Energiatehokasta tuotantoa

Metsä Fibren tehtaiden sähköenergian omavaraisuusaste on yhteensä 159 % ja olemme merkittävä biosähkön tuottaja. Oman tuotannon lisäksi tuottamaamme bioenergiaa lähtee sähkönä verkkoon sekä kaukolämpönä lähiyhteisöille.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • 2024, Kestävä kehitys

Tehokkaan bioenergiatuotannon rinnalla Metsä Fibre keskittyy energiatehokkuuteen ja energian säästämiseen. Mitä enemmän energiaa säästämme ja mitä tehokkaammin sitä tuotamme esimerkiksi sekundäärilämpöä tai tuotannon sivuvirtoja hyödyntämällä, sitä enemmän pystymme toimittamaan uusiutuvaa energiaa tehtaan ulkopuolelle. Tuotantolaitostemme energiatehokkuuden parantaminen onkin keskeisessä roolissa tuotannon investoinneissamme. Yksi tärkeä energiatehokkuuteen vaikuttava tekijä on tehtaiden tasainen, häiriötön käynti.

Sen lisäksi, että haemme jatkuvasti pieniä ja suuria toimia energiatehokkuuden edistämiseksi, Metsä Group on ollut mukana Suomessa vapaaehtoisessa energiatehokkuussopimuksessa vuodesta 2017 lähtien. Metsä Group asemoituukin Suomen energiatehokkuussopimukseen kuuluvissa yrityksissä ansiokkaaksi energiansäästötoimenpiteiden tekijäksi. Vuosien 2017-2022 aikana energiansäästö oli yhteensä 1,971 TWh, mikä vastaa 30 % energiavaltaisen teollisuuden säästöistä kuluneena jaksona.

Tämän lisäksi olemme asettaneet oman tavoitteen energiankäytölle. Vuoteen 2030 loppuun mennessä tavoitteena on vähentää energian käyttöä 10 yksikköä vuoteen 2018 verrattuna kasvavasta tuotannosta huolimatta. Tavoite asetettiin vuonna 2023 ja teemme tähän liittyen tehdaskohtaiset toimenpidesuunnitelmat.

Energiatehokkuus on tärkeää, sillä se vähentää hiilidioksidipäästöjä ja lisää sellu- ja biotuotetehtaiden energiaomavaraisuutta sekä vähentää sahojen ulkoa ostetun energian määrää. 

Metsä Fibren toimenpiteitä kohti vuotta 2030

  • Tehostamme sähkön, lämmön ja polttoaineiden käyttöä parantaen energiatehokkuutta.
  • Tehdaskohtaiset toimenpidesuunnitelmat energiatehokkuuden parantamiseksi
  • Lisäämme bioenergian tuotantoa

 

Mittarit vuoden 2030 loppuun mennessä

-35 % vedenkäyttö per tuotettu tonni*

-10 yksikön parannus energiatehokkuudessa**

0 t jätettä kaatopaikalle

 

* (m3/tn), vs. 2018

** energiatehokkuusindeksi, vs. 2018

 

Tavoitteeseen liittyvät kansainväliset kestävän kehityksen tavoitteet (SDG):