Keskusvalvomo on Rauman sahan aivot

Rauman saha hyödyntää alan uusinta teknologiaa ja toimii alalle täysin uudenlaisella yhden valvomon mallilla. Suurin muutos henkilöstön näkökulmasta on, ettei sahalinjoilla ole työpisteitä, vaan toimintaa ohjataan keskusvalvomosta. Siksi sahalle palkatut ja koulutetut 65 uutta operaattoria ovat käyneet läpi tiukan perehdytysohjelman.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • 2022, Sahatavara

Perinteisten työpisteiden sijaan Rauman sahan operaattorit työskentelevät yhdessä keskusvalvomossa, josta ohjataan koko tuotantoprosessia. Kaikilla operaattoreilla on näkymä sahan yhteiseen käyttöjärjestelmään.

”Teknologian lisäksi sahamme on alan modernein myös työtavoiltaan. Operaattorit työskentelevät täysin eri lailla kuin sahoilla on aiemmin työskennelty”, kertoo Rauman sahanjohtaja Liisa-Maija Perävainio.

Valvomossa työskentelee kerrallaan kymmenen operaattoria kahden-kolmen työntekijän tiimeissä. Tiimejä on neljä ja jokaisella on vastuullaan määrätty vaihe prosessista: sahaus, lajittelu, kuivaamo ja lähtölogistiikka.

“Operaattorit työskentelevät yhden työvuoron aikana useissa eri tehtävissä: valvomossa, kenttäkierroksilla ja käyttäjäkunnossapidossa. Siksi heiltä edellytetään moniosaamista, eli kykyä hallita ja tehdä monenlaisia asioita. Uudessa työskentelytavassa erityisen tärkeitä ovat myös yhteistyötaidot, vastuunotto ja päätöksentekokyky.”

Kunnossapito on osa operaattoreiden työtä

Rauman sahaa ajetaan 24/7-periaatteella vuoden jokaisena päivänä. Työtä tehdään kolmessa vuorossa, joten suurin osa operaattoreista työskentelee keskeytymättömässä vuorotyössä.
Koska sahan toiminta keskeytetään vain lyhyiden huoltokatkojen ajaksi, operaattoreiden on pystyttävä ennakoimaan häiriötilanteet ja tarvittaessa hoitamaan ne itse.

“Muutoinkin henkilöstön on aina silloin tällöin jalkauduttava linjan viereen pieniä korjauksia ja huoltoja varten, joten käyttäjäkunnossapidon osaaminen on olennainen osa jokaisen operaattorin työtä. Käsillä tekeminen siis säilyy huipputeknologian vierellä”, Perävainio sanoo.

Käyttäjäkunnossapidon osaaminen on olennainen osa jokaisen operaattorin työtä.

Data auttaa ennakoimaan

Huoltojen ja korjausten ennakointia helpottaa operaattoreiden käytössä oleva koko prosessin huima informaatiomäärä – keskusvalvomotyöskentely tuo kaikki tehtaan toiminnot ohjausjärjestelmineen ruudulle.

Data paljastaa prosessilaitteiden kunnon pienintä yksityiskohtaa myöten. Jos esimerkiksi kulunut osa menettää tehoaan, korjaustarve selviää nopeasti keskusvalvomoon tulevasta datasta. Lisäksi konenäöllä ennakoidaan lähestyviä ruuhkatilanteita. Automaation ja robotiikan avulla tilanteet selvitetään pysäyttämättä tuotantolinjaa.

Rauman saha työllistää noin sata henkilöä

Rauman sahan operaattoreiden valmennusohjelma antoi uusille työntekijöille aikaa hitsautua työporukaksi jo ennen tositoimia. Yhteiset tavoitteet ja vastuunkanto ohjaavat koko henkilöstön toimintaa.

”Yhdessä tekeminen ammattitaitoisten työkaverien kanssa ei rajoitu vain omaan tiimiin. Moni- ja syväosaajien yhteistyö vuorossa varmistaa prosessien toimivuuden kaikissa tilanteissa”, Perävainio sanoo.

Rauman saha työllistää suoraan noin sata henkilöä kumppanit mukaan lukien.

”Uusien operaattoreiden lisäksi sahalla työskentelee joukko muitakin saha-alan ammattilaisia. Pelkkä huipputeknologia ei yksin riitä, vaan ammattitaitoisia ihmisiä tarvitaan.”


Artikkeli on alun perin julkaistu Timber-lehden numerossa 2022-2023.

”Työskentelin Kyrön sahalla noin 15 vuotta ja kehitin aktiivisesti osaamistani. Uskon, että moniosaaminen on tulevaisuutta. Innostuin heti, kun kuulin Rauman sahan operaattorirekrytoinneista ja ajattelin, että tällainen tilaisuus tulee vastaan vain kerran. ”
- Arbo Lauri, sahaustiimin operaattori, Rauman saha

”Hain töihin Rauman sahalle, koska halusin olla mukana tekemässä historiaa. Uusi teknologia tarjoaa upean mahdollisuuden oman ammattitaidon kehittämiseen ja operaattoreiden työskentelyn painottuminen keskusvalvomoon on mielenkiintoinen muutos.”
- Sinikka Näslund, lajittelutiimin operaattori, Rauman saha