Tehtaan vauhti suunnitellaan yhdessä

​Metsä Fibren tehtailla on käytäntönä päivittäinen aamupalaveri, jossa muodostetaan kokonaiskuva tehtaan tilanteesta. Palaverit ovat tärkeä osa johtamista.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • 2022, Sellu

​Aamun alkajaisiksi jokaisella Metsä Fibren tehtaalla alkaa päivän tärkein palaveri. Aamupalaveriin osallistuu laajasti henkilöstöä sekä osa kumppaneista. Sisältö on joka paikkakunnalla sama.

”Aamupalaveri on tehtaan tärkein johtamispalaveri. Palavereissa saadaan tietoa kokoamalla muodostettua kokonaiskuva tilanteesta ja sovittua tarvittavat toimenpiteet”, kertoo kehitysjohtaja Erkka Tahvanainen.

Palavereissa käydään läpi tehtaan turvallisuuteen, ympäristöasioihin sekä laatuun ja tuotantoon liittyvät tunnusluvut ja mahdolliset poikkeamat. Jokaisen osaston tilanne tulee käytyä läpi, ja mahdolliset kunnossapitohaasteet tulevat esiin.

”Tehtaalla osastot ovat symbioosissa toisiinsa nähden ja poikkeama tietyllä osastolla voi vaikuttaa koko tehtaan ajamiseen. Aamupalaveriin osallistuvat kaikki tehtaan arjen pyörittämisen avainhenkilöt ja kumppanit esimerkiksi kunnossapidosta. Palaverissa jaetaan tärkeää tietoa siitä, mikä tehtaan tilanne on, ja mahdollisiin ongelmiin saadaan etsittyä ratkaisut”, sanoo Niko Tuhkanen, Joutsenon sellutehtaan käyttöpäällikkö.

Covid-19-pandemian seurauksena päivittäiset palaverit pidetään nykyään Teams-palvelun kautta. Tämä on mahdollistanut työntekijöiden osallistumisen yhä laajemmin. Tuhkanen itse toimii Joutsenon kokouksissa puheenjohtajana.

”Kun palaveriin ei tarvitse osallistua enää tietyssä neuvotteluhuoneessa, olemme saaneet laajemmin mukaan myös valvomoiden työntekijöitä. Meillä on valvomoissa valtavasti osaamista osastojen ajamiseen ja ongelmatilanteissa toimimiseen, joten heidän osallistumisensa aamupalaveriin on todella merkityksellistä”, Tuhkanen sanoo.

Ongelmat ratkaistaan yhdessä

Vaikka aamupalavereissa käydään läpi tulevan päivän asioita, on sillä vaikutusta tehtaan suoritustasoon pidemmälläkin aikavälillä.

”Kerätyllä tiedolla pyrimme tekemään parhaat ratkaisut tehtaan toiminnan kannalta ja saavuttamaan parhaan tuloksen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Kyseessä on työkalu, jolla ohjataan tehtaan toimintaa kokonaisuutena”, Tahvanainen kertoo.

Tiedonkululla on suuri merkitys johtamisessa. Henkilöstö saa palaverissa käsityksen koko tehtaan tilanteesta ja mittareista sekä tietoa siitä, miten oma työ vaikuttaa isoon kokonaisuuteen. Mahdolliset poikkeamat esimerkiksi työturvallisuuteen liittyen tulevat heti tietoon ja saadaan sovittua toimenpiteistä, joilla vaaratilanteilta voidaan välttyä jatkossa.

04-Hero-office-meeting.jpg

Hyötyä asiakkaalle asti

Hyvin suunniteltu tehtaan arki välittyy asiakkaille asti. Tasainen tuotantoprosessi takaa tasaisen tuotelaadun. Tehtaalla ei ole myöskään ennakoimattomia seisokkeja, jotka vaikuttaisivat tuotteiden saatavuuteen.

”Mikäli tuotantotasoon tulisi jotain hidastuksia, voimme suunnitella ne siten, ettei ongelma näy asiakkaalle saakka. Jatkuvassa tarkastelussa olevien mittareiden kautta varmistamme myös, että laatu on asiakkaan edellyttämää eli priimaa”, Tahvanainen toteaa.

Aamupalaverikäytäntö on saanut kiitosta myös ulkopuoliselta taholta. Metsä Fibre on kehittänyt toimintaansa kansainvälisen EFQM-mallin avulla jo vuodesta 2000 lähtien. Osana EFQM-mallia järjestetään laatukilpailuja, joissa arvioidaan yrityksen toiminnan erinomaisuutta eri osa-alueilla. Tehtaiden aamupalaverit katsottiin kansainvälisessä EFQM-laatukilpailussa vuonna 2019 yhdeksi keskeisimmäksi vahvuudeksi organisaatiossa.