenä kokonaisuutena. Konsernitasoisten turvallisuusstandardien kehittäminen ja yhtenäistäminen alkoi vuonna 2020 ja jatkuu edelleen uusien standardien jalkauttamisella ja käytössä olevien ohjeiden jatkuvalla parantamisella. Kaikilla tehtaillamme on käytössä myös 5S-menetelmä tuottavuuden, työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin lisäämiseksi. 

Teemme pitkäjänteistä työtä työturvallisuuden parantamiseksi ja vaadimme työturvallisuusosaamista myös toimittajiltamme ja kumppaneiltamme.  Tehdasalueella työskenteleminen edellyttää turvallisuusperehdytyksen suorittamista. Jokainen työntekijämme ja tehtaillamme työskentelevät kumppaniyritysten työntekijät perehdytetään turvallisiin työtapoihin.

Työhyvinvointi

Toimintamme perustana on jatkuva parantaminen. Se luo mahdollisuuksia osaamisen kasvattamiseen ja uusien vahvuuksien löytämiseen. Työnantajana meitä ohjaavat useat toimintapolitiikat sekä eettiset toimintaperiaatteet (Code of Conduct), joiden noudattamista edellytämme jokaiselta.

Meillä erinomainen johtaminen on innostavaa, tavoitteellista, vaativaa ja oikeudenmukaista. Vuosittainen henkilökohtainen kehityskeskustelu on jokaisen oikeus. Työntekijöiden kehittymistä tuemme työssä oppimisella, koulutuksilla ja työnkierrolla.

Työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistäminen ja ylläpitäminen perustuvat ennakoivaan toimintaan. Käytössämme on varhaisen tuen, työkyvyn arvioinnin ja henkilökohtaisen työkykysuunnitelman sisältävä malli. Esihenkilöille on tarjolla työkaluja ja koulutusta työntekijän työhyvinvointia mahdollisesti uhkaavien tilanteiden tunnistamiseen, ja kannustamme työntekijöitämme suhtautumaan ennakoivasti terveyteensä antamalla tietoa esimerkiksi palautumisen edistämisestä, vuorotyön vaikutuksista ja ergonomiasta. Meillä on kattavat työterveyshuoltopalvelut tuemme eri tavoin myös vapaa-ajan toimintaa, kuten kuntoilua ja kulttuurin harrastamista.

Mittaamme henkilöstön työtyytyväisyyttä joka toinen vuosi toteutettavalla henkilöstötutkimuksella. Tutkimuksen tulosten pohjalta tunnistetuille kehityskohteille määritetään kehitystoimenpiteet, joiden toteutumista seuraamme systemaattisesti. Vuoden 2023 henkilöstötutkimuksessa henkilöstön työtyytyväisyys laski tasolle A+. Tavoitteenamme on saavuttaa erittäin hyvä AAA-taso vuoteen 2030 mennessä.

Toimenpiteitä kohti vuotta 2030

  • Edistämme työturvallisuutta tutkimalla kaikki tapaukset ja opimme toimimaan ennakoivasti
  • Edistämme työtyytyväisyyttä ja mittaamme sitä työtyytyväisyyttä

Mittarit vuoden 2030 loppuun mennessä

  • 0 työtapaturmaa (TRIF)
  • AAA henkilöstön työtyytyväisyys tasolla erittäin hyvä

 

Tavoitteeseen liittyvät kansainväliset kestävän kehityksen tavoitteet (SDG):