Fines Management Audit tarjoaa ainutlaatuista analyysipalvelua

Hienoaineet haltuun, materiaali- ja energiakulut kuriin, tuotantoprosessit puhtaammiksi ja tehokkaammiksi. Nämä ovat Fines Management Audit -palvelun tuottamia keskeisiä etuja, joita Metsä Fibren teknisen asiakaspalvelun ammattilaiset tarjoavat selluasiakkaille.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • 2023, Tuotteet ja palvelut, Sellu

Paperi- ja kartonkiteollisuuden asiakkaat haluavat saada omat tuotantoprosessinsa materiaali- ja energiatehokkaammiksi ja lopputuotteet entistä laadukkaammiksi.

Haasteeseen pureutuvat päivittäin pintaa syvemmältä Metsä Fibren teknisen asiakaspalvelun asiantuntijat, joilla on analyysityössään apuna Fines Management Audit -palvelu. Palvelua tarjotaan pääasiassa asiakkaille, joilla on takanaan tiivis yhteistyö Metsä Fibren teknisen asiakaspalvelun kanssa.

Uudessa palvelukonseptissa Metsä Fibren asiantuntijat eivät tarkastele pelkästään sellun jauhatusta, vaan käyvät laajemmin läpi märänpään tuotantoprosessia ja poimivat sieltä potentiaalisia parannuskohteita.

Teknisen asiakaspalvelun päällikkö Juho Rossi kertoo, että ’Less is more’ -filosofia leviää nyt asiakaskunnassa kiihtyvällä vauhdilla. Erityistä huomiota kiinnitetään tehtaiden kuitu- ja vesitaseisiin.

”Asiakkaamme haluavat hyödyntää raaka-aineet mahdollisimman tehokkaasti ja vähentää veden käyttöä. Toki myös maailmantilanne vaikuttaa. Jos jostain raaka-aineesta on pulaa, joudutaan reseptejä säätämään sen mukaan.”

Säästöä jopa satoja tuhansia euroja vuodessa

Hienoainetaseen analysointi voi olla avuksi muun muassa tehtaiden ajettavuusongelmien tai prosessiheilunnan syiden selvittämisessä. Rossi vertaakin uutta auditointipalvelua perinteiseen autokatsastukseen, jossa ajoneuvo käydään tarkasti läpi ja omistajalle annetaan lista mahdollisista puutteista ja korjauskohteista.

Sopivilla toimenpiteillä voidaan parantaa hienoaineiden hallinnan lisäksi uuteaineiden hallintaa ja jauhatuksen kustannustehokkuutta. Sujuvammat ja tehokkaammat tuotantoprosessit tarkoittavat Rossin mukaan myös -selkeitä säästöjä: hienoaineretentiota parantamalla voidaan säästää vuositasolla jopa satoja tuhansia euroja.
Säästöä syntyy siitäkin, että tuotantohäiriöt ja -katkokset vähenevät ja huoltovälejä voidaan pidentää. Hienoaineiden väheneminen pienentää myös jätevesikuormitusta, ja pehmopaperitehtailla työturvallisuusriskiä.

Tuotantosimulaatiot apuna analyyseissä

Auditointipalvelun alussa selvitetään asiakkaan tuotannon nykytilanne laajoilla näytteenotoilla vähintään kaikista kuituraaka-aineista ja viiravesistä. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä kemikaalitoimittajien kanssa.

Tämän jälkeen näytteet analysoidaan, ja asiakas saa raportin kuitujen ja hienoaineiden tilanteesta. Lisäksi Metsä Fibren tekniset asiantuntijat antavat toimenpide-ehdotuksia, joilla prosessia voidaan tehostaa. Suurimmat säästöt syntyvät useimmiten heti prosessin alkupäässä sellun jauhatuksessa, jossa tehtävät virheet kertautuvat muualle tuotantoprosessiin.

Tärkeänä työkaluna sellun jauhatuksen auditoinnissa on teknisen asiakaspalvelun itse kehittämä ohjelma, jonka avulla jauhatuksen arviointi onnistuu helposti.

”Esimerkiksi jauhimen terätyypin vaihto on aina iso ja kallis investointi, jonka vaikutuksesta on oltava varma ennen päätöksentekoa. Kehittämämme ohjelman avulla voimme mallintaa jauhatusprosessia erilaisilla terävaihtoehdoilla ja selvittää jo etukäteen, mikä toimii parhaiten.”

Metsä Fibren teknisen asiakaspalvelun työkalupakkiin kuuluu ohjelma, jolla voidaan simuloida paperin- ja -kartonginvalmistuksen raaka-ainereseptejä ja hakea erilaisia vaihtoehtoja välttyen turhilta koeajoilta.

”Fines Management Audit on lisäys perinteisiin palveluihimme. Sitä eivät muut selluvalmistajat tarjoa. Olemme raaka-aineidemme parhaita asiantuntijoita ja tavoitteemme on, että asiakkaidemme tuotantoprosessit toimivat mahdollisimman tehokkaasti ja laadukkaasti.”


Artikkeli on alun perin julkaistu Fibre-lehden numerossa 2022–2023.

Tässä artikkelissa

Article-Juho-Rossi.jpg

Juho Rossi
Teknisen asiakaspalvelun päällikkö, jolla on 15 vuoden kokemus paperiteollisuudesta. Vastaa Metsä Fibrellä Pohjois-Amerikan ja Turkin markkina-alueista.