Vastuullisuus on tärkeää APRIL Groupille

Kunnianhimoiset vastuullisuustavoitteet yhdistävät Metsä Fibreä ja sen asiakasta APRIL Groupia. Metsä Fibre toimittaa APRILille pitkäkuituista havusellua, mutta yhtiöiden kumppanuus on paljon muutakin.
 • Artikkelit
 • |
 • |
 • 2022, Asiakastarina, Sellu

Indonesialainen APRIL Group on maailman suurimpia sellun ja paperin valmistajia. Yhtiöllä on suuri paperi- ja sellutehdas Riaun provinssissa Sumatralla, mutta se hankkii havusellua myös Metsä Fibreltä. Vastuullisuus on ollut tärkeä tekijä APRILille yhtiön alkuajoista lähtien.

Valtaosa yhtiön sellusta ja paperista viedään Aasian ja Tyynenmeren alueen markkinoille ja yhtiön PaperOne™-tuotemerkkiä myydään 70 maassa. PaperOne-tuotteet ovat PEFC-sertifioituja, joten niiden raaka-aine on peräisin kestävästi hoidetuista ja jäljitettävistä lähteistä.

Yhteisiä tavoitteita

APRIL aloitti selluntuotannon vuonna 1995 ja kaupallisen paperintuotannon kolme vuotta myöhemmin. Osana Sustainable Forest Management Policy 2.0 -käytäntöään yhtiö soveltaa vastuullisuussitoumuksia koko toimitusketjuunsa. Metsä Fibre on yhtenä tärkeimmistä havusellun toimittajista osa tätä ketjua.

APRIL on seurannut kattavasti käyttämänsä puun laillisuutta vuodesta 2002 alkaen ja näin estänyt laittomasti kaadetun puun päätymisen sen toimitus- ja tuotantoketjuun. Myös kaikki Metsä Fibren toimittama raaka-aine on jäljitettävissä.

Jokin aika sitten APRIL ryhtyi toimenpiteisiin, joiden tavoitteena on vaikuttaa positiivisesti ilmastoon, ympäristöön ja ihmisiin. Tutkimustietoon pohjautuvat toimenpiteet on aikataulutettu, ja ne tekevät APRILista vastuullisemman, kiertotalouden periaatteiden mukaan toimivan yrityksen vuoteen 2030 mennessä.

APRIL hyödyntää uusinta teknologiaa ja investoi voimakkaasti tutkimus- ja kehitystoimintaan. Yritys tekee teknistä yhteistyötä Metsä Fibren kanssa, pääasiassa pitkäkuituisen sellun käytön optimointiin liittyen, sekä pitää Metsä Fibren uusiutuvaa energiaa käyttävää sellutehdasta benchmarking-kohteenaan.

Kumppanuus Metsä Fibren kanssa tuo lisäarvoa

APRIL Groupiin kuuluvan PT Riau Andalan Pulp and Paperin operatiivinen johtaja Eduward Ginting kertoo Metsä Fibren ja APRILin vastuullisuustavoitteiden olevan samansuuntaisia, ja yhtiöiden jakavan muitakin tavoitteita.

”Metsä Fibren toiminta tukee visiotamme olla jatkossakin vastuullisesti johdettu, raaka-ainelähtöinen yritys, joka noudattaa kestävän kehityksen parhaita käytäntöjä. Meille Metsä Fibre on paljon enemmän kuin pelkkä tavarantoimittaja. Vierailin muutama vuosi sitten Metsä Fibren tehtaalla ja olin todella vaikuttunut yhtiön toiminnasta ja siitä, miten yritys hyödyntää ympäristöystävällistä teknologiaa ja uusiutuvaa energiaa, aivan kuten mekin”, hän sanoo.

”Metsä Fibre on yksi alan ekologisimmista ja vastuullisimmista toimijoista, ja olemme ylpeitä, että saamme tehdä yhteistyötä heidän kanssaan. Uskomme, että vahva kumppanuutemme tuo merkittävää lisäarvoa molemmille yrityksille.”

Vastuullista kasvua

Maaliskuussa 2022 APRIL ilmoitti suunnitelmistaan rakentaa uusi vastuullisia kartonkipakkauksia valmistava tehdas lähelle nykyistä toimipaikkaansa Riaun provinssissa. Valmistuttuaan tehdas pystyy tuottamaan vuosittain 1,2 miljoonaa tonnia taivekartonkia. Tarvitsemansa lisäkuidun APRIL hankkii nykyiseltä toimitusketjultaan ja avaintoimittajiltaan kuten Metsä Fibreltä.

APRILin mukaan toimialan ennusteet kertovat, että kartonkipakkausten markkinan odotetaan kasvavan globaalisti kolme prosenttia vuonna 2022. Kysyntää kasvattavat nopea kaupungistuminen, verkkokaupan kasvaminen ja muutokset kuluttajamieltymyksissä. APRIL pyrkii vastaamaan kysyntään kierrätettävillä, biohajoavilla ja entistä ympäristöystävällisemmillä pakkausratkaisuilla.

”Liiketoimintamme kasvu on linjassa tuotantoketjumme loppupään monipuolistamista koskevan strategiamme kanssa. Näin pystymme vastaamaan maailmanlaajuiseen siirtymään pois muoveista biohajoaviin, uusiutuviin vaihtoehtoihin”, Ginting sanoo.

”Kuituun pohjaavana yrityksenä olemme biotalouden ytimessä ja näemme biohajoavien ja vastuullisten tuotteiden kysynnän kasvussa hienoja mahdollisuuksia liiketoiminnallemme.”


Artikkeli on alun perin julkaistu Fibre-lehden numerossa 2022–2023.

APRIL Group

 • Yksi maailman suurimmista sellun ja paperin valmistajista.

 • Työllistää yli 8 000 henkilöä

 • Kaupallista sellutuotantoa vuodesta 1995

 • Kaupallista paperituotantoa vuodesta 1998

 • Sellun tuotantokapasiteetti 2,8 miljoonaa tonnia vuodessa

 • Paperin tuotantokapasiteetti 1,15 miljoonaa tonnia vuodessa

 • PEFC-sertifikaatti vuodesta 2014

 • Painopiste tutkimus- ja kehitystyössä – ei käytä geenimuunneltuja organismeja tutkimusohjelmissaan

www.aprilasia.com

Tässä artikkelissa

Article-Eduward-Ginting.jpg
Eduward Ginting

APRIL Groupiin kuuluvan PT Riau Andalan Pulp and Paperin operatiivinen johtaja. Hän on toiminut useissa tehtävissä sellu- ja paperiteollisuudessa.