Vastuullisesti tuotettu puuraaka-aine on Metsä Fibren ja Lunawoodin yhteistyön perusta

Suomalaisen Lunawoodin valmistama lämpöpuu päätyy dekoratiivisiksi pinnoiksi kaikenlaisiin rakentamisen kohteisiin ympäri maailmaa. Käyttämällä tuotteissaan Metsä Fibren sahatavaraa Lunawood saa sekä luotettavaa tietoa puun alkuperästä että arvokasta apua koko toimitusketjun vastuullisuuden varmistamiseksi.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • 2023, Asiakastarina, Sahatavara, Kestävä kehitys

Vastuullisuus näkyy suomalaisen, lämpöpuuta valmistavan Lunawoodin toiminnassa arvoketjun joka vaiheessa. Raaka-aine on pohjoismaisista, sertifioiduista metsistä peräisin olevaa kuusi- ja mäntysahatavaraa, jonka Lunawood hankkii suomalaisilta sahatavaran toimittajilta, kuten Metsä Fibreltä. Lämpökäsittely tehdään ilman kemikaaleja lämmön ja vesihöyryn avulla. Tuotannon energiatehokkuutta on lisätty uudella investoinnilla, ja kuljetuksia optimoidaan yhdessä logistiikkakumppaneiden kanssa.

Toimitusketjun vastuullisuus on kaikkien sen osatekijöiden summa. Lunawoodillekin on tärkeää, etteivät vastuulliset teot koske vain yrityksen omaa tuotantoa, vaan kattavat koko arvoketjun yhteistyökumppaneita myöten.

Yhteistyö Metsä Fibren kanssa tarjoaa Lunawoodille arvokasta tietoa raaka-aineen vastuullisesta alkuperästä ja täydentää näin osaltaan ketjun alkua.

”Vastuullisuusyhteistyö Metsä Fibren kanssa luo koko toimitusketjullemme uskottavuutta”, Lunawoodin markkinointi- ja tuotehallintajohtaja Maija Masalin sanoo.

”Kotimainen raaka-aine on yksi merkittävimpiä kilpailukykytekijöitämme. Yhteistyössämme tärkeimpiä ovat puun alkuperäketjun sertifiointi ja suomalaisen vastuullisen metsänhoidon käytännöistä viestiminen. Lisäksi teemme muun muassa ISO-järjestelmän, elinkaarianalyysin ja jätehuollon parhaiden käytäntöjen vertailua.”

Arvokasta tietoa metsänhoidon vastuullisuudesta

Metsä Fibren Lunawoodille tarjoamaa asiantuntemusta on esimerkiksi konkreettinen, läpinäkyvä tieto suomalaisen metsänhoidon vastuullisuudesta ja puun alkuperästä.

”Roolimme raaka-aineen alkulähteellä on tärkeä. Jäljitettävyyteen ja alkuperään liittyvät asiat ovat juuri niitä, joista haluamme tarjota asiakkaillemme mahdollisimman tarkkaa ja luotettavaa tietoa. Sellaista asiakas voi turvallisin mielin hyödyntää eteenpäin taas omassa asiakasviestinnässään”, Metsä Fibren vastuullisuuspäällikkö Marko Ruottinen kertoo.

Näistä aiheista Ruottinen on myös kouluttanut Lunawoodin henkilökuntaa. Koulutuksissa on käyty läpi muun muassa sitä, kuinka Suomessa metsät kasvavat enemmän kuin niitä käytetään, ja että ne uudistetaan hakkuiden jälkeen. Toinen tärkeä aihe ovat olleet metsäsertifikaatit.

”Suomen metsälakia ja käytäntöjä tuntemattomille, asiakkaidemme kansainvälille kumppaneille on tärkeää, että tuotteella on riippumattoman, kolmannen osapuolen todistus raaka-aineen vastuullisesta alkuperästä”, Ruottinen sanoo.

Metsä Fibren tarjoama tieto on konkreettisesti edistänyt Lunawoodin myyntiä.

”Toimimme kansainvälisillä markkinoilla ja toimitamme tuotteitamme yli 65 maahan. Tuotteen vastuullinen alkuperä on meille äärimmäisen tärkeää. Metsä Fibren tarjoaman tiedon ansiosta olemme kyenneet avaamaan markkinoita aivan uusilla alueilla kuten Etelä-Amerikassa. Siellä arkkitehdit ja rakentamisen ammattilaiset ovat vaikuttuneita puumme alkuperästä ja suomalaisesta metsänhoidosta”, Maija Masalin sanoo.

Luonnon monimuotoisuudesta huolehtiminen kiinnostaa

Lisääntynyt ympäristötietoisuus saa Lunawoodin asiakkaat esittämään yritykselle alati täsmällisempiä, vastuullisuuteen liittyviä kysymyksiä. Masalin kertoo, että tällä hetkellä asiakkaita kiinnostaa esimerkiksi, kuinka luonnon monimuotoisuudesta huolehditaan.

Biodiversiteettikeskusteluun Metsä Fibre tarjoaa faktoja omaan toimintaansa nojaten. Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on yksi koko Metsä Groupin kestävän kehityksen strategisista tavoitteista. Tehtävä on tärkeä, sillä Suomen metsien erilaisissa elinympäristöissä asuu yli 20 000 eri lajia.

”Meidän työssämme monimuotoisuudesta huolehtiminen tarkoittaa esimerkiksi lehtojen suojelemista, lahopuun määrän kasvattamista ja tekopökkelöiden jättämistä hakkuualueille eri eläin- ja hyönteislajien elinympäristöiksi. Meidän pitää kriittisesti pohtia myös, miten puuta metsistä korjataan”, Marko Ruottinen kertoo.

”Tämä tarkoittaa, että hyödynnämme kaatamamme puun sataprosenttisesti. Metsä Fibren sellu- ja sahatavaratuotantoon käytetään tarkasti valikoidun männyn ja kuusen lisäksi koivua ja haapaa. Muut lehtipuut jätämme metsään monimuotoisuutta ylläpitämään.”

Pitkäjänteistä ja eteenpäin katsovaa yhteistyötä

Lunawoodin ja Metsä Fibren kumppanuudessa molemmat kiittelevät avointa ja aktiivista keskusteluilmapiiriä. Marko Ruottisen sanoin, halu ratkaista asiakkaan haasteita koko toimitusketjussa vie yhteistyötä jatkuvasti eteenpäin. Maija Masalin täydentää, että kahden markkinajohtajan yhteistyöllä voidaan saavuttaa suuriakin asioita.

Vastuullisuus on yhteinen päämäärä. Molempien yritysten kunnianhimoiset vastuullisuustavoitteet tähyävät 2030-luvulle.

”Me Lunawoodilla pyrimme jatkuvasti pienentämään hiilijalanjälkeämme. Tavoitteenamme on olla omien toimintojemme ja välittömien päästöjemme osalta hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä”, Masalin kertoo.

Hänen mukaansa suurimman haasteen asettaa käytettävän energian fossiilittomuus. Saman haasteen ratkaisemiseksi töitä tekee myös Metsä Fibre.

”Tässäkin asiassa täydennämme asiakkaidemme toimitusketjua tulevaisuudessa entistä paremmin. Yksi koko Metsä Groupin kestävän kehityksen tavoitteista on, ettei vuoden 2030 loppuun mennessä yksikään tehtaistamme käytä fossiilisia polttoaineita, eikä tuotannostamme synny fossiilisia CO2-päästöjä ilmakehään”, Marko Ruottinen toteaa.


Artikkelin kuva

Norbert Tukaj, Lunawood, Architect: DO ARCHITECTS