Biotuotteet syntyvät Metsä Fibren innovatiivisella biotuotekonseptilla

Metsä Fibren toiminnan kulmakivenä on jatkuva parantaminen, jonka periaatteiden mukaisesti kehitämme tuotteitamme ja toimintaamme. Uusiutuva puuraaka-aine ja innovatiiviset ratkaisut tarjoavat ratkaisuja globaaleihin tulevaisuuden haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen, väestönkasvuun ja resurssitehokkuuteen.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • Sellu, Kestävä kehitys

Uusiutuvista raaka-aineista valmistettavat biotuotteet korvaavat vauhdilla fossiilisia raaka-aineita. Metsä Fibren tapa uudistaa tehtaitaan perustuu biotuotekonseptiin, jonka ytimenä on puuraaka-aineen ja tuotannon sivuvirtojen resurssiviisas hyödyntäminen. Biotuotetehdaskonseptissa uusiutuva puuraaka-aine ja tuotannon sivuvirrat hyödynnetään sataprosenttisesti selluna ja muina erilaisina biotuotteina, joilla voidaan korvata fossiilisia materiaaleja ja polttoaineita.

Biotuotteet syntyvät yhteistyössä innovaattoreiden kanssa

Biotuotetehdaskonsepti mahdollistaa tuotevalikoiman laajentamisen tulevaisuudessa uusilla, entistä korkeamman lisäarvon biotuotteilla. Tulevaisuuden innovaatiot syntyvät entistä vahvemmin yhdessä tekemällä. Metsä Fibre tutkiikin aktiivisesti erilaisia uusia tuotepolkuja yhteistyökumppaneidensa, kuten yliopistojen, tutkimuslaitosten, yritysten ja potentiaalisten asiakkaiden kanssa.

Lisäksi Metsä Fibrellä on käytössään erilaisia sisäisiä kanavia, joiden kautta oma henkilöstö voi jakaa omia kehitysideoitaan ja jatkojalostaa muiden aihioita matalalla kynnyksellä. Tuotekehityksen ohella myös tuotantolaitosten tehokas toiminta edellyttää pitkäjänteisiä kumppanuuksia, ja Metsä Fibre tekee monialaista yhteistyötä muun muassa strategisten kumppaniyritysten ja laitetoimittajien kanssa.

Äänekosken biotuotetehdas ei käytä lainkaan fossiilisia polttoaineita

Elokuussa 2017 käynnistetty biotuotetehdas Äänekoskella on yksi konkreettinen esimerkki biotuotekonseptin laajamittaisesta toteuttamisesta käytäntöön. Sellun, mäntyöljyn, tärpätin ja bioenergian ohella tehdas valmistaa uusia biotuotteita, kuten tuotekaasua, rikkihappoa sekä biokaasu ja -pellettejä. Biotuotetehdas ei käytä lainkaan fossiilisia polttoaineita ja tehtaan laiteratkaisut ovat ympäristö-, materiaali- ja energiatehokkuudeltaan maailman huippua.

Uuden tehtaan myötä biotuotteita valmistava yritysverkosto laajenee alueella entisestään. Metsä Groupin ja Itochun yhteisyritys rakentaa biotuotetehtaan yhteyteen uudenlaista puupohjaista tekstiilikuitua tuottavan teollisen koelaitoksen, jonka tuotannon on määrä käynnistyä vuoden 2019 lopussa.

Toinen konkreettinen esimerkki sellukuituun perustuvista biotuotteista ja samalla myös kumppanuuksista on Aqvacompin biokomposiittia valmistava laitos, joka toimii Metsä Fibren Rauman sellutehtaan yhteydessä. Laitoksella jalostetaan sellusta biokomposiittia korvaamaan muovia esimerkiksi elektroniikka- ja autoteollisuudessa. Metsä Fibren Joutsenon sellutehtaalla valmistetaan puolestaan tuotekaasua puunkuoresta. Syntynyt biotuote hyödynnetään fossiilittomana polttoaineena tehtaan omissa prosesseissa.

Äänekosken biotuotetehtaan moderneista ratkaisuista kertynyttä uutta tietoa ja osaamista hyödynnetään aktiivisesti myös Metsä Fibren muilla tuotantolaitoksilla ja tulevaisuuden uusia investointeja suunniteltaessa. Metsä Fibre on käynnistänyt esiselvityksen Kemin sellutehtaan uudistamisesta. Yhtenä vaihtoehtona on uusi isompi biotuotetehdas, joka mahdollistaisi biotuotevalikoiman laajentamisen ja liiketaloudellisen ekosysteemin kehittämisen samaan tapaan kuin Äänekoskella. Esiselvitys valmistuu kesällä 2019.

 

Aanekosken-biotuotetehtaan-sivuvirtojen-hyodyntaminen.jpg