Rauman saha ja sellutehdas tekevät saumatonta yhteistyötä

Rauman uusi saha rakennettiin Metsä Fibren sellutehtaan kylkeen. Tuotantolaitosten muodostama integraatti hyödyntää hankitun puuraaka-aineen sataprosenttisesti. Sahalla syntyvä hake käytetään sellun valmistamiseen, kun taas sellutehdas toimittaa sahalle sen tarvitseman lämpöenergian ja sähkön. Tulevaisuudessa yhteistyö mahdollistaa molemmille tuotantolaitoksille täysin fossiilittoman tuotannon.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • 2022, Sahatavara, Rauman saha

Rauman saha toimii integraatissa samalla tontilla olevan Metsä Fibren sellutehtaan kanssa. Integraatin synergioita hyödynnetään paitsi energian tuotannossa ja sivuvirtojen hyödyntämisessä myös logistiikassa ja kumppaneilta hankittavissa palveluissa.

Metsä Fibre valmistaa Rauman tehdasintegraatissa havupuusta sahatavaraa ja sellua. Tuotannon sivuvirtoina syntyy bioenergiaa, mäntyöljyä, tärpättiä, kuorta, haketta sekä sahanpurua.

Laitoksemme muodostavat tehokkaan integraatin, jolla mahdollistetaan siirtyminen fossiilittomaan tuotantoon.

Fossiilivapaa tulevaisuus

Integraatissa toimimisen ansiosta uusi saha ei tarvitse omaa voimalaitosta.

”Sahan sivutuotteet siirtyvät kuljettimia pitkin sellutehtaalle, joka hyödyntää sahauksessa syntyvän hakkeen selluntuotannossa. Kuori ja sahanpuru hyödynnetään bioenergian valmistuksessa. Saha puolestaan hyödyntää sellutehtaan tuotantoprosessissa syntyvää sähkö- ja lämpöenergiaa”, kertoo projektijohtaja Harri Haapaniemi.

Sahainvestointi tukee myös Metsä Fibren kestävän kehityksen 2030 tavoitteita: sahan rakentaminen sellutehtaan yhteyteen mahdollistaa molempien tuotantolaitosten toiminnan tulevaisuudessa kokonaan ilman fossiilisia polttoaineita.

Vastuullista logistiikkaa

Tehdasintegraatin sijainti ainoastaan kolmen kilometrin päässä Rauman satamasta mahdollistaa sahatavaran sujuvan logistiikan asiakkaille meriteitse.

Sahalla ei ole omia varastoja, vaan valmis sahatavara kuljetetaan paketoituna sahalta suoraan satamaan. Sahatavaran operoinnista satamassa huolehtii Euroports Finland.

Saha ja sellutehdas tekevät yhteistyötä myös maantiekuljetuksissa niin puuraaka-aineen kuin valmiiden tuotteiden osalta.

”Käytettävä kalusto edustaa huipputeknologiaa ja mahdollistaa sen, että yhdessä kuormassa kulkee enemmän asiakkaille meneviä lopputuotteita. Isommat kuormat vähentävät ajokertojen tarvetta, mikä on ympäristöystävällistä”, Haapaniemi sanoo.

Sahatavara kuljetukseen automaattilastauksella

Metsä Fibren Rauman sahan automaattilastaus on uutta sahateollisuudessa. Perinteinen trukkilastaus väistyy, kun paketoinnin ja lähettämön kautta kulkevat valmiit sahatavarapaketit siirtyvät rekan kyytiin automaattisesti.

Laite- ja järjestelmätoimittajana uudessa lastauskonseptissa on kotimainen Raumaster Paper, jolla on pitkä kokemus saha- ja selluteollisuuden ratkaisutoimituksista.

Lastausprosessi alkaa, kun valmiit sahatavaraniput tulevat paketoinnista 20-metriselle rullakuljetinlinjalle. Kuljettimet ajavat paketteja kohti ketjukuljetinlinjaa, jota pitkin ne päätyvät lähelle lastausasemaa.

Lastausasemalla paketit lajitellaan kuljettimilla lastausvalmiiksi ja syötetään lastauspalkeilla, joita Rauman sahalla on yhteensä 14. Rekka odottaa sille asemoidulla lastauspaikalla paketteja, jotka siirtyvät kyytiin kuljettajan valvonnassa.

Rahtikirjat lähtevät järjestelmän kautta automaattisesti asiakkaalle, satamaan ja kuljetusliikkeelle.


Artikkeli on alun perin julkaistu Timber-lehden numerossa 2022-2023.

Metsä Fibren vuoden 2022 kolmannella vuosineljänneksellä käynnistyvä Rauman saha on globaali edelläkävijä niin toimintamallissa, teknologiassa kuin tehokkuudessa.

Rauman saha on rakennettu noin 20 hehtaarin alalle. Se on kaltaisekseen tuotantolaitokseksi kooltaan kompakti, koska se ei tarvitse omaa erillistä voimalaitosta eikä sahatavaravarastoja.

Logistiikka muodostaa oman sujuvan kuvionsa sahalta vain kolmen kilometrin päässä sijaitsevan Rauman sataman kautta asiakkaille. Rauman satama on Suomen kolmanneksi suurin konttisatama ja suurin paperinvientisatama.

Uuden sahan rakentaminen ei edellyttänyt muutoksia julkiseen infraan, vaan tehdasalueen tie- ja raideinfrastruktuuri toimivat sellaisenaan. Liikennejärjestelyjä tehtiin ainoastaan integraatin sisällä.