Korkealaatuista sahatavaraa pohjoisesta puusta

Pohjoinen havusahatavara tarjoaa erittäin edulliset lujuusominaisuudet suhteessa painoon, joten se soveltuu hyvin käytettäväksi myös kantavissa rakenteissa. Ulkonäöltään pohjoinen havusahatavara on yhtenäistä ja se on helppoa työstää sekä pintakäsitellä halutulla tavalla.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • Sahatavara, 2022, Trendit ja markkinat, Tuotteet ja palvelut

Pohjoinen mänty ja kuusi tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet teknisesti korkea- ja tasalaatuisen sahatavaran valmistamiseen. Tiheäsyisen puuaineksen ansiosta havusahatavaran rakenne on tiivis ja sydänpuun osuus suuri. Yhdessä hyvien kosteus- ja lämpöteknisten ominaisuuksien sekä korkean kuivauslaadun kanssa nämä ominaisuudet takaavat sahatavarakappaleiden hyvän muotopysyvyyden.

Pohjoinen havusahatavara tarjoaa erittäin edulliset lujuusominaisuudet suhteessa painoon, joten se soveltuu hyvin käytettäväksi myös kantavissa rakenteissa. Ulkonäöltään pohjoinen havusahatavara on yhtenäistä ja se on helppoa työstää sekä pintakäsitellä halutulla tavalla.

Metsä Fibre on investoinut aktiivisesti moderniin tuotantoteknologiaan, tehokkaisiin logistisiin ratkaisuihin sekä henkilöstön osaamiseen. Tämä takaa teknisesti korkealuokkaiset tuotteet, joissa puun ominaisuudet on hyödynnetty asiakkaan kannalta optimaalisella tavalla.

Hyvä mittatarkkuus, tasainen sahausjälki ja käyttötarkoituksen edellyttämä kuivausaste luovat edellytykset sahatavaramme hyödyntämiseen monipuolisesti erilaisissa käyttökohteissa.

Sahatavaran laatuluokat

Sahatavara lajitellaan eri laatuluokkiin teknisten ja visuaalisten ominaisuuksien perusteella. Teknisiin ominaisuuksiin kuuluvat sahatavaran mitat, kosteus ja muotoviat. Visuaalisiin ominaisuuksiin lukeutuvat muun muassa oksien ja vikojen sijainti, suuruus, lukumäärä, laatu sekä koostumus.

Pohjoismaisen havusahatavaran laadun määrittelyssä on käytössä seitsenportainen asteikko, johon kuuluvat päälaadut US I – US IV sekä V, VI ja VII. Laatuluokka US (unsorted) on korkein laatuluokka, joka sisältää tuotannosta lankeavan osuuden laatuja US I – US IV. Metsä Fibren tuottamasta tasalaatuisesta kuusisahatavarasta suurin osa lukeutuu sahatuottoisiin laatuihin I-V.

Mäntysahatavaran ominaisuudet vaihtelevat esimerkiksi oksaisuuden suhteen huomattavasti enemmän kuin kuusisahatavaran. Eri rungonosista saadaan hyvin eri tyyppisiä tuotteita, joten mäntysahatavaran oikealla lajittelulla on suuri merkitys sahatavaran tasalaatuisuuden kannalta.

Havusahatavaran peruslaatuja voidaan käyttää sellaisenaan useimpiin sahatavaran käyttökohteisiin. Lisäksi Metsä Fibre valmistaa käyttökohteen mukaan räätälöityjä tuotteita.

Seuraamme tuotteidemme laatutasoa ja teknisiä ominaisuuksia prosessin eri vaiheissa aktiivisesti ja järjestelmällisesti, laatujärjestelmien mukaisesti. Näin varmistamme tuotteiden laadun tasaisuuden toimituseristä riippumatta.

Dokumentoimme tuotteet laadukkaasti

Metsä Fibren sahoilla jokainen sahatavaraerä varustetaan tarpeellisilla tuotetiedoilla, ennen kuin se toimitetaan asiakkaille. Sahatavarapaketit merkitään pakkausvaiheessa paketin sivulle ja päätyyn kiinnitettävillä etiketeillä, joilla varmistetaan tuotteen jäljitettävyys. Lisäksi sahatavarassa käytetään yksilöllistä laivausmerkkiä, joka leimataan sahatavarakappaleen päätyyn.

Digitaalisen automaattisen toimitusten seurannan avulla asiakas pystyy seuraamaan sahatavaraerän toimituksen vaiheita.