Kemin biotuotetehdas on täynnä alan parasta osaamista

Mittavassa projektissa onnistuminen vaatii saumatonta yhteistyötä eri osapuolten välillä. Kemin biotuotetehdas nostaa ympäristötehokkuuden, turvallisuuden, digitalisaation sekä sivuvirtojen hyödyntämisen täysin uudelle tasolle – ja on siksi tekijöilleen todellinen näytön paikka.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • 2023, Kemin biotuotetehdas, Sellu

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, muistuttaa vanha suomalainen sananlasku. Se pätee oivallisesti myös Kemin biotuotetehtaan rakentamiseen, jotka ovat edenneet aikataulussa covid-19-pandemian ja Ukrainan sodan aikaansaamista haasteista huolimatta.

”Yksiselitteisenä tavoitteenamme on viedä rakennusprojekti läpi äärimmäisen tarkasti tehtyjen suunnitelmien mukaan. Keskitymme siihen, että käynnistämme tehtaan turvallisesti ja mahdollisimman sujuvasti aikataulussaan”, Kemin biotuotetehdasprojektin johtaja Jari-Pekka Johansson sanoo.

Mittavassa rakennusprojektissa onnistuminen vaatii sekä oman henkilöstön osaamista että sujuvaa yhteistyötä eri osapuolten ja kumppanien kesken.

Henkilöstölle kattava koulutus

Uuden tehtaan tuotanto käynnistyy vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä, mutta henkilöstön koulutukset aloitettiin kevään 2021 aikana. Koulutuksiin ovat osallistuneet Kemin käyvän sellutehtaan työntekijät. Niiden avulla turvataan uuden tehtaan sujuva käyttöönotto ja vanhan tehtaan hallittu alasajo.

Tuotantojohtaja Tomi Sepän mukaan jokaiselle osastolle on laadittu tarkat koulutussuunnitelmat, joiden etenemistä seurataan systemaattisesti yhteistyössä projektin sekä Kemin nykyisen tehtaan esihenkilöiden kanssa. Koulutuksissa on huomioitu kattavasti turvallisuus, ympäristösuorituskyky sekä uuden tehtaan tuotantoprosessin ja laitteiston vaatima tekninen osaaminen.

”Perinteisten koulutusten lisäksi toteutamme osastokohtaisesti räätälöityjä simulaattorikoulutuksia, joissa henkilöstö pääsee ajamaan ja opiskelemaan uuden tehtaan prosessia jo ennen ylösajoa. Osa henkilöstöstä on päässyt opiskelemaan uutta tekniikkaa myös käytännössä Äänekosken biotuotetehtaalla koulutusvierailuiden muodossa.”

Koulutusperiodit toisella tehdaspaikkakunnalla ovat olleet henkilöstölle motivoivia. Ne ovat lähentäneet ja tiivistäneet keskinäistä yhteistyötä.

”Olemme tiiviissä yhteistyössä Äänekosken biotuotetehtaan henkilöstön kanssa, mikä madaltaa kynnystä kysyä apua mahdollisissa pulmatilanteissa. Samalla on mahdollista jakaa parhaita käytäntöjä ja tukea jatkuvaa parantamista eri tuotantoyksiköiden välillä.”

Osaamisen ohella Metsä Fibre panostaa työhyvinvointiin.

”Se on ollut yhtenä lähtökohtana uusien tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa”, Seppä kertoo.

Kovat laatuvaatimukset myös kumppaneille

Kemin biotuotetehtaan keskeisiä kumppaneita ovat suunnittelusta vastaava AFRY, rakennuttamisesta huolehtiva Fimpec, tehtaan pääosastojen tuotantolaitteet toimittava Valmet, sähköistyksistä vastaava ABB sekä lietteenkäsittely- ja puunkäsittelyteknologiaa toimittava Andritz. Yhteensä projektissa mukana olevia yrityksiä on lähes 1 500. Päivän aikana alueella työskentelee noin 500 yritystä.

Varsinaisissa rakennustöissä on laaja joukko suomalaisia yrityksiä. Hankkeen kotimaisuusaste onkin erittäin korkea, noin 70 prosenttia.
Kumppanivalinnoissa on korostettu alusta alkaen hankkeelle asetettuja erittäin korkeita työturvallisuus- ja laatuvaatimuksia. Niiden lisäksi on painotettu aikataulujen pitävyyden tärkeyttä sekä proaktiivista harmaan talouden torjuntaa.

”Halusimme mukaan omien alojensa parhaat ammattilaiset, jotka ovat valmiita sitoutumaan tavoitteisiimme. Näin on käytännön tasolla myös tapahtunut”, Johansson toteaa.

Halusimme mukaan omien alojensa parhaat ammattilaiset.

Kohti yhteisiä tavoitteita

Valmet toimittaa Kemin biotuotetehtaalle kaikki pääprosessiteknologiat ja tehtaan automaatiojärjestelmän. Yrityksellä on työmaalla noin 85 henkilön projektijohto, ja Valmetin alueilla työskentelee lähes 1 200 työntekijää.

”Kemin biotuotetehdasprojekti on meille merkittävä sekä työllisyyden että teknologian kehittämisen osalta. Suuri osa suunnittelutyöstä ja valmistuksesta tehdään Suomessa”, Valmetin Sellu ja energia -liiketoiminnan johtaja Bertel Karlstedt kertoo.

Metsä Fibren ja Valmetin tavoitteet yhtyvät niin teknologian edistyksellisyyden kuin vastuullisuuden osalta.

”Me Valmetilla olemme esimerkiksi sitoutuneet vähentämään oman toimintamme hiilidioksidipäästöjä 80 prosenttia ja parantamaan teknologioidemme energiatehokkuutta 20 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Kemin biotuotetehdas puolestaan on uraauurtava investointi, johon on valittu ympäristötehokkaimmat ja kestävimmät ratkaisut. Ne edustavat johtavaa vastuullisuustasoa minimoimalla päästöt ja hyödyntämällä sivuvirrat tehokkaasti”, Karlstedt sanoo.

Huippuluokan projektiosaamista

Kemin biotuotetehdas on merkittävä projekti myös sen suunnittelusta vastaavalle AFRYlle. Pohjoismaiden suurin suunnittelutalo sai pöydälleen urakan, jonka parissa on työskennellyt parhaimmillaan satoja henkilöitä. Erilaisia suunnitteludokumentteja on kertynyt yli satatuhatta.

”Kokonaisuuden hahmottamista ovat helpottaneet modernit suunnittelutyökalut ja digitaalinen alusta. Ne yhdistävät eri osapuolten tiedot yhteen näkymään ja lopulta käyvän tehtaan järjestelmiin”, kertoo AFRYn prosessiteollisuusdivisioonan johtaja Nicholas Oksanen.

Erikoiskehut hän antaa osaavalle ja kokeneelle projektiorganisaatiolle, joka on tuonut yhteen eri osapuolten avainhenkilöt.

”Töiden alkaessa kukaan meistä ei osannut kuvitella millaisiin poikkeusjärjestelyihin projektitiimit pandemia-aikana joutuvat ja kuinka uskomattomiin suorituksiin niissä on ylletty. Kemin biotuotetehdas on todellinen esimerkki tiiviistä yhteistyöstä ja yhteisten tavoitteiden saavuttamisesta”, Oksanen sanoo.


Artikkeli on alun perin julkaistu Fibre-lehden numerossa 2022–2023.

Metsä Fibren uusi biotuotetehdas on koko pohjoisen pallonpuoliskon tehokkain puuta jalostava laitos. Tehdas käynnistyy vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä.