Tekninen asiakaspalvelu tukee asiakkaan liiketoimintaa

​Metsä Fibren tekninen asiakaspalvelu tarjoaa selkeitä säästöjä ja parempaa sellun suorituskykyä.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • Sellu, Asiantuntijamme, Tuotteet ja palvelut, 2022

​Less is more -sanontaan kiteytyy moni energiatehokkuuteen, vastuullisuuteen tai luonnonvarojen säästeliääseen käyttöön liittyvä innovaatio. Se on myös Metsä Fibren teknisen asiakaspalvelun johtoajatus, kun sen asiantuntijat ratkovat selluasiakkaidensa haasteita.

”Energia- ja materiaalitehokkuus ovat asiakkaillemme entistä kriittisempiä kilpailutekijöitä”, sanoo myyntipalvelujohtaja Tom Nickull.

”Me autamme heitä valitsemaan parhaan ja sopivimman sellulaadun, mutta myös optimoimme tuotantoprosessit energiatehokkaammiksi ja vähemmän ympäristöä kuormittaviksi. Tästä kaikesta kertyy selkeitä kustannussäästöjä – parhaimmillaan satoja tuhansia euroja vuodessa.”

Vaikka kyse on pitkälti teknisestä tuesta ja asiantuntijapalvelusta, kaivautuvat teknisen asiakaspalvelun asiantuntijat usein hyvinkin syvälle asiakkaidensa liiketoimintaan ja tuotantoprosesseihin.

Yhteistyön alkuna voi olla kokonaan uuden tuotteen kehittäminen, johon tarvitaan syvällistä tietoa ja ymmärrystä esimerkiksi kuitujen ominaisuuksista ja niiden käsittelystä.

”Tavoitteenamme on tukea myös asiakkaiden liiketoiminnan kehittämistä.”

12-Hero-pulp.jpg

Asiakaspalvelussa monipuolista asiantuntijaosaamista

Metsä Fibren teknisen asiakaspalvelun tiimejä on kolme ja ne kattavat yhtiön tärkeimmät markkina-alueet Aasiasta Amerikkaan ja Lähi-idästä Eurooppaan.

Tiimeistä löytyy vahvaa sellu- ja paperiteollisuuden osaamista, mutta myös paperitekniikan, laitevalmistuksen sekä kemianteollisuuden tietämystä. Paikallisiin asiakkaisiin pidetään säännöllisesti yhteyttä. Samalla kerätään palautetta ja kuulostellaan uusia kehitysprojekteja. Toimenkuvaan kuuluvat myös laitosten koeajot.

”Asiakkaat pyrkivät parantamaan ja tehostamaan prosessejaan jatkuvasti. Siinä haluamme olla tiiviisti mukana”, Nickull toteaa.

Esimerkiksi kartonkivalmistajilla voi olla tuotteen pintalujuuteen liittyviä vaatimuksia, jotka on huomioitava myös käytettävän sellun koostumuksessa ja käsittelyssä.

Teknisen asiakaspalvelun asiantuntijat löytävät Metsä Fibren niin kutsutusta sellukirjastosta kulloiseenkin tarpeeseen sopivan reseptin sekä sellun käsittelytavan, jonka toimivuus testataan simuloinneilla.

”Tasalaatuisen ja sellun suorituskyvyn maksimoinnin ansiosta reseptien turvamarginaalia voidaan kaventaa, mikä vähentää hukkaa ja säästää euroja.”

Avainasiakkaille maksutonta

Valitsemalla paremmin prosessiin ja käytettävään kuituun sopivat jauhinterät, voidaan havusellun kulutusta vähentää monissa tapauksissa jopa viisi prosenttiyksikköä.

”Pehmopapereissa jauhatusprosessin optimoinnilla on saatu noin 150 000 euron vuosisäästöt, painopapereissa moninkertaisesti suuremmat”, Nickull kertoo.  

Tekninen asiakaspalvelu on Metsä Fibren avainasiakkaille maksutonta, ja yhteistyöverkostoon kuuluvat laitevalmistajien lisäksi myös kemikaalitoimittajat. 

Nickull korostaakin, että paras lopputulos syntyy avoimella ja tiiviillä yhteistyöllä.

”Me tuomme kokonaisuuteen neutraalin asiantuntijanäkökulman, jota myös asiakkaat arvostavat.”


Artikkeli on alun perin julkaistu Fibre-lehden numerossa 2021-2022.

Tässä artikkelissa:

Tom Nickull
Metsä Fibren myyntipalvelujohtaja. Hänellä on yli 25 vuoden kokemus kuitujen käytöstä eri paperi- ja kartonkituotteissa.