Fossiilittomia tuotteita ja pakkausmateriaaleja

Tavoitteenamme on, että vuoteen 2030 mennessä kaikki käyttämämme raaka-aineet ja pakkausmateriaalit ovat fossiilittomia. Lisäksi haluamme kasvattaa puutuotteisiin varastoituvan hiilen määrää 30 prosentilla vuoden 2018 tasosta.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • 2024, Kestävä kehitys

Tavoitteena täysin fossiilittomat raaka-aineet

Vuonna 2023 fossiilittomien raaka-aineiden osuus oli koko Metsä Fibrellä lähes 100%  (sellu 100 % ja sahatavara 99,99%).

Olemme jo nyt erittäin lähellä täysin fossiilittomia raaka-aineita ja pakkausmateriaaleja, sillä sellu ja sahatavara valmistetaan uusiutuvasta puuraaka-aineesta, ja sellupaalien kääreenä käytetään selluarkkeja. Ainoastaan sahoilla käytetyt sahatavarakääreet ovat fossiilista muovia, mutta teemme tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa löytääksemme myös tähän kestävämmän ratkaisun.

Fossiilittomien sahatavarakääreiden kehittäminen täysin uusista materiaaleista on vaativa hanke. Kääreen pitää suojata tuotteita lialta, kosteudelta ja ultraviolettivalolta sekä kestää mekaanista rasitusta ja suojata tuotteita kuljetusvaurioilta. Lisäksi kääreissä pitää olla kitkapinta, joka estää nippujen liikkumisen ja mahdollistaa niiden päällä kulkemisen myös liukkaissa olosuhteissa. Fossiilittomat kääreet voivat olla kuitupohjaisia, biomuovista valmistettuja tai molempien yhdistelmiä.

Uusiutuva ja kierrätettävä puu on tulevaisuuden raaka-aine, jonka avulla voidaan korvata erilaisia fossiilisia materiaaleja ja ohjata kulutusta kestävämmäksi. Kuluttajien ympäristötietoisuus lisää puukuitupohjaisten tuotteiden kysyntää maailmanlaajuisesti.

Esimerkiksi sellusta valmistetuilla ensikuitukartongeilla voidaan korvata fossiilipohjaisten pakkausmateriaalien käyttöä. Metsäteollisuuden perinteisten tuotteiden rinnalle syntyy myös koko ajan uusia puupohjaisia biotuoteinnovaatioita.

Kasvatamme hiiltä pitkään varastoivien puupohjaisten tuotteiden määrää

​Metsä Group tavoittelee tuotteisiinsa sitoutuneen hiilen määrän lisäämistä 30 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Tavoite voidaan saavuttaa valmistamalla pitkäikäisiä puutuotteita, jotka varastoivat hiiltä koko elinkaarensa ajan.

Puutuotteiden kyky sitoa hiiltä jopa satoja vuosia on ainutlaatuinen. Mitä pidempään esimerkiksi puurakennukset ovat käytössä, sitä kauemmin hiili on poissa ilmakehästä. Puurakentamisen suurimmat kasvumahdollisuudet ovat erityisesti kerrostalorakentamisessa sekä julkisessa rakentamisessa. Uusi puurakentaminen perustuu teollisesti valmistettuihin materiaaleihin ja suurelementteihin, jotka kootaan nopeasti valmiiksi taloiksi. Betoniosia voi myös korvata puulla.

Sahatavara toimii hiilivarastona koko elinkaarensa ajan. Yksi kuutiometri puuta sitoo noin 1000 kiloa hiilidioksidia. Kehitämme aktiivisesti sahatavaratuotantoamme, ja olemme kehittäneet sahaliiketoiminnan tehokkuuden parantamiseksi Tulevaisuuden saha -konseptin. Sen ensimmäinen sovelluskohde on vuonna 2022 käynnistynyt Rauman saha, jonka suorituskyky on toimialalla ennennäkemätön kaikissa prosessivaiheissa.

Metsä Fibre on Suomen suurin sahatavaran tuottaja ja havusahatavaran vuotuinen tuotantokapasiteettimme on 2,1 miljoonaa kuutiota. Rauman sahan käynnistyminen lisäsi sahatavaran tuotantokapasiteettia, mutta toisaalta Svirin sahan toiminnan loppuminen Venäjän hyökkäyssodan seurauksena alkuvuodesta 2022 ja Kyrön sahan alasajo kesällä 2022 laskivat kapasiteettia.

Metsä Fibren toimenpiteitä kohti vuotta 2030:

  • Siirrymme kaikissa raaka-aineissa ja pakkausmateriaaleissa fossiilittomiin materiaaleihin.
  • Kasvatamme hiiltä pitkään varastoivien puusta valmistettujen tuotteiden määrää.

 Mittarit vuoden 2030 loppuun mennessä

  • 100% fossiilittomia raaka-aineita ja pakkausmateriaaleja

Tavoitteeseen liittyvät kansainväliset kestävän kehityksen tavoitteet (SDG):