Metsä Fibre Sun Paperin kasvun tukena

Kaupungistuminen ja elintason nousu kasvattavat pehmopaperin kysyntää Kiinassa. Metsä Fibre on auttanut Sun Paperia tehostamaan tuotantoaan. Yhteistyön kulmakivenä on toimitusvarmuus.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • 2024, Asiakastarina, Sellu

Yli 40 vuotta sitten perustettu monikansallinen Sun Paper on yksi Kiinan 500:stä liikevaihdoltaan suurimmasta yrityksestä. Sen tärkeimpiä lopputuotteita ovat paino- ja kirjoituspaperit, taivekartonki, laineri ja teolliset pakkausmateriaalit. Pehmopaperin osuus on tällä hetkellä noin viisi prosenttia tuotannosta, mutta yritys aikoo kasvattaa sen osuutta tuotevalikoimassaan.

Sun Paperin selluosaston johtaja Guanjun Yaon mukaan pehmopaperimarkkinoilla on potentiaalia pitkän aikavälin kasvuun. Sen kannustamana yritys on investoinut kahteen tehdasintegraattiin Guangxin autonomisella alueella Etelä-Kiinassa. Valmistuttuaan Beihain tehtaan tuotantokapasiteetti on 3,5 miljoonaa tonnia ja Nanningin tehtaan 5,25 miljoonaa tonnia.

”Bruttokansantuotteen osalta Kiina kirii vielä kiinni muita kehittyneitä maita, ja elintasomme nousee edelleen”, Yao kertoo.

Kaupungistuminen vaikuttaa myönteisesti myös pehmopaperimarkkinoihin.

”Pehmopaperia käytetään kodeissa, työpaikoilla ja julkisilla paikoilla, ja siksi sen kysyntä jatkaa kasvuaan. Kun ihmiset muuttavat maaseudulta kaupunkeihin, heidän henkilökohtainen taloustilanteensa paranee, jolloin myös pehmopaperin kysyntä kasvaa.”

Keskittäminen muuttaa markkinoita

Yaon mukaan tuotannon keskittäminen on tulevaisuuden trendi, sillä suurilla yrityksillä on etulyöntiasema pieniin ja keskisuuriin nähden.

”Kiinan markkina on muutoksessa ja uskon, että tulemme näkemään yritysten välisen eloonjäämistaistelun”, hän sanoo.

”Kun pienet yritykset vähitellen menettävät kilpailuetuaan, ne poistuvat markkinoilta tai yhdistyvät suurempiin yrityksiin. Tämä ratkaisee myös pehmopaperi- ja kartonkituotannon lyhytaikaisen ylikapasiteetin.”

Myös entistä tiukemmat ympäristöstandardit vaikuttavat markkinoihin. Muutama vuosi sitten Kiinan hallitus kielsi keräyspaperin tuonnin, mikä on vähentänyt kuituraaka-aineen saatavuutta. Osa kuitutuotannosta on siksi siirtynyt Kiinasta Kaakkois-Aasiaan.

Puuraaka-aineen osalta Kiina on käynnistänyt ohjelman, jonka tavoitteena on palauttaa Pohjois-Kiinan metsiä viljelyalueiksi. Tämä tulee vaikuttamaan hakkeen tarjontaan.

”Näillä päätöksillä pyritään osaltaan suojelemaan Kiinan ympäristöä. Ne vaikuttavat raaka-aineen hankintaamme, mutta ovat tärkeitä vastuullisuuden näkökulmasta. Uskon tämän muuttavan markkinasegmenttejä, sillä jatkossa meidän on tuotava enemmän sellua muualta”, Yao sanoo.

Viisitoista vuotta yhteistyötä

Sun Paper ja Metsä Fibre ovat tehneet yhteistyötä yli viidentoista vuoden ajan ja muodostaneet sinä aikana strategisen kumppanuuden. Tekninen yhteistyö alkoi vuonna 2013, jolloin Sun Paper tuli pehmopaperimarkkinoille ja investoi yrityksen ensimmäiseen pehmopaperikoneeseen.

Metsä Fibren tekninen asiakaspalvelu tarjosi Sun Paperille tukea toiminnan käynnistämiseen ja teki jauhatusarvioinnin, joka helpotti sopivien havukuitulaatujen ja jauhinterien valintaa.

Sun Paper on sittemmin hankkinut pehmopaperituotantonsa tarvitsemaa havusellua Metsä Fibreltä. Metsä Fibren tekninen asiakaspalvelu puolestaan on jatkanut Sun Paperin tukemista sellun vertailuanalyyseilla, jauhatusarvioinneilla sekä tarjoamalla kuidun käytön optimointia, koulutusta ja vianetsintää.

”Metsä Fibre on meille arvokas kumppani”, Sun Paperin selluosaston päällikkö Huayong Zhao toteaa.

”Yhteistyömme ansiosta meillä on vakaa ja luotettava toimittaja, jolta saamme laadukasta sellua ja erinomaista teknistä tukea.”

Kun Sun Paper hankki toisen pehmopaperikoneen vuonna 2019, Metsä Fibren tekninen asiakaspalvelu teki sille hienoaineen Fines Management Audit -analyysin. Sen tarkoituksena oli hyödyntää kuidun ja sen hienoaineen koko potentiaali, minimoida uuteaineiden haitat, vähentää kiintoainekuormitusta kierrossa ja jätevedessä sekä vähentää pehmopaperin pölyämistä.

Tieto tukee päivittäistä työtä

Sen lisäksi, että Metsä Fibren tekninen asiakaspalvelu auttaa Sun Paperia tuotteiden ja prosessien kehittämisessä, se myös tarjoaa heidän tuotannolleen hyödyllisiä tietoja.

”Metsä Fibreltä saamamme logistiikka- ja laatutiedot sekä tekniset tiedot tukevat omaa työtämme. Lisäksi palvelu auttaa meitä vastaamaan asiakkaidemme kysymyksiin”, Zhao kertoo.

Henry Guo, joka toimii Metsä Fibren teknisen asiakaspalvelun päällikkönä Kiinassa, korostaa, että tarkoitus on löytää etuja asiakkaalle.

”Palvelumme auttavat asiakkaita säästämään materiaali- ja energiakustannuksissa sekä oppimaan lisää eri kuitulaaduista.”

Toimitusvarmuus on yhteistyön kulmakivi

Zhaon mukaan Metsä Fibren toimitusvarmuus on yritysten pitkäaikaisen yhteistyön perusta. Toimivien logistiikkajärjestelyjen ansiosta tilattu sellu saapuu ajallaan tuotantoon ja on tasalaatuista.

”Puuraaka-aine muodostaa pääosan pehmopaperituotannon raaka-aineesta, joten sillä on meille suuri merkitys. Laadukas suomalainen pitkäkuituinen sellu on välttämätöntä niin meille kuin toimitusketjullemmekin, jotta voimme tuottaa laadukkaita lopputuotteita”, hän toteaa.

Zhao lisää, että myös vastuullisuus on Sun Paperille tärkeä tekijä, sillä se auttaa yritystä säilyttämään kyvykkyytensä ja sopeutumaan markkinoiden tarpeisiin.

”Sun Paperin ja Metsä Fibren vastuullisuustavoitteet ovat linjassa keskenään. Tämä hyödyttää molempia yrityksiä, sillä työskentelemme yhdessä samojen tavoitteiden eteen.”

Laadukas suomalainen cf pitkäkuituinen sellu on välttämätöntä niin meille kuin toimitusketjullemmekin, jotta voimme tuottaa laadukkaita lopputuotteita.

Huayong Zhao

Yhteisiä tutkimushankkeita

Sun Paper pyrkii lisäämään sellun arvoa ja etsii siksi yhteisiä tutkimus- ja kehityshankkeita Metsä Fibren kanssa. Tavoitteena on sekä lisätä nykyisten tuotteiden arvoa että kehittää täysin uusia tuotteita.

”Metsä Fibrellä on merkittävä asema havusellussa ja monia teknisiä vahvuuksia. Siksi haluaisimme kehittää uusia tuotteita yhdessä. Uskomme, että yhteistyö uusien selluhankkeiden parissa voi hyödyttää meitä. Erityisesti meitä kiinnostaa Kemin uusi biotuotetehdas”, Yao sanoo.


Artikkeli on alun perin julkaistu Fibre-lehden numerossa 2024.

Sun Paper

  • Perustettu vuonna 1982.

  • Yksi Kiinan 500 suurimmasta yrityksestä.

  • Tuottaa vuosittain 12 miljoonaa tonnia sellua ja paperia.

  • Liikevaihto RMB 39,7 mrd (2022).

  • Tuottaa kartonkia, pahvia, kirjoitus- ja painopaperia, pehmopaperia, käärepaperia ja teollisia pakkausmateriaaleja sekä liukosellua, kemiallista sellua ja valkaistua kemihierremassaa.

In this article

Guanjun Yao

Selluosaston johtajana vastuussa Sun Paperin kuitumateriaalien, myös puumassan ja kierrätyspaperin, hankinnasta. Hän vastaa myös ulkoisista asiakkaista.

Huayong Zhao

Vastaa selluosaston päällikkönä ensisijaisesti Sun Paperin Guangxi Basen puumassaosaston johtamisesta sekä puumassan hankinnasta ja tuonnista Sun Paperin Beihain ja Nanningin tehtaille.