Kehittyvä Guangxi

Guangxin provinssi Etelä-Kiinassa ottaa kaiken irti ihanteellisesta sijainnistaan ja nopeasti kehittyvästä infrastruktuuristaan. Investointien ansiosta alueen paperin- ja kartongintuotannon kapasiteetin odotetaan kasvavan voimakkaasti.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • 2023, Sellu, Trendit ja markkinat

Guangxin provinssi tunnetaan ikonisista maisemistaan, kuten rehevistä laaksoistaan, viehättävistä riisiterasseistaan sekä Guilinin vuorista ja vesistöistä, joita miljoonat matkailijat saapuvat vuosittain ihastelemaan.

Suurin piirtein Norjan kokoisen Guangxin autonomisen alueen väkiluku on yli 50 miljoonaa, ja se on nykyisin paljon muutakin kuin matkakohde. Alueen ihanteellinen sijainti porttina Kaakkois-Aasian markkinoille houkuttelee sinne huomattavia investointeja kansallisilta ja globaaleilta paperi- ja selluteollisuuden yrityksiltä.

Guangxi on Kiinan metsäisimpiä alueita: metsät peittävät maa-alasta noin 60 prosenttia eli lähes 15 miljoonaa hehtaaria. Tästä yksin eukalyptusviljelmiä on 2,66 miljoonaa hehtaaria. Alueen tärkeimpiä puulajeja ovat eukalyptus, kiinanpunamänty ja mulperipuu. Vaikka Guangxi pitää Kiinan ykköspaikkaa sahatavaran tuotannossa, paperi- ja selluteollisuuden osalta se on aiemmin keskittynyt lähinnä myyntiin ja markkinointiin, ei niinkään tuotantoon.

Paperin- ja selluntuotannon kapasiteetti kasvaa

Guangxin paperin- ja selluntuotanto on tähän asti ollut vain muutama prosentti koko Kiinan tuotannosta. Viime vuosina useat paperi- ja selluyritykset ovat kuitenkin ilmoittaneet tekevänsä suuria investointeja toimintojensa laajentamiseen alueella.

Metsä Fibren Aasian ja Tyynenmeren maiden (APAC) myynnistä Shanghaista käsin vastaavan johtaja Harri Vertasen mukaan Guangxista on tulossa keskeinen paikka metsäteollisuudelle.

”Vuoden 2019 jälkeen useat suuret paperitehtaat ovat laajentaneet täällä viljelymetsiin sekä paperin ja sellun tuotantoon. Seuraavan 3–5 vuoden aikana Guangxin vuotuinen paperin- ja selluntuotannon kapasiteetti nousee 25 miljoonaan tonniin”, Vertanen arvioi.

Useimmat Guangxin suurista paperitehtaista ovat siirtyneet käyttämään muualta tuotua tai itse tuotettua puukuitua.

Kasvua taivekartongista

Guangxin alueella toimii kaikenkokoisia paperi- ja selluyrityksiä, joista merkittäviä ovat esimerkiksi Sun Paper ja APP Guangxi. Molempien vuotuinen paperin- ja selluntuotannon kapasiteetti on 3,5 miljoonaa tonnia. Monen keskisuuren yrityksen tuotantokapasiteetti on alle 100 000 tonnia vuodessa, kuten Qifengillä, joka valmistaa 25 000 tonnia paperia vuosittain.

Huomattavista investoinneista tuotannon kasvattamiseen ovat APP Guangxin ja Sun Paperin ohella ilmoittaneet Asia Symbol, Xianhe, Lee & Man, Nine Dragons, Jianhui Paper ja Jiangmen Qiaoyu Paper. Konsulttiyhtiö AFRY arvioi Guangxin paperin- ja kartongintuotannon kapasiteetin kasvavan yli kahdeksalla miljoonalla tonnilla vuonna 2022. Yli puolet kasvusta tulee taivekartongista, mikä heijastaa muutoksia kulutustottumuksissa.

Kehitys on ollut ällistyttävän nopeaa. Ennen vuotta 2019 Guangxin paperin- ja selluntuotanto käytti ensisijaisena raaka-aineenaan sokeriruokojätettä, jota syntyy sokeriteollisuuden sivutuotteena. Lopputuotteet olivat etupäässä huonolaatuista pehmopaperia.

Nykyään useimmat Guangxin suurista paperitehtaista ovat siirtyneet käyttämään muualta tuotua tai itse tuotettua puukuitua. Kiinan valtion asettama keräyspaperin tuontikielto on lisännyt puukuidun tuontia ja kasvattanut viljelysten kokoa, kun yritykset pyrkivät varmistamaan vakaan paperintuotannon.

Vertasen mukaan markkinoilta löytyy kaikenkokoisia yrityksiä, jotka menestyvät erikoistumalla eri tuotteisiin. Monet pienemmistä tehtaista ovat tosin vanhanaikaisia, eivätkä ne useinkaan vastaa nykyajan ympäristöstandardeja.

”Suuret yritykset valmistavat perustuotteita, kuten taivekartonkia ja pehmopaperia, pienet yritykset puolestaan erikoispapereita. Suuret pehmopaperijätit jatkavat kapasiteettinsa kasvattamista, jolloin pienten toimijoiden markkinaosuus yleensä pienenee”, hän sanoo.

Suuret pehmopaperijätit jatkavat kapasiteettinsa kasvattamista, jolloin pienten toimijoiden markkinaosuus yleensä pienenee.

Runsaasti osaavaa työvoimaa

ITOCHU Guangzhou Limited on toiminut Metsä Fibren agenttina APAC-alueella vuodesta 2005. ITOCHU Guangzhoun sellun myynnistä vastaava päällikkö He Xin arvioi Guangxin markkinoiden kasvun jatkuvan nopeana tulevina vuosina.

”Pehmopaperin valmistajien tuotot ovat tällä hetkellä pienet, mutta tuotantokustannukset ovat pysyneet Guangxissa matalina, ja alueella on runsaasti osaavaa työvoimaa. Rannikkoalueella palkkakustannukset ovat 18 prosenttia matalammat kuin sisämaan kaupungeissa, ja maa-alueiden ja tehdasrakennusten vuokrat ovat pienemmät. Uskon, että Guangxin provinssista tulee merkittävä paperin ja sellun tuottaja, ja että osa toiminnoista siirtyy läheisestä Guangdongista Guangxiin”, He toteaa.

Vientipainotteisessa liiketoiminnassa logistiikalla on merkittävä osa kaupan ja toimitusketjun kannalta. Alueen pääkaupunki Nanningista rannikolle johtavan maantien sekä raideyhteyksien lisäksi Guangxin laajenevat satamatoiminnot ovat välttämättömiä alueen kasvavalle merkitykselle.

”Koska Guangxin tuotanto ylittää alueen tarpeet, paperi- ja sellutehtaat myyvät tuotteitaan naapurialueille, kuten Guangdongiin, Yunnaniin, Guizhouhun ja Sichuaniin, sekä vievät niitä Kaakkois-Aasian maihin ja Lähi-itään”, He kertoo.

Meriyhteydet tärkeässä roolissa

Alueen tärkeimmät satamat ovat Qinzhou ja Fangcheng, sekä etenkin Beihain Shibulin ja Tieshan. Satamia operoi Beibu Gulf Port Group, joka on Kiinan kahdeksanneksi suurin konttisatamakonserni. Vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä yhtiö käsitteli yli 1,4 miljoonaa TEU-konttia (Twenty Foot Equivalent Unit).

Shanghaissa toimivan Metsä Groupin logistiikkapäällikkö Myra Jin mukaan Beihain sataman kapasiteettia on kuitenkin kasvatettava alueen lisääntyvää paperin- ja selluntuotantoa vastaavaksi.

”Beihain Tieshanin satama keskittyy kappaletavararahdin käsittelyyn ja kotimaan konttikuljetuksiin, ja on melko ruuhkautunut. Investointeja on tehty paperin- ja selluntuotannon kasvattamiseen, mutta sataman rakentaminen on jäänyt pahasti jälkeen. Tieshan on nyt pullonkaula, joka hidastaa saapuvia materiaalitoimituksia ja lopputuotteiden lähteviä toimituksia”, Ji sanoo.

Sataman laajennuksessa rakennetaan kaksi laituripaikkaa 150-tonnisille aluksille ja neljä pienemmille aluksille. Laajennuksen arvioidaan valmistuvan vuoden 2024 puoliväliin mennessä. Laajennuksen myötä Beihain Shibulinin satama suljetaan muutaman vuoden kuluttua, ja sen toiminnot siirtyvät vähitellen Tieshanin satamaan.

Vaikka paperiliiketoiminnan kilpailun odotetaan kovenevan alueella, ITOCHUn He näkee tulevaisuuden valoisana.

”Metsä Fibre toimittaa laadukkaita tuotteita, takaa säännölliset toimitukset ja tarjoaa teknistä asiakaspalvelua. Nämä ovat kumppanuuden arvokkaimpia asioita. Tulevaisuudessa odotan Metsä Fibren vahvistavan läsnäoloaan Etelä-Kiinassa ja etenkin Guangxin alueella.”


Artikkeli on alun perin julkaistu Fibre-lehden numerossa 2022–2023.

ITOCHU Corporation

Japanilainen vuonna 1858 perustettu kauppayhtiö on yksi Metsä Fibren omistajista yhdessä Metsäliitto Osuuskunnan ja Metsä Boardin kanssa. ITOCHU harjoittaa nykyään kotimaan kauppaa sekä erilaisten -tuotteiden ja materiaalien tuontia ja vientiä. Yritys toimii eri sektoreilla, joita ovat tekstiilit, metallit, mineraalit, elintarvikkeet, tietoliikennetekniikka, rahoitus, energia, kemikaalit ja koneet.

www.itochu.co.jp

Tässä artikkelissa

Article-Harri-Vertanen.jpg
Harri Vertanen
Myyntijohtaja, APAC. Vastaa Metsä Fibren myynnistä Aasian ja Tyynenmeren alueella. Hän on hoitanut nykyistä tehtävää vuodesta 2011 lähtien.

 

Article-He-Xin.jpg
He Xin
ITOCHU Guangzhou Ltd:n sellun myynnistä vastaava päällikkö. ITOCHU on alkujaan japanilainen yritys, joka toimii monella eri sektorilla.

 

Article-Myra-Ji.jpg
Myra Ji
Metsä Groupin logistiikkapäällikkö Shanghaissa. Hän on hoitanut tehtävää vuodesta 2015 lähtien.