Suomalainen metsänomistaja: ”Metsän kautta olen osa sukumme tarinaa.”

Suomalaisten metsäsuhde on ainutlaatuinen. Metsä on omistajalleen arvokas aarre, jota halutaan hoitaa ja vaalia tuleville sukupolville. Metsä Fibren myyntipalvelujohtajana työskentelevä Tom Nickull kertoo omasta perintömetsästään.
 • Artikkelit
 • |
 • |
 • 2023, Kestävä kehitys

Sukumme on lähtöisin Pohjanmaalta, Vöyrin kunnasta. Siellä sijaitsee perintömetsämme, jonka omistan yhdessä veljeni kanssa. Isoisäni oli pienviljelijä, joka teki tilallaan itse kaikki pelto- ja metsätyöt. Muistan, miten lapsena vierailimme tilalla toukotöiden sekä viljan puinnin aikaan. Veljeni kanssa olimme kovasti auttavinamme töissä.

Isoisän jälkeen tila siirtyi isälleni ja häneltä edelleen minulle ja veljelleni. Sukupolvenvaihdos tehtiin vuonna 1997. En muista, että sukupolvenvaihdoksesta olisi koskaan sen enempää keskusteltu. Oli luonnollista, että omistus siirtyy isältä pojille.

Taidamme veljeni kanssa olla aika tyypillisiä suomalaisia metsänomistajia. Olemme saaneet tilan perintönä, mutta emme itse asu tilalla vaan kaupungissa. Metsäkin taitaa olla aika tyypillinen kooltaan.

Metsänhoito ammattilaisten käsissä

Kotoani Jyväskylästä on Vöyriin yli kolmen tunnin ajomatka. Etäisyyden vuoksi käyn metsässämme harvoin. Veljeni käy töidensä puolesta Pohjanmaalla säännöllisesti, joten hän ehtii metsäämme useammin.

Emme veljeni kanssa kumpikaan ole metsänhoidon asiantuntijoita, mutta haluamme, että tilan arvo säilyy jälkipolville. Tästä syystä olemme ulkoistaneet metsän hoito- ja hakkuutyöt Metsä Groupille. Metsä Groupin metsäasiantuntija pitää meihin säännöllisesti yhteyttä ja kertoo, mitkä toimenpiteet ovat ajankohtaisia.

Viimeisin hakkuu metsässämme tehtiin vuonna 2020. Kauppaan kuului harvennushakkuu ja uudistushakkuu. Metsä Groupin metsäasiantuntija valvoi puukaupan alusta loppuun ja huolehti muun muassa siitä, että uudistettavalle alalle istutettiin heti uudet taimet.

Yhteisomistus veljen kanssa on sujunut mutkattomasti. Olemme asioista samaa mieltä, ja luotamme metsäasiantuntijamme lausuntoihin.

Kestävä metsätalous säilyttää metsän suvussa

Minulle kestävyys metsätaloudessa merkitsee jatkuvuutta. Sitä, että puusto kasvaa ja säilyy lapsilleni ja heidän lapsilleen. Se merkitsee myös luontoarvojen huomioimista. Omalla tilallamme on esimerkiksi suoalue, joka ei ole lainkaan metsätalouskäytössä. Tilamme metsät on myös sertifioitu.

Työskentelen Metsä Fibrellä myyntipalvelujohtajana. Tiimini vastaa esimerkiksi sellun ja sahatavaran myynnin suunnittelusta ja kehittämisestä sekä teknisestä asiakaspalvelusta. Näen työssäni päivittäin, miten tärkeää asiakkaillemme on tietää, että heidän käyttämänsä puuraaka-aine on hankittu laillisesti, ja että metsän käyttö on kestävällä pohjalla.

Vaikka metsästä saa hakkuutuloa, omassa vaakakupissani metsän taloudellinen merkitys ei juuri paina. Minulle on tärkeää, että metsänomistuksen kautta olen osa suomalaista kulttuuria ja sukumme tarinaa.

Samasta syystä en näe tilan myyntiä realistisena vaihtoehtona. Pienviljelijän työpäivät olivat pitkiä ja raskaita. Jos rahanhimossani myisin tilan, häpäisisin esi-isieni työn.

07-Hero-Tom-Nickull.jpg

Tom Nickull
Johtaja, Myynnin palvelut, Metsä Fibre


Artikkeli on alun perin julkaistu Timber-lehden numerossa 2023.

Suomalaisia metsänomistajia on yli 600 000

 • Heidän keski-ikänsä on 62 vuotta.

 • 46 prosenttia on saanut metsätilan perintönä.

 • Kaksi kolmesta on monitavoitteisia, eli he arvostavat puuntuotannon lisäksi myös virkistäytymistä ja luontoarvoja.

 • Heistä yli 90 000 kuuluu Metsä Groupin emoyhtiöön, Metsäliitto Osuuskuntaan.

Metsät peittävät yli 75 % Suomen maapinta-alasta

 • Yksityishenkilöt omistavat metsien pinta-alasta 60 prosenttia, valtio 26 prosenttia ja metsäteollisuus 9 prosenttia.

 • Lopun 5 prosenttia omistavat kunnat, seurakunnat, yhteismetsät ja muut yhteisöt.

 • Yksityiset etämetsänomistajat asuvat keskimäärin 205 kilometrin päässä tilaltaan.

Lähteet: Puuinfo.fi ja Suomalainen metsänomistaja 2020 -tutkimus