Kemin biotuotetehtaalla on toimialan tehokkain ja turvallisin logistiikkaketju

Kemin kasvavat tuotantomäärät vaativat tehokasta, luotettavaa ja saumattomasti toimivaa logistiikkaa. Biotuotetehtaan kuljetusten tehokkuus, turvallisuus ja ympäristöystävällisyys on varmistettu metsästä asiakkaalle asti. Uutta teknologiaa ja automaatiota hyödynnetään niin puulastien purkamisessa kuin sellupaalien kuljetuksissa.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • 2023, Kemin biotuotetehdas

Kemin biotuotetehtaan käynnistyttyä tehdasalueella käy päivittäin yhdeksän puuta kuljettavaa junaa ja noin 250 rekkakuljetusta, joista 180 on puunkuljetusautoja.

Ideana on, että kuljetus- ja varastointiajat ovat hankinta- ja toimitusketjuissa mahdollisimman lyhyet, kertoo Metsä Groupin logistiikkajohtaja Pasi Pulkkinen.

”Tavoitteena on, että suurin osa saapuvasta puuraaka-aineesta ohjataan suoraan tuotantoon. Valmiit sellupaalit puolestaan siirtyvät kuljettimilla suoraan suuren kapasiteetin HCT-rekkoihin (High Capacity Transport), jotka liikennöivät Kemin satamaan 24/7-periaatteella.”

Kuljetus- ja varastointiajat ovat hankinta- ja toimitusketjuissa mahdollisimman lyhyet.

Junat ja autot omille reiteilleen

Aiempaa suuremmat liikenne- ja raaka-ainemäärät edellyttävät uudenlaisia ratkaisuja erityisesti tehdasalueen tie- ja ratajärjestelyihin. Väylävirasto pidentää ja sähköistää Kemin ratapihan kaksi raidetta.

Lisäksi ratapihan pohjoispuolelle rakennetaan lisäraideosuus, johon liitetään Metsä Fibren rakentama sähköistetty yksityisraide. Se mahdollistaa sähköveturien käytön puukuljetuksissa ja parantaa liikenneturvallisuutta, kun junaliikenne ei enää risteä muun liikenteen kanssa.

”Noin kaksi kolmasosaa puuvirrasta tulee tehtaalle junilla, loput autokuljetuksina. Raskas liikenne, tehtaan henkilöliikenne ja junat eriytetään turvallisesti omille reiteilleen.”

Volyymien kasvaessa myös puulastien purkuun on haettu uusia ratkaisuja ja teknologiaa. Puukentällä urakoivat sähkötoimiset, autonomiset siltanosturit, joiden alle puulastissa olevat rekat ja junat ajetaan. Käytännössä nosturit hoitavat purkutyön täysin itsenäisesti.

”Olemme VR:n kanssa rakentaneet puutoimituksiin tehokkaan kuljetuskonseptin, jossa vaunut toimittavat puuta tehokkaasti tehtaalle. Purkuaika täydelle junalle on kaksi tuntia, saapuvan rekan 9–12 minuuttia.”

Sellupaalit sujuvasti satamaan

Logistiikkaa on mietitty uusiksi myös lähtevän tavaran osalta. Sellukuljetukset tehtaalta 15 kilometrin päähän Ajoksen satamaan hoitaa Kuljetusliike Kalevi Huhtala Oy. Kellon ympäri liikennöiviä, biodieselillä käyviä HCT-rekkoja on pääasiassa kolme.

”Yhteen kuljetukseen saadaan 72 tonnin sellulasti, mikä on noin 1,5 kertaa normaalia rekkalastia enemmän. Se tarkoittaa näiden kuljetusten osalta noin 30 prosenttia pienempää hiilijalanjälkeä”, Pulkkinen kertoo.

Ajoksen satamassa sellupaalit päätyvät uutta biotuotetehdasta varten rakennettuun 37 000 neliömetrin tuotevarastoon, jossa operoidaan täysin fossiilittomasti ja ympäristöystävällisesti. Kaikki varaston trukkitoiminnot ja lastauskalusto ovat sähköistettyjä. Satamassa paalit siirretään kuljettimeen, josta trukit siirtävät ne varastoon ja syöttävät edelleen sähköllä toimivalle nosturille laivaan lastausta varten. Ideaalitilanteessa vältytään perinteiseltä välivarastoinnilta ja tavara liikkuu lähes taukoamatta.

Mahdollisimman kitkattoman logistiikkaketjun suunnittelu ja rakentaminen on ollut Pulkkisen mukaan haastavaa, mutta samalla myös erittäin palkitsevaa.

”Kaikki on suunniteltu ja toteutettu parhaalla mahdollisella tavalla ja tiiviissä yhteistyössä Kemin kaupungin, Kemin Satama Oy:n, Väyläviraston sekä logistiikkakumppaneiden kanssa. Tehokkaasti toimivan logistiikkaketjun avulla pystymme varmistamaan luotettavat toimitukset asiakkaillemme ympäri maailman.”


Artikkeli on alun perin julkaistu Fibre-lehden numerossa 2022–2023.

Metsä Fibren uusi biotuotetehdas on koko pohjoisen pallonpuoliskon tehokkain puuta jalostava laitos. Tehdas käynnistyy vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä.

Kasvusykäys koko Pohjois-Suomelle

Biotuotetehdas oli tervetullut uutinen Kemin Satama Oy:lle, joka tehtaan rakentamispäätöksen myötä käynnisti mittavat kehitysinvestoinnit.

Väylävirasto syventää Ajoksen meriväylän 12-metriseksi ja samalla satama-allasta ruopataan isommille aluksille sopivaksi. Satama-alueelle rakennetaan uusi 400-metrinen laituri ja tehdään mittavat investoinnit infrastruktuuriin ja digitaalisiin järjestelmiin. Investointien arvo on lähes 50 miljoonaa euroa, johon on saatu EU-rahoitusta 13,6 miljoonaa euroa.

Kemin Sataman toimitusjohtaja Markku Raution mukaan satama nousee palvelutasoltaan ja laadultaan Suomen kärkikastiin. Samalla korostuu Kemin asema Pohjois-Suomen logistisena solmukohtana ja porttina vientimarkkinoille.

”Uudistettu satama tuo uutta elinvoimaa koko Pohjois-Suomelle ja biotuotetehdas toimii tärkeänä veturina. Ilman tehtaan rakentamispäätöstä näitä investointeja ei olisi tehty”, Rautio sanoo.

Kemin kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen on samoilla linjoilla ja muistuttaa, että biotuotetehtaan rakentaminen turvaa jatkuvuuden Kemin yli satavuotiaalle metsäteollisuusperinteelle.

”Kemin biotuotetehdas avaa aivan uusia mahdollisuuksia kehittää metsäteollisuutta, tulevaisuuden tuotteita sekä alan koulutusta. Samalla se vahvistaa Kemin asemaa kiertotalouden keskittymänä ja edelläkävijänä sekä hyvänä kokeilualustana uusille metsäteollisuustuotteille”, Ruotsalainen toteaa.