Metsä Fibre edistää nuorten asioita

Metsä Fibren sahoilla ja sellutehtailla työskentelee joka kesä iso joukko kesätyöntekijöitä erilaisissa tuotannon ja tukitoimintojen tehtävissä. Yhtiö edistää myös monin muin tavoin nuorten asioita.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • 2023, Kestävä kehitys

Hyvä työilmapiiri, monipuoliset tehtävät ja vaihtelevat työpäivät. Uusien taitojen oppiminen, koulussa opitun soveltaminen käytäntöön, työn vastuullisuus ja itsenäisyys. Auttavaiset työkaverit, joilta voi aina kysyä sekä kiva tekemisen meininki. Muun muassa näillä sanoilla kuvasivat Metsä Fibren kesätyöntekijät työtään Vastuullinen kesäduuni -kampanjan tekemässä Kesäduunitutkimuksessa vuonna 2022.

”Kesätyöntekijät ovat Metsä Fibrelle arvokas voimavara ja panostus tulevaisuuteen. Me haluamme tarjota kesätyöntekijöillemme monipuolisia ja vastuullisia tehtäviä ja kasvattaa heistä tulevaisuuden osaajia”, toteaa Metsä Fibren henkilöstöjohtaja Sanna Huhtilainen.

Arvokasta työkokemusta sahoilta ja sellutehtailta

Metsä Fibren sahoilla ja sellutehtailla työskentelee joka kesä noin 200 kesätyöntekijää, jotka sijaistavat vakituisia työntekijöitä.

”Kesätyö tarjoaa työntekijälle oivan väylän näyttää omaa osaamistaan, sillä hyvin tehty työ kyllä huomataan. Lisäksi se on hyvä keino tutustua oman opiskelualan työtehtäviin käytännössä – ja saada vahvistusta sille, onko ala itselle oikea”, Huhtilainen kiteyttää.

Metsä Fibre tarjoaa kesätyöntekijöille osaamista vastaavia tehtäviä ja lisää vastuuta kokemuksen karttuessa. Tavoite on, kesätyöntekijät pääsevät tekemään hyvin erilaisia tehtäviä ja hyödyntämään koulussa opittuja tietojaan käytännön työssä.

”Kesätyöntekijät voivat työskennellä Metsä Fibren sahoilla monipuolisissa tuotannon tehtävissä esimerkiksi sahauksessa, kuivaamossa ja tasaamossa”, Huhtilainen kertoo.

Yhtiön sellutehtailla kesätyöntekijät voivat puolestaan hoitaa erilaisia prosessi- ja kenttätöitä opinnoista ja työkokemuksesta riippuen. Tällaisia tehtäviä voivat olla esimerkiksi kunnossapitotyöt sekä prosessin ohjaukseen liittyvät tehtävät.

Osa kesätyöntekijöistä jää opintonsa päätettyään myös vakituisiin töihin Metsä Fibrelle. Yhtiö hakee sellutehtaiden vakituisiin tuotannon tehtäviin ensisijaisesti paperi-, sellu- ja biotuotetekniikan sekä sähkö-automaatiotekniikan aloilta valmistuneita opiskelijoita. Sahoilla työtehtävissä eduksi ovat puolestaan erityisesti puuteollisuuteen, konetekniikkaan, sähköautomaatioon sekä prosessialaan liittyvät opinnot – unohtamatta tiimityötaitoja, avoimuutta sekä reipasta työotetta.

Vakituinen työpaikka oppisopimuksella

Metsä Fibrelle voi tulla vakituiseksi työntekijäksi myös hyväksytysti suoritetun oppisopimusohjelman jälkeen. Yhtiöön koulutetaan oppisopimuksella muun muassa käynnissäpitäjiä, prosessinhoitajia ja operaattoreita.

”Metsä Fibren tuotantolaitoksien toimintamalli perustuu työntekijöiden moniosaajuuteen. Puolitoista vuotta kestävä, laaja-alainen oppisopimuskoulutus antaa siihen vankan pohjan, ja mahdollisuuden tehdä monipuolisia ja mielenkiintoisia työtehtäviä niin koulutuksen aikana kuin tulevaisuudessakin”, Huhtilainen toteaa.

Oppisopimuskoulutusohjelman avulla voi suorittaa puutuote- tai prosessiteollisuuden ammattitutkinnon, sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinnon tai koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinnon.

Opinnäytetyö on näyteikkuna molempiin suuntiin

Vuosittain kymmenet opiskelijat tekevät Metsä Fibrelle myös opinnäytetyön.

”Opinnäytetyö toimii näyteikkunana molempiin suuntiin: opiskelijalle se on loistava oppimismahdollisuus, jossa näkee läheltä, millaista Metsä Fibrellä on tehdä töitä, ja me taas saamme alan tuoreinta tutkimustietoa ja asiantuntemusta käyttöömme, ja näemme, millainen tekijä meille voisi mahdollisesti olla tarjolla”, toteaa Metsä Fibren teknologiajohtaja Matti Toivonen, joka on itsekin tehnyt diplomityönsä aikoinaan Metsä Fibrelle ja jäänyt sen jälkeen taloon.

Toivosen mukaan opinnäytetöiden aiheet syntyvät aina aidosta tarpeesta – eli Metsä Fibrellä voi olla esimerkiksi joku tekninen haaste, johon lähdetään hakemaan ratkaisua opinnäytetyön avulla.

Metsä Fibre on monessa mukana

Metsä Fibre edistää myös monin muin tavoin lasten ja nuorten asioita, ja on esimerkiksi mukana sponsoroimassa erilaisia nuorisoa koskevia hankkeita – kannustaen lapsia ja nuoria niin urheilun, tieteen kuin taiteen saralla.

Lisäksi Metsä Fibre on vuosittain mukana tukemassa lasten liikenneturvallisuutta kampanjoin, joita järjestetään
tehdas- ja sahapaikkakuntien alakouluilla. Näiden kiertueiden aikana pienet koululaiset pääsevät tutustumaan puutavara-autoihin ja saavat käytännön vinkkejä liikenneturvallisuuteen.

Hieman isommille koululaisille Metsä Fibre tarjoaa myös ”Tutustu työelämään ja tienaa” -harjoittelupaikkoja, joissa nuorille annetaan mahdollisuus ensikosketuksiin työelämän kanssa kahden viikon harjoittelujakson aikana.

Yhtiö osallistuu myös ura- ja rekrytointitapahtumiin ja tekee paljon yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa peruskouluista korkeakouluihin.

”Me kierrämme kouluilla kertomassa kasvavan metsäalan monipuolisista mahdollisuuksista, muun muassa Mahdollisuuksien metsä -koulukampanjan merkeissä. Koululaisryhmät ja opiskelijat voivat myös vierailla tuotantolaitoksillamme. Vierailuilla opiskelijat saavat tietoa siitä, millaista metsäteollisuus on tänä päivänä, miten toimimme vastuullisesti ja mitä kaikkea voimme valmistaa puusta”, kertoo Metsä Groupin rekrytointi- ja perehdytysprosessista vastaava päällikkö Päivi Palosaari-Aubry.

Palosaari-Aubryn mukaan työntekijöiden uratarinat voivat tuoda oppilaille perspektiiviä siihen, miten monenlaisten polkujen kautta voi päätyä alalle erilaisiin tehtäviin.

”Lisäksi se voi auttaa ymmärtämään, että ei haittaa, vaikka ei vielä 15- tai 20-vuotiaana tarkkaan tiedä, mitä haluaa isona tehdä, sillä kaikesta kokemuksesta on hyötyä – ja lopulta se oma polku löytyy kyllä”, Palosaari-Aubry summaa.