Nopea ja turvallinen automaattilastaus Rauman sahalle

Metsä Fibren Rauman sahalle tuleva automaattilastaus on uutta sahateollisuudessa. Perinteinen trukkilastaus väistyy, kun pakkaamon ja lähettämön kautta kulkevat valmiit sahatavarapaketit siirtyvät rekan kyytiin lähes ilman ihmiskäsiä.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • 2022, Sahatavara, Rauman saha

“Automaattilastauksen etuja ovat ympäristöystävällisyys, työ- ja tuoteturvallisuus sekä toiminnan katkeamattomuus”, kertoo Rauman sahan projektipäällikkö Mikko Taupila.

Laite- ja järjestelmätoimittajana uudessa lastauskonseptissa on Metsä Fibren tuttu yhteystyökumppani Raumaster Paper. Rauman sahalle suunniteltu lastauskonsepti on jalostettu sellu- ja paperiteollisuudesta tuttujen käytäntöjen pohjalle, sanoo Raumaster Paperin projektipäällikkö Matias Lehtinen. Raumasterilla on pitkä kokemus näiden teollisuudenalojen ratkaisutoimituksista.

”Tuloksena on valmiiden sahatavarapakettien kuljetuslinja ja automaattilastausjärjestelmä, jonka ansiosta lastaaminen on nopeaa, automaattista ja turvallista. Perinteinen välivarastoista lastaus trukkien avulla jää kokonaan pois. Kun koneet hoitavat raskaan työn, henkilöstön tärkein tehtävä on lastaamisen valvominen ja laadun varmistaminen”, Taupila listaa automaation etuja.

Kun koneet hoitavat raskaan työn, henkilöstön tärkein tehtävä on lastaamisen valvominen ja laadun varmistaminen.

Valmiit sahatavarapaketit pakkaamosta rekkaan

Pakkausprosessi alkaa, kun valmiit sahatavaraniput tulevat pakkaamosta ensin 20-metriselle rullakuljetinlinjalle. Kuljettimet ajavat nippuja kohti ketjukuljetinlinjaa, jota pitkin ne päätyvät lähelle lastausasemaa. Lastausasemalla niput lajitellaan kuljettimilla lastausvalmiiksi ja syötetään lastauspalkeilla, joita Rauman sahalla on yhteensä 14. Rekka-auto odottaa sille asemoidulla lastauspaikalla nippuja, jotka sitten siirtyvät rekan kyytiin kuljettajan valvonnassa.

”Automaattilastauksen ohjaus kytkeytyy suoraan koko tehtaan ohjausjärjestelmään, joten sen toimintaa voidaan seurata keskusvalvomosta. Hiilijalanjälki pienenee, koska lastauksessa ei käytetä perinteisiä dieseltrukkeja eikä tehtaalla tarvita välivarastoja. Kaikki linjalta ulos tuleva tavara käy läpi automaattisen lajittelun, ja kuljetukset satamaan toimivat kolmessa vuorossa kellon ympäri”, Lehtinen kertoo.

Lisäetua toimitukseen tuo se, että rahtikirjat tulevat järjestelmän kautta automaattisesti ja lähtevät heti asiakkaalle, satamaan, kuljetusliikkeelle ja lastausjärjestelmän toimittajalle. Näin kaikki kuljetuksissa mukana olevat osapuolet saavat ajanmukaiset tiedot ilman manuaalista paperityötä.

03-Hero-Rauma-sawmill-loading-automation-2.jpg

Lastausprosessista arvokasta dataa

Automaattilastaukseen tarvittavat laitteistot ohjausjärjestelmineen ja käyttöliittymineen testattiin heinäkuussa 2021 Raumaster Paperin kokoonpanohallilla. Tavoitteena oli varmistaa, että automaattilastaus toimii turvallisesti ja sen aikana kertyvä valtava datamassa jää sahan asiantuntijoiden jatkokäyttöön. Jotta tiedon kulku ja tallentuminen olisivat täydellisiä, järjestelmien tulee olla aukottomia. Tämä puolestaan tarkoittaa, että järjestelmät puhuvat keskenään ja virhetilanteet näkyvät operaattoreille heti.

Ongelmatilanteen sattuessa linja voidaan pysäyttää nopeasti ja myös käynnistää uudelleen heti sen jälkeen, kun virheilmoitus on käsitelty. Operaattoreiden työnkuva siis muuttuu – linjatyöskentelystä tulee enemmän tietojohtamiseen painottuvaa asiantuntijatyötä, jossa painopiste on poikkeavuuksien ehkäisemisessä.

Raumaster Paper ja sen emoyhtiö Raumaster ovat toimittaneet Metsä Fibrelle myös Kemin biotuotetehtaaseen liittyviä järjestelmiä. Rauman sahalle konserni on toimittanut myös sivutuotekäsittelylinjan.