Uutta suuntaa koko sahatoimialalle

Metsä Fibre rakentaa yhdessä laitetoimittajien kanssa sahoille uutta jatkuvan tuotannon toimintamallia, joka näyttää suuntaa koko sahatoimialalle.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • 2023, Sahatavara

Tehokkuus, laatu, asiakaslähtöisyys, ympäristöystävällisyys ja mahdollisimman pieni hiilijalanjälki toistuvat useaan otteeseen, kun Metsä Fibren liiketoiminnan kehitysjohtaja Kaija Pehu-Lehtonen avaa yhtiön sahateknologiakonseptin perusideaa.

Konseptin kulmakivenä on Rauman sahainvestointi, jolla on merkittävä rooli uuden teknologian ja tuotantotapojen sisäänajossa sekä pilotoinnissa, samoin kuin niiden siirtämisessä asteittain yhtiön muille sahoille.

”Meillä on selluliiketoiminnan puolella pitkä kokemus ympärivuorokautisesta tuotannosta, jatkuvasta laadun ja tehokkuuden parantamisesta sekä syvällisestä yhteistyöstä eri teknologiatoimittajien kanssa. Tätä samaa ajattelua tuomme sahatavaratuotantoon”, Pehu-Lehtonen toteaa.

Uutta ja älykästä teknologiaa käsityön tilalle

Uutta Tulevaisuuden saha -konseptia alettiin miettiä vuonna 2016, kun emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunnan siihen saakka omistamat sahat siirtyivät Metsä Fibren vastuulle.

Heti kehitystyön käynnistyessä piirtyi kuva sahasta, jossa tuotantoprosessia ohjataan valvomosta, ja alan ammattilaisten työ on pitkälti samanlaista kuin prosessiteollisuudessa. Perinteisestä kappaletavaratuotannosta siirrytään kohti 24/7-periaatteella toimivaa tuotantoa, joka pysähtyy vain mittavampien huoltoseisokkien ajaksi.

”Manuaalisesta työstä luopuminen vaatii uudenlaista teknologiaa läpi koko tuotantolinjan. Käytännössä se tarkoittaa entistä enemmän mittaamista, erilaisia valvontakameroita, robotiikkaa ja älyteknologiaa, joilla tarkkaillaan ja valvotaan paitsi itse tuotantoprosessia myös tuotteiden laatua. Tavoitteena on, että vialliset kappaleet saadaan pois tuotantolinjalta automatiikan avulla jo prosessin alkuvaiheessa”, Pehu-Lehtonen kertoo.

Tärkeällä sijalla ovat myös materiaali- ja energiatehokkuus. Uuden teknologian avulla raaka-aine saadaan hyödynnettyä entistä tehokkaammin. Tuotantoketjun eri vaiheissa kerättävä data auttaa puolestaan kehittämään tuotantoprosessia ja sahatavaran loppulaatua.

Asiakkaille pitkälle automatisoitu ja 24/7-periaatteella pyörivä tuotanto tarkoittaa tasalaatuisempia, varmempia ja entistä paremmin tarpeisiin vastaavia sahatavaratoimituksia.

”Uuden teknologian avulla voimme nostaa sahausnopeutta ja tuotantovolyymejä, pitää huolta tuotteiden tasaisesta laadusta sekä parantaa edelleen toimitusvarmuuttamme. Teknologia mahdollistaa myös entistä tarkemman tuotedatan saamisen asiakkaille. Niin ikään tärkeitä asioita ovat energiatehokkuus, raaka-aineen jäljitettävyys ja fossiilittomuus.”

Uuden teknologian avulla parannamme edelleen toimitusvarmuuttamme.

Kehitystyötä tehty jo vuosien ajan

Yksittäisiä parannuksia ja kehitystoimia on vuosien varrella tehty kaikilla Metsä Fibren sahoilla. Esimerkiksi Vilppulassa on jo käytössä monia teknologisia ratkaisuja, joita hyödynnetään myös Raumalla – pidemmälle vietyinä ja eri mittakaavassa.

”Seuraamme jokaista sahaamme erilaisilla tuotanto- ja laatumittareilla sekä tunnusluvuilla, jotka ohjaavat myös niiden kehitysinvestointeja. Näin pystymme keskittymään tuotannon kehittämisessä juuri oikeisiin asioihin sahan iästä riippumatta. Viime kädessä kaikki liittyy entistä parempaan toimitusvarmuuteen ja tuotteiden tasalaatuisuuteen niiden tuotantopaikasta riippumatta”, Pehu-Lehtonen sanoo.

Sahakonseptin kehitystyön kaksisuuntaisuutta painottaa myös Metsä Fibren teknologiajohtaja Matti Toivonen. Raumalla rakennetaan uutta, mutta hyödynnetään myös muilla sahoilla kertyneitä kokemuksia ja käytössä olevaa teknologiaa. Vastavuoroisesti nyt Raumalla käyttöönotettavia ratkaisuja – jotka monessa kohtaa ovat aivan uusia sahateollisuudessa – viedään tulevina vuosina asteittain myös muille yhtiön sahoille.

“Esimerkiksi sahalle tulevat tukit mitataan röntgenteknologialla, ja konenäköä hyödynnetään lajittelussa ja tasaamossa. Tavoitteena on, että saamme kerättyä entistä enemmän dataa koko tuotantoketjusta ja mietittyä sen käyttötapoja tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Raaka-aine tulee käytetyksi entistä tarkemmin, kun asiakas saa tukista juuri oikeat osat”, Toivonen sanoo.

Data edistää teollista tehokkuutta

Datasta on apua myös Metsä Fibren Timber Fox -laatuindeksin kehitystyössä. Indeksin avulla yhtiön asiakas saa aiempaa kattavammin tietoa sahatavaran laatuominaisuuksista ja voi saamansa datan avulla edistää omaa teollista tehokkuuttaan.

Tehokkaampi ja tarkempi tuotantoprosessi parantaa myös raaka-aineen käyttöä, kun hukkaa syntyy entistä vähemmän sekä sahatavaratuotannossa että asiakkaan prosesseissa.

”Prosessissa syntyvä hake on sekin tärkeä sivuvirta ja jatkossa entistä olennaisempi osa kokonaisuutta, sillä se jalostetaan selluksi – parhaimmillaan jopa samassa tehdasintegraatissa”, Pehu-Lehtonen muistuttaa.

Työturvallisuuskin kertoo laadusta

Tulevaisuuden saha on myös entistä turvallisempi työpaikka. Kun työtehtäviä siirretään tuotannon välittömästä läheisyydestä prosessiteollisuuden tapaan valvomoon, vähenee myös tapaturma-alttiin manuaalisen työn osuus.

Kaikilla Metsä Fibren sahoilla noudatetaan samoja työturvallisuusprosesseja kuin muissakin Metsä Groupin tuotantolaitoksissa. Käytössä on muun muassa Lean-laadunkehittämismenetelmästä tuttu 5S-toimintamalli, jossa jokainen työntekijä kantaa vastuuta omasta työympäristöstään ja sen työturvallisuudesta, tekee havaintoja mahdollisista puutteista ja välittää niistä tarvittaessa viestiä myös eteenpäin.

“Olemme nostaneet henkilökohtaisen suojauksen tasoa jatkuvasti. Suoja-asut ja -käsineet, turvakengät, kypärät, suojalasit ja kuulosuojaimet ovat arkipäivää. Työturvallisuuteen kuuluu myös, että koneista ja laitteista pidetään huolta. Ja vaikka prosessia ohjataan yhdestä keskusvalvomosta , tehdassalissa tehdään edelleen säännöllisiä kenttäkierroksia”, Toivonen kertoo.

Samalla hän muistuttaa, että työturvallisuus on myös tärkeä osa toimitusvarmuutta ja merkki oman tekemisen laatutasosta.

”Turvallisuus on meille todella tärkeä asia. Sitä myös asiakkaat kysyvät ja tarkkailevat, sillä se kertoo paljon yrityksen toimintakulttuurista. Kun työturvallisuuteen liittyvät asiat ovat hallussa, on tuotanto tehokasta ja laatu kunnossa.”

Haluamme olla toimialamme kärjessä ja tehdä tiivistä yhteistyötä alan teknologiaa toimittavien yritysten kanssa.

Tähtäimessä toimialan kärkipaikka

Uudelle ja aiempaa tehokkaammalle sahatavaratuotannolle luo pohjaa kasvava kysyntä. Puurakentamisen suosio kasvaa jatkuvasti, ja ekologisena, hiiltä pitkäaikaisesti varastoivana rakennusmateriaalina sahatavaralle löytyy entistä enemmän käyttökohteita.

Erityisen haluttua raaka-ainetta on pohjoisissa olosuhteissa hitaasti kasvanut puu, joka taipuu niin perinteiseen rakentamiseen kuin sisustuselementiksi.

”Haemme tässä uudessa tuotantomallissa alan parhaita teknologioita, joiden avulla pääsemme entistä tehokkaampaan, puhtaampaan, materiaalitehokkaampaan ja tasalaatuisempaan tuotantoon. Haluamme olla toimialamme kärjessä ja tehdä tiivistä kehitysyhteistyötä alan teknologiaa toimittavien yritysten kanssa”, Pehu-Lehtonen sanoo.

”Viime kädessä kyse on asiakkaistamme. Haluamme kuunnella ja palvella heitä entistä paremmin toimittamalla tuotteita, jotka sopivat mahdollisimman hyvin heidän prosesseihinsa.”


Artikkeli on alun perin julkaistu Timber-lehden numerossa 2022–2023.

Tässä artikkelissa

Article-Kaija-Pehu-Lehtonen.jpg
Kaija Pehu-Lehtonen

Metsä Fibren liiketoiminnan kehitysjohtaja, joka vastaa uusien tuotteiden ja tuotantoprosessien kehittämisestä.

 

Article-Matti-Toivonen.jpg

Matti Toivonen
Metsä Fibren teknologiajohtaja, joka vastaa teknologian kehittämisestä yhtiön sahoilla ja sellutehtailla.