Metsä Svirin saha tunnetaan laadukkaista tuotteistaan

Luoteis-Venäjällä sijaitseva Metsä Svirin saha edustaa alansa huippua, mutta puuinnovaatioilla on vuosisatojen perinteet näillä Euroopan kulmilla.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • 2022, Sahatavara

Euroopan toiseksi suurimmalla järvellä Äänisellä sijaitsevalta Kižin saarelta löytyy vuosisatoja vanhoja puusta rakennettuja monumentteja. Saaren viehättävät, UNESCOn maailmanperintökohteina suojellut puukirkot ortodoksikupoleineen on aikoinaan rakennettu alueen laajoista metsistä hakatusta puusta – täysin ilman nauloja. Legendan mukaan rakentajamestari heitti kirveensä järveen ja totesi, ettei mikään voisi ikinä vetää vertoja hänen työnsä kauneudelle ja taidokkuudelle.

Vaikka Metsä Fibren saha Äänistä ja sitäkin suurempaa Laatokkaa yhdistävän Svir-joen rannalla on historialtaan lyhyempi ja tehtävältään hyvinkin erilainen, myös moderni saha kertoo Luoteis-Venäjän asukkaiden ja metsien kestävästä historiallisesta siteestä. Saha, joka työllistää suoraan 117 ihmistä, juhli 15-vuotista historiaansa vuonna 2021. Se on vakiinnuttanut asemansa osana Metsä Fibren tuotantoketjua ja tunnetaan erittäin laadukkaista sahatavaratuotteistaan.

Saha sijaitsee laajojen metsien laidalla, mikä on ollut avaintekijä sahan menestykselle, Metsä Svirin johtaja Vjatšeslav Kanatov vahvistaa:

”Saha rakennettiin täysin uutena tuotantolaitoksena Metsä Groupin ja Pietarin kaupunkia ympäröivän Leningradin alueen välisellä sopimuksella”, hän selittää.

”Sijainti oli ihanteellinen: puuainesta on hyvin saatavilla metsistään kuuluisalla alueella Karjalan ja Vologdan välissä. Meille on siis tarjolla runsaasti laadukkaita kuusitukkeja.”

01-Hero-Slava_Kanatov.jpg

Sahalta hyvät liikenneyhteydet

Samalla alueella sijaitsee toinenkin Metsä Groupin yhtiö, Metsa Forest Podporozhye (MFP). Se hankkii puuta sahalle vastuullisuutta ja kestävää kehitystä koskevien kansainvälisten periaatteiden mukaisesti. Noin 25–30 prosenttia puusta korjataan MFP:n vuokraamilta alueilta, joilla on FSC®- ja PEFC™-metsänhoitosertifikaatit. Loppu puu hankitaan ulkoisilta toimittajilta tiukkojen vastuullisuuskriteerien ja puun alkuperän valvontajärjestelmän mukaisesti. Järjestelmä suosii toimittajia, joille on myönnetty kansainvälinen metsänhoitosertifikaatti.

Sahan sijainnin valintaan vaikuttivat myös hyvät liikenneyhteydet.

”Tällä alueella on hyvät raide- ja tieyhteydet sekä vesiväylä. Svir-joki, Ääninen ja Laatokka ovat osa vesireittiä, joka yhdistää arktisen alueen Vienanmeren Volgaan ja Mustaanmereen etelässä”, Kanatov sanoo.

Tukit toimitetaan sahalle rekoilla, proomuilla ja junilla. Junakuljetus päätyy läheiselle rautatieasemalle, ja sieltä matka jatkuu autoilla. Sahatavara toimitetaan asiakkaille rekoilla tai Pietarin sataman kautta irtotavarana tai konttirahtina. Sivutuotteet kuljetetaan rekoilla lukuun ottamatta haketta, joka kuljetetaan useimmiten junalla.

”Täältä pääsee helposti Pietariin ja sen ympärivuotiseen satamaan – vuonna 2020 toimitimme noin 40 prosenttia sahatavarasta konteissa – ja vain 500 kilometrin päässä on Suomi, jonne toimitamme haketta ja muita sivutuotteita Metsä Fibren sellutehtaille”, Kanatov sanoo.

Aihetta juhlaan

15-vuotinen menestyksellinen toiminta antaa aihetta juhlaan. Vaikka sahalaitoksen johtaja Pavel Gusev mielellään korostaakin Metsä Svirin melko nuorta ikää, on optimaalisen tuotannon saavuttaminen vaatinut oman kehitysprosessinsa.

”Tärkeimmät parannukset olivat mittaus- ja valvontalaitteiden tekniikan päivittäminen sekä tuotantoprosessien kehittäminen saannon maksimoimiseksi. Kaikki tuotannon työntekijät palkattiin tältä alueelta. Yritykselle oli hyvin tärkeää varmistaa koneita käyttävien työntekijöiden osaaminen. Oppimiseen, koulutukseen ja yrityskulttuurin rakentamiseen meni pari kolme vuotta.”

Alkuun noin 200 000 kuutiometrin vuotuinen tuotanto jäi sahan suunnitellusta tuotantomäärästä, mutta sitä saatiin kasvatettua muun muassa lajitteluprosessin automatisoinnilla sekä kampanjalla, jolla tavoiteltiin osaavimpia ja motivoituneimpia työntekijöitä. Vaikka koronaviruspandemia aiheutti kuopan tuotantoon vuonna 2020, useimpina vuosina ennen sitä tuotanto kasvoi 10 000 kuutiometrillä, ja vuonna 2021 on vielä mahdollista saavuttaa 300 000 kuutiometrin tuotantomäärä.

Vastuullisuus on ollut toiminnan keskiössä, eikä vähiten tehtaan joenvartisen sijainnin vuoksi.

Vastuullisuus toiminnan keskiössä

Metsä Svirin sahalla on täsmälleen samat laatuvaatimukset kuin Metsä Fibren muilla tuotantolaitoksilla. Asiakkaiden palautteen perusteella Metsä Svir saavuttaa tavoitteet ja toimittaa huippulaatuista kuusisahatavaraa asiakkaiden tarpeisiin.

Vastuullisuus on ollut toiminnan keskiössä, eikä vähiten tehtaan joenvartisen sijainnin vuoksi.

”Päätimme toteuttaa oman vesikiertojärjestelmämme. Otamme vettä joesta, käytämme sitä suljetussa kierrossa ja palautamme sen käsiteltynä takaisin tukkien kastelukauden päätyttyä”, Kanatov kertoo.

”Veden laadun parantamiseen ja ylläpitämiseen on tehty suuria investointeja. Venäjällä sääntely on tässä mielessä aivan yhtä tiukkaa, jollei tiukempaakin, kuin muualla Euroopassa.”

Vakautta muuttuvilla markkinoilla

Myynnin ja toimituksen koordinoinnista vastaava Galina Busujok kertoo asiakkaiden arvostavan ympäristönäkökulmien lisäksi hyvää palvelua, tehokkaita toimituksia, hyvää viestintää ja laadukkaita tuotteita.

”Pääasiallisia asiakkaidemme toimialoja ovat asuminen ja puusepänteollisuus, rakentaminen ja huonekaluteollisuus”, hän kertoo.

”Meillä on asiakkaita useissa Euroopan maissa, Aasiassa, Lähi-idässä ja Afrikassa. Markkinat ovat kaikkea muuta kuin vakaat ja globaalit muutokset vaikuttavat niihin, mutta laadukas sahatavaramme on ja pysyy. Tiedämme, miten palveluamme parannetaan jatkuvasti, ja asiakaskyselymme on antanut meille hyvää tietoa parantamiskohteista.”

Osana Metsä Groupia saha noudattaa konsernin periaatteita ja arvoja. Kanatovin mukaan Metsä Groupin turvallisuusjärjestelmien, sääntöjen ja ohjeiden noudattaminen yhdessä Venäjän valtion säännösten kanssa voi ajoittain olla haastavaa, mutta se on osa kehittämisprosessia ja parhaiden käytäntöjen noudattamista. Hän toteaakin:

”Metsä Fibren Suomen henkilöstö jakaa kanssamme parhaita käytäntöjä, ja me puolestamme kerromme tekemistämme parannuksista ja ajatuksistamme, eli prosessi toimii molempiin suuntiin. Olemme ylpeitä teknisestä kehityksestämme ja henkilöstöstämme – ne ovat Venäjän huippua!”


Artikkeli on alun perin julkaistu Timber-lehden numerossa 2021-2022.

Tässä artikkelissa

Metsä Svir

  • Metsä Fibren vuonna 2006 perustama saha.

  • Sijaitsee Svir-joen varrella Euroopan suurimman järven eli Laatokan ja toiseksi suurimman järven eli Äänisen välissä, Leningradin alueella Luoteis-Venäjällä

  • Työllistää 117 henkeä

  • Valmistaa sahatavaraa mm. verhoukseen, huonekaluihin ja puusepänteollisuuteen

  • 95 prosenttia tuotannosta menee vientiin

  • Vientitoimitukset konteissa Kiinaan, Taiwaniin, Vietnamiin ja Japaniin; laivoilla Saksaan, Irlantiin ja Ranskaan; rekoilla muualle Eurooppaan

Article-Pavel-Gusev.jpg

Pavel Gusev
Sahalaitoksen johtaja ja Metsä Svirin tuotannosta vastaava.

 

Article-Slava-Kanatov.jpg

Vjatšeslav ”Slava” Kanatov
Metsä Svirin johtaja. Kanatov aloitti työt Metsän palveluksessa 16 vuotta sitten ja siirtyi puusta sahatavaraan – ”pyöreästä nelikulmaiseen” – vuonna 2015.

 

Article-Galina-Busujok.jpg

Galina Busujok
Myynnistä ja toimituksesta vastaava koordinaattori on työskennellyt Metsä Svirillä vuodesta 2005 eli sahan alusta lähtien.