Kemin tehtaan työmaalla omaa sahatavaraa

​Metsä Fibren Kemin biotuotetehdas on yksi Suomen suurimmista rakennustyömaista, jossa tarvitaan massiivisia määriä myös sahatavaraa. Kellontarkasti toimivat sahatavaratoimitukset on rakennettu yhteistyössä tehtaan rakentajien, Metsä Fibren sahojen ja oululaisen K-Rauta Äimäraution kanssa.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • 2022, Asiakastarina, Sahatavara, Kemin biotuotetehdas

Kemin biotuotetehtaan rakennustyöt ovat täydessä vauhdissa. Se näkyy myös työmaan portilla, jossa jyrisee tasainen rekka-autojen virta päivästä toiseen.

Perävaunuissa kulkee viikoittain muun muassa sahatavaraa, jolle on työmaalla käyttöä päivittäin monissa eri kohteissa. Metsä Fibren Vilppulan ja Rengon sahoilta tulevia lautoja ja lankkuja tarvitaan muun muassa betonivalujen muotteihin, rakennusten räystäsrakenteisiin, työmaan suojakaiteisiin, suojaseiniin sekä uuden satamavaraston kattorakenteisiin.

Suomen suurimmalla työmaalla Metsä Groupin tehdasalueella Kemissä käytetään myös vaneria ja kertopuuta. Näitä tuotteita käytetään muun muassa 37 000 neliömetrin satamavaraston kattoelementteihin, uuden tehtaan selluvarasto sijaitsee Ajoksen satamassa Kemissä. Sahatavaran tavoin nekin tulevat Metsä Groupin sisältä eli Metsä Woodin Suolahden ja Lohjan tehtailta.

Kemin biotuotetehdasprojektin hankinnoista vastaavan Antti Eskolan mukaan Metsä Groupin omien tuotteiden käytölle on selkeät perusteet, joista ykkösenä on laatu.

”Biotuotetehtaassa korostuu kestävä kehitys. Sama periaate pätee myös tehtaan rakentamiseen ja siinä käytettäviin materiaaleihin. Metsä Fibren tuotteet täyttävät tiukat laatu- ja ympäristökriteerit ja niiden raaka-aine on peräisin kestävästi kasvatetuista metsistä”, Eskola tiivistää. 

Oma varasto Kemin työmaata varten

Tarvittavat puutavaramäärät ovat Kemin työmaalla massiivisia. Puutavaran varastointia ja logistiikkaa varten on rakennettu mahdollisimman kitkattomasti toimiva tavarantoimitusketju projektijohdon, urakoitsijoiden, oululaisen K-Rauta Äimäraution ja tuotantolaitosten kanssa.

Työmaalla tehdään tasaisin väliajoin ennusteet rakennusurakoitsijoiden tulevasta puutuotteiden tarpeesta. Tiedot välitetään Metsä Fibren ja Metsä Woodin tuotantolaitoksille sekä toimituksista ja varastoinnista vastaavalle K-Rauta Äimärautiolle, jolla on Oulussa pelkästään tämän työmaan käytössä oleva puutuotevarasto.

Kun materiaalin tarve alkaa lähestyä, työmaalla toimivat urakoitsijat tilaavat tuotteet K-Rauta Äimärautiosta. Ne tuodaan työmaalle joko suoraan tuotantolaitoksilta tai Äimäraution varastosta.

”Tässä kohtaa ennakointi ja oikea-aikaiset toimitukset ovat avainasioita, sillä työmaalla on hyvin rajalliset mahdollisuudet pitkäaikaiseen varastointiin”, Eskola kertoo.

K-Rauta Äimärautio valikoitui kumppaniksi tiukan ja huolellisen prosessin tuloksena.

01-Hero-K-rauta_oulu.jpg

Täysperävaunullinen sahatavaraa joka viikko

K-Rauta Äimärautio toimittaa tavaraa useille alueen rakennusliikkeille ja toimii niiden projekteissa myös logistiikkakumppanina.

Äimäraution kauppiaan Tuomas Pajalan mukaan Kemin biotuotetehdasprojekti poikkeaa muista vastaavista tavarantoimituksista etenkin suunnitelmallisuudessa ja varastointivolyymeissa.

”Kemin biotuotetehdasprojektissa tilaukset tulevat viimeistään viikkoa ennen toimitusta ja kiireelliset hoidetaan jopa muutaman päivän varoitusajalla. Määrät eivät sinällään poikkea muista asiakkuuksista, mutta tässä ne ovat korvamerkittyjä pelkästään Metsä Groupin Kemin projektiin”, Pajala selvittää.

Toimituksia on ollut yhden täysperävaunun verran joka viikko. Tuotteet kerätään valmiiksi toimitusta edeltävänä päivänä. K-Raudan oma ostaja voi seurata järjestelmään luotuja tilauksia, tarvesuunnitelmaa ja tehdä tarvittaessa lisätilauksia Metsä Groupilta kaupan varastoon.

”Meillä projektiin osallistuu henkilöitä myynnistä, logistiikasta ja varastoinnista. Lisäksi ostaja hallitsee välivaraston saldoja ja tilaa täydennykset. Yhteispeli Metsä Fibren sahatavaramyynnin kanssa on sujunut erittäin hyvin”, Pajala painottaa.

Samoilla linjoilla on myös Antti Eskola.

”Kumppanin valinnassa painoivat myös osaava palvelu, toimipisteen sijainti, tietohallintajärjestelmät sekä logistiikan tehokkuus. Ne ovat osoittaneet toimivuutensa”, Eskola kiittelee.


Artikkeli on alun perin julkaistu Timber-lehden numerossa 2021-2022.

Tässä artikkelissa

article-antti-eskola.jpg

Antti Eskola
Kemin biotuotetehdasprojektin hankinnoista vastaava. Biotuotetehtaan rakentamisessa ja työssä käytettävissä materiaaleissa korostuu kestävä kehitys.

 

article-tuomas-pajala.jpg

K-Rauta Äimäraution kauppias Tuomas Pajala on yksi niistä ammattilaisista, jotka huolehtivat sahatavaran sujuvasta toimitusketjusta Kemin biotuotetehtaalle.