Kemin biotuotetehdas on maailman ympäristötehokkain

Kemin biotuotetehdas on valmistuessaan pohjoisen pallonpuoliskon tehokkain puuta jalostava laitos. Se tuottaa vuodessa 1,5 miljoonaa tonnia havu- ja koivusellua kartongin, pehmo- ja painopaperin sekä erikoistuotteiden raaka-aineeksi. Tehdas nostaa havusellun tuotantomäärät uusiin tonnilukemiin ja parantaa myös asiakkaiden teollista tehokkuutta.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • 2023, Kemin biotuotetehdas, Sellu

Kemin uusi biotuotetehdas käynnistyy vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä. Vaikka siihen on vielä aikaa, Metsä Fibrellä on tehty jo pitkään töitä sen eteen, että siirtymä samalla tontilla sijaitsevasta vanhasta tuotantolaitoksesta uuteen tulee olemaan mahdollisimman sujuva.

Vahva projektiosaaminen, henkilöstön kokemus ja laaja koulutus varmistavat sujuvan siirtymän ilman tuotantokatkoksia, painottaa Metsä Fibren myynnistä ja markkinoinnista vastaava johtaja Ari Harmaala.

”Vaihdos tullaan viemään läpi noin viikossa ilman toimituskatkoksia. Vanha tehdas pysähtyy vasta sitten, kun uusi tehdas on täysin valmis tuotannolliseen ajoon. Asiakkaamme eivät siis tule vaihtoa huomaamaan”, hän lupaa.

Käynnistyttyään Kemin biotuotetehdas tarjoaa Metsä Fibren asiakkaille monia myös heidän kilpailukykyään parantavia etuja. Yksi niistä on tehtaan tuotantokapasiteetin kasvu, jonka myötä Kemissä tuotetaan huippulaatuista sellua noin 900 000 tonnia nykyistä enemmän.

”Markkinasellukapasiteettimme kasvaa uuden tehtaan myötä merkittävästi. Kuten meidän tuotteissamme aina, laadun takeena on pohjoisissa oloissa hitaasti kasvava puu, jonka kuidut sopivat moniin eri käyttökohteisiin.”

Valtava investointi vastuullisuuteen

Kemin biotuotetehdas on Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi, arvoltaan 1,85 miljardia euroa. Tehdas luo hyvinvointia laajalle alueelle Suomessa ja lisää vientituloja merkittävästi.

“Edelläkävijyys edellyttää investointeja”, sanoo Metsä Fibren toimitusjohtaja Ismo Nousiainen ja muistuttaa, että kestävä kehitys, ilmastonmuutos ja lisääntyvä ympäristötietoisuus luovat sellun tuottajille uusia vaatimuksia.

“Meillä Metsä Groupissa vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat olleet toiminnan ydintä jo vuosien ajan, ja niiden merkitys vain korostuu jatkossa. Rakentamalla Kemin biotuotetehtaan vastaamme näihin vaatimuksiin sekä asettamiimme korkeisiin kestävän kehityksen tavoitteisiin. Haluamme olla maailman vastuullisin sellun valmistaja.”

”Vastuullisuus, kilpailukykyinen tuotanto ja huippuosaaminen ovat toimintamme ydin. Rakennamme tehtaan, jonka energia-, materiaali- ja ympäristötehokkuus ovat huippuluokkaa, ja joka tulee olemaan maailman edelläkävijä näiden asioiden suhteen”, Nousiainen sanoo.

Kaikin tavoin maailman huippua edustava ympäristö-, energia- ja materiaalitehokas tehdas toimii täysin ilman fossiilisia polttoaineita.

Tiukimmatkin ympäristönormit täyttyvät

Täysin fossiiliton tehdas täyttää tiukimmatkin ympäristönormit ja tekniset vaatimukset pitkälle tulevaisuuteen. Lähes kaikille tuotannon sivuvirroille on löydetty jatkokäyttöä, ja myös viimeisten jakeiden hyödyntämiseksi tehdään tiivistä tutkimustyötä.

”Lisääntyvällä ympäristötehokkaalla tuotannollamme pystymme olemaan yhä vahvempi kumppani asiakkaidemme vastuullisessa kasvussa”, Harmaala vakuuttaa ja muistuttaa uuden tehtaan parantavan paitsi Metsä Fibren, myös yhtiön asiakkaiden teollista tehokkuutta ja kilpailukykyä.

”Kemin tuotanto- ja toimitusprosessissa kerättävän datan myötä asiakkaamme saavat entistä laadukkaampaa sellua sekä uusia työkaluja oman toimintansa ja tuotteidensa kehittämiseen.”


Artikkeli on alun perin julkaistu Fibre-lehden numerossa 2022–2023.

Metsä Fibren uusi biotuotetehdas on koko pohjoisen pallonpuoliskon tehokkain puuta jalostava laitos. Tehdas käynnistyy vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä.

1,5 milj. t

Tuotantokapasiteetti

 

250 %

Sähköenergian omavaraisuus

 

1,85 mrd €

Investoinnin arvo