Pohjoista puuta Kiinan kasvaville markkinoille

Laadukkaalle pohjoiselle puulle on kysyntää Kiinan kasvavilla markkinoilla. Kiinalaiskuluttajat ovat yhä kiinnostuneempia tuotteiden turvallisuudesta, vastuullisuudesta ja alkuperästä, kertoo kiinalaisen BNBMG Forestsin toimitusjohtaja Weiren Wang.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • 2023, Asiakastarina, Sahatavara

Kiina on kasvattanut puutavaran tuontiaan. Tuonti ylitti 100 miljoonaa kuutiota ensimmäisen kerran vuonna 2017, sanoo Weiren Wang, BNBMG Forestsin toimitusjohtaja.

”Ainoa poikkeus tasaisen kasvun vuosiin nähtiin vuosina 2020–2022, jolloin puutavaran tuonti laski Kiinan ja muun maailman taistellessa globaalia covid-19-pandemiaa vastaan. Nyt kysyntä on vähitellen palamaassa pandemiaa edeltävälle tasolle”, Wang sanoo.

Kiina on maailman suurin puutavaran tuoja, ja Kiinan valtion omistama BNBM Group Forest Products Co., Ltd (BNBMG Forests) on yksi maan vakiintuneista ja kestävästi kasvavista metsäalan yrityksistä. Yritys tuo Kiinaan puutavaraa pääasiassa Euroopasta sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikasta. BNBMG Forests on China National Building Materials Groupin tytäryhtiö. Fortune 500 -listattu emoyritys perustettiin vuonna 1979, osana Deng Xiaopingin ajamaa Kiinan talouden modernisaatiota.

Kahden viimeisen vuosikymmenen aikana Kiinan talouskehitys on ollut huimaa. Kaupungistumisen ja voimakkaan rakentamisen myötä metsä- ja puualan yritykset ovat kehittyneet samaa tahtia talouskasvun kanssa. Kiinan oma metsätaloustuotanto ei riitä vastaamaan kotimaiseen laadukkaiden puutavaratuotteiden kysyntään. BNBMG Forests on tehnyt yhteistyötä Metsä Fibren kanssa vuodesta 2016.

Sertifioitua puuta huonekaluihin

Kiinalainen puuteollisuus pyrkii toimimaan nykyaikaisella tavalla, muiden kestävästi johdettujen edelläkävijäyritysten tapaan, Wang sanoo. BNBMG Forests korostaa puuraaka-aineen vastuullisuudesta kertovan sertifioinnin tärkeyttä. Metsä Fibren toimittama, erityisesti lasten huonekaluissa käytettävä, sertifioitu sahatavara on hyvin suosittua. Yritys ostaa Metsä Groupilta myös materiaaleja pakkausteollisuuden asiakkailleen. BNBMG Forestsin asiakkaat toimivat rakennus-, huonekalu- ja sisustusaloilla.

Vuonna 2022 toimintansa aloittanut Metsä Fibren Rauman saha auttaa BNBMG Forestsia lisäämään edelleen korkealaatuisen sahatavaran tuontia Kiinan markkinoille. Metsä Fibren panostus uusien tuotteiden tutkimukseen ja kehittämiseen tukee yritysten välistä yhteistyötä, Wang sanoo.

BNBMG Forests on perustanut pohjoisen ja eteläisen pääkonttorinsa Pekingiin ja Xiameniin, ja sillä on toimistoja eri puolilla Kiinaa. Vuoden 2023 loppuun mennessä yrityksen Pohjois-, Itä- ja Lounais-Kiinassa sijaitsevien tuotantokeskusten pinta-ala tulee olemaan yhteensä yli 100 000 neliömetriä. Tiloihin on integroitu kattavat näyttely-, tuotanto-, tutkimus- ja kehitystoiminnot. Yritys myös kiertää alan messuilla ja esittelee aktiivisesti Metsä Fibren tuotteita Kiinan markkinoilla. Wang kiittää Suomen ja Kiinan valtioiden tukea osana sujuvaa yhteistyötä.

”Maidemme väliset hyvät suhteet ovat auttaneet luomaan edellytykset yhteistyöllemme Metsä Fibren kanssa. Yhteistyö on edistänyt huomattavasti molempien osapuolten osallistumista kansainväliseen talouteen ja lisännyt niiden omia kansainvälisiä valmiuksia. Haluamme jatkaa kasvua yhdessä Metsä Fibren kanssa, ja tarjota lisää laadukasta sahatavaraa Kiinan markkinoille.”

Verkko-ostaminen kukoistaa, kuten myös erilaisten pikakuljetuspalveluiden käyttö.

Vastuullisuuden merkitys kasvaa

BNBMG Forests toimii kolmella tuotealueella. Yrityksen tuotannosta 40 prosenttia on rakentamisessa käytettävää puutavaraa, 40 prosenttia huonekalu- ja pakkausmateriaaleja ja 20 prosenttia sisustuksessa käytettäviä paneeleja. Erityisen voimakkaasti BNBMG Forestsin liiketoiminta on hyötynyt pakkausalan nopeasta kasvusta.

”Verkko-ostaminen kukoistaa, kuten myös erilaisten pikakuljetuspalveluiden käyttö. Tämä lisää puupohjaisten pakkausten ja kuljetuksissa käytettävien alustojen tarvetta. Metsäteollisuusyrityksenä ennakoimme trendin jatkuvan.”

Puun kasvavan kysynnän ohella myös laatukysymykset ovat viime vuosina korostuneet, kun Kiinan kasvava keskiluokka on tullut tietoisemmaksi tuotteiden vastuullisuudesta ja turvallisuudesta. Aiemmin korkealaatuiselle puutavaralle oli Kiinan markkinoilla kysyntää vain pienillä erikoissektoreilla. Viime aikoina BNBMG Forestsin asiakasyritykset ovat alkaneet kiinnostua ostetun puun alkuperän ja kestävän metsänhoidon takaavasta sertifioinnista.

”Vastuullisuus on Kiinassa merkittävä asia niin valtiotasolla kuin yrityksille. Siksi meille on tärkeää tehdä yhteistyötä sellaisen yrityksen kanssa, joka meidän laillamme pyrkii tuottamaan palveluita luontoa suojellen.”

Ammattimaista yhteistyötä

Metsä Fibre ja BNBMG Forests ovat molemmat globaalisti tunnettuja yrityksiä, joilla on vankka kokemus ja vahvaa osaamista. BNBMG Forests luottaa siihen, että Metsän tuotteet ovat aina tasalaatuisia. Wang nostaa esiin myös Metsä Fibren Kiinan tiimin, jolla on maassa vahva verkosto ja mahdollisuus tarjota tukea myynnille. Metsä Fibre tuntee BNBMG Forestsille toimittamansa tuotteet läpikotaisin, joten myynti- ja asiakastapaamisiin on luontevaa mennä yhdessä.

”Kommunikaatio ja luottamus asiakkaan suuntaan paranevat välittömästi, kun pystymme vastaamaan kysymyksiin välittömästi ja myös ennakoimaan mahdollisia vaikutuksia tuotantoon”, Wang sanoo.

Asiakkailla saattaa olla myös vaatimuksia esimerkiksi materiaalin koon ja laadun suhteen. Siksi on tärkeää pystyä heti arvioimaan, mitä kaikkea tuotannossa on mahdollista muuttaa ja millä aikavälillä.

”Puu on luonnontuote, eikä se voi olla aina samanlaista alueellisesti tai vuosittain. Siksi on hyvä, että paikalla on tuotteen ominaisuudet tunteva ammattilainen joko Metsä Fibren Kiinan tiimistä tai Suomen pääkonttorista. Se antaa myös asiakkaille ammattimaisen kuvan, mikä puolestaan kasvattaa asiakkaiden luottamusta ja mieltymystä lopputuotteeseen.”


Artikkeli on alun perin julkaistu Timber-lehden numerossa 2023.

BNBMG Forests

  • Kiinan suurimpia sahatavaran tuojia.

  • Työllistää 185 henkilöä.

  • Yhteistyötä Metsä Fibren kanssa vuodesta 2016.