Professori Pajunen: ”Teollinen puurakentaminen on haaste ja mahdollisuus.”

Teollinen puurakentaminen ei ole saavuttanut Suomessa vielä kaikkea potentiaaliaan. Ala kaipaa ajatusjohtajuutta.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • 2023, Sahatavara

Mikä on teollisen puurakentamisen tilanne Suomessa tällä hetkellä, professori Sami Pajunen?

Puulla on huima potentiaali, jota ei vielä ole täysin hyödynnetty. Sen kilpailuetuja ovat ekologiset arvot sekä materiaalin keveys, joka mahdollistaa suurten elementtien tehdasvalmistuksen. Suunnittelun rooli on tärkeä – esimerkiksi akustiikan, värähtelyn, palotekniikan, kosteuden, liitosten pitävyyden ja pitkäaikaiskestävyyden kanssa on oltava erittäin huolellinen.

Soveltuuko puu esimerkiksi kerrostalojen korjausrakentamiseen?

Urbaaneilla alueilla kerrostaloihin saadaan helposti yksi lisäkerros puun avulla – tällöin rakennuksen vinttitilaan voidaan rakentaa asuntoja. Isommassa mittakaavassa ylöspäin rakentaminen vaikeutuu, sillä jokaisella rakennuksella on tietty perusta, jolle on laskettu suunnitteluvaiheessa riittävä kestävyys ja kantavuus.

Mitkä tekijät hidastavat teollisen puurakentamisen yleistymistä?

Alan sopimus- ja liiketoimintamallit suosivat perinteistä teräs- ja betonirakentamista. Puurakentamisen suunnittelu on Suomessa laadukasta, mutta rakentamistahtia hidastaa se, että tilaelementtitoimijoita on markkinoilla vain muutama. Ala kaipaa kipeästi ajatusjohtajuutta, tutkimuksen vahvempaa hyödyntämistä ja rohkeita yrityksiä, jotka näyttäisivät esimerkkiä.


Artikkeli on alun perin julkaistu osana laajempaa artikkelia Timber-lehden numerossa 2022–2023.

Tässä artikkelissa

Professori Sami Pajunen toimii Tampereen yliopiston teollisen puurakentamisen tutkijakoulun johtajana.