Hyytiälän metsäasemalla tutkitaan puurakentamisen hyötyjä Living Lab -ympäristössä

Metsä Fibren Vilppulan saha toimitti raaka-aineen CLT-rakenteiseen kampukseen, jossa asumisviihtyvyyteen vaikuttavia tekijöitä tutkitaan rakennukseen sijoitettujen antureiden ja teknisten järjestelmien avulla.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • 2023, Kestävä kehitys

Helsingin yliopiston Hyytiälän metsäaseman uusi kampus on valmistunut. 1 400 neliön puurunkoinen kampus koostuu päärakennuksesta ja siihen yhteydessä olevista pienemmistä rakennuksista. Kampus on rakennettu kokonaan suomalaisesta CLT:stä eli ristiinliimatusta massiivipuusta. Sen raaka-aineena käytettiin Metsä Fibren Vilppulan sahan sertifioitua, erikoiskuivaa kuusisahatavaraa.

”Halusimme, että uudet tilat on rakennettu kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, ja tässä tavoitteessa materiaali on tietysti keskeisessä roolissa. Tilojen tulee kestää käytössä vähintään 150 vuotta”, Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan dekaani Ritva Toivonen sanoo.

Hyytiälän metsäasema tunnetaan maailmanlaajuisesti SMEAR II -asemastaan, joka mittaa kasvihuonekaasujen kiertoa ilmakehän ja metsän välillä. Uuden kampuksen myötä tutkimuskenttä laajenee käsittämään koko pohjoisen puun arvoketjun metsästä puurakentamiseen asti.

Antureiden avulla mittaustietoa asumisviihtyvyydestä

Puurakentamiseen liittyvää tutkimusta tehdään kampuksen päärakennuksessa, joka toimii niin kutsuttuna Living Lab- ympäristönä. Rakennukseen on sijoitettu antureita ja teknisiä järjestelmiä, jotka keräävät tietoa esimerkiksi siitä, miten eri tavoin puurunkoinen rakennus vaikuttaa asukkaiden hyvinvointiin ja näiden kokemaan asumisviihtyvyyteen.

”Asumisviihtyvyyttä mittaavat tutkimukset osoittavat, että puurunkoisissa rakennuksissa asukkaat arvostavat esimerkiksi sisäilman hyvää laatua. Emme kuitenkaan vielä tiedä, mistä tekijöistä kokemus tarkkaan ottaen koostuu”, Toivonen sanoo.

Antureiden ja Living Lab -kokonaisuuteen rakennettavien teknisten järjestelmien avulla ilmanvaihdon määrää, valaistusta, lämpötilaa ja kosteutta päästään ensimmäistä kertaa säätämään koeolosuhteissa. Tätä kautta tutkijat pääsevät käsiksi siihen, miten eri tekijät vaikuttavat asukkaiden kokemaan hyvinvointiin ja vireyteen.

Tavoitteena koko metsän arvoketjun kattava tutkimuskeskus

Hyytiälän kampus on osa maailmanlaajuista, puisten Living Labien verkostoa, johon kuuluvat Yhdysvaltojen Oregonissa sijaitseva Peavy Hallin opetus- ja laboratoriorakennus ja slovenialaisen InnoRenew CoE-instituutin toimisto- ja laboratoriorakennus. Jokaisessa opetuslaboratoriossa mitataan osin samoja muuttujia pitkinä aikasarjoina, mikä lisää ymmärrystä CLT-rakennusten ominaisuuksista, muutoksista ja kestävyydestä eri ilmastoalueilla.

”Toivomme, että Hyytiälästä kehittyy koko metsän arvoketjun kattava, tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan keskus, jota myös yritykset voivat käyttää testaus- ja kehitystyössään.”

Toivonen muistuttaa, että Living Labista saatava tutkimustieto on sekä ainutlaatuista että yhteiskunnallisesti merkittävää.

”Sillä on suuri merkitys, että rakentaminen edistää ihmisten hyvinvointia ja vireyttä.”


Artikkeli on alun perin julkaistu Timber-lehden numerossa 2023.

Tiesitkö?

Hyytiälän kampuksen uudisrakennuksiin on käytetty puuta yli 600 kuutiometriä. Kun arvioidaan, että yksi kuutiometri puuta sitoo 0,75 tonnia hiilidioksidia, niin koko käytetty puumäärä sitoo hiilidioksidia noin 450 tonnia. Tämä vastaa esimerkiksi noin 250 polttomoottoriauton käytön vuotuisia hiilidioksidipäästöjä, jos autoilla ajetaan 20 000 kilometriä.

Mikä Living Lab?

Living labit eli elävät laboratoriot ovat käyttäjälähtöisiä avoimen innovaation ekosysteemejä, jotka yhdistävät tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan tosielämän ympäristöissä.