Uusi biotuotetehdas jatkaa tuotantoa saumattomasti

​Kun Kemin uusi biotuotetehdas aloittaa tuotantonsa loppuvuonna 2023, vanha tehdas ajetaan samalla alas. Vaihto ei vaikuta toimituksiin.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • 2021, Kemin biotuotetehdas, Trendit ja markkinat, Tuotteet ja palvelut

​Kemin uuden biotuotetehtaan käynnistää sama henkilöstö, joka pysäyttää vanhan tehtaan toiminnot. Tuotantoon vaihdon ennakoidaan aiheuttavan ainoastaan lyhyen, noin viikon mittaisen katkon. Toimitusvarmuuteen sen ei anneta vaikuttaa, vakuuttaa Metsä Fibren myynti- ja asiakkuusjohtaja Ari Harmaala.

”Tuotannon siirtyminen uuteen biotuotetehtaaseen tapahtuu saumattomasti vuoden 2023 kolmannella kvartaalilla, eikä se aiheuta katkoksia toimituksiin asiakkaillemme. Täysi tuotantokapasiteetti saavutetaan vuoden kuluessa tehtaan käynnistymisestä”, Harmaala sanoo.

Suurin muutos Metsä Fibren asiakkaiden näkökulmasta tulee olemaan kapasiteetin kasvu. Kemin uusi biotuotetehdas tulee 1,5 miljoonan tonnin vuotuisella selluntuotannollaan olemaan pohjoisen pallonpuoliskon tehokkain puuta jalostava tuotantolaitos. Kokonaistuotannosta havusellun osuus tulee olemaan noin 1 020 000 tonnia ja koivusellun osuus noin 300 000 tonnia.

“Tuotantokapasiteetin kasvu Kemissä merkitsee sitä, että markkinasellukapasiteettimme kasvaa 800 000 tonnia havusellussa ja 100 000 tonnia lehtipuusellussa.”

Vaikka tuotantomäärät kasvavat, maailman ympäristötehokkain biotuotetehdas tulee tuottamaan laadukasta sellua aiempaa kustannustehokkaammin.

”Investoimme prosessiin ja laitteisiin, jotta pystymme parantamaan sekä sellun valmistuksen ympäristösuorituskykyä että kustannustehokkuutta, ja siten palvelemaan asiakkaitamme paremmin”, Harmaala kertoo.

Biotuotetehtaan tuotantoa lähtee Kemin satamasta vesiteitse maailmalle läpi vuoden. Kuljetukset hoidetaan jäävahvisteisilla break bulk -aluksilla.

Biotuotetehtaan logistiikkaan panostetaan

Uuden tehtaan tuomasta merkittävästä tuotantovolyymin kasvusta huolimatta raaka-ainetoimitukset on turvattu.

Puuta saapuu uudelle biotuotetehtaalle autokuljetusten lisäksi aiempaa enemmän myös rautateitse. Lisääntyvän raaka-aineen käytön takia puuta tarvitaan jatkossa aiempaa laajemmalta alueelta, mutta rautatiekuljetusten ansiosta logistiikka hoituu nykyistä pienemmillä päästöillä.

Mitä tulee raaka-aineen riittävyyteen, Harmaala vakuuttaa Suomen metsävarojen riittävän tuleviinkin tarpeisiin.

”Kestävän metsänhoidon ansiosta puu kasvaa täällä enemmän kuin sitä kaadetaan. Lisäksi voimme tarvittaessa hankkia raaka-ainetta Ruotsista, jossa metsätalouden vastuullisuus on myös hyvällä tasolla”, hän sanoo.

“Logistisesti suurin muutos tulee olemaan se, että uuden tehtaan tuotantoa tullaan ajamaan Kemin satamasta vesiteitse irtolastina isoilla break bulk -aluksilla läpi vuoden.”

Jotta tämä on mahdollista, satamaan rakennetaan uusi, 37 000 neliömetrin varasto. Lisäksi Kemin satamaväylää syvennetään 12 metriin, jotta suurikokoiset alukset pääsevät satamaan turvallisesti.
Jäävahvisteiset alukset mahdollistavat sellupaalien ajamisen kappaletavarana vuodenajasta riippumatta eli pohjoisen talvikaan ei vaikuta toimitusaikoihin.

Sellun kuljetusta
Lisävolyymiin voi jo tehdä varauksia

Uuden tehtaan tuoman lisävolyymin Harmaala arvioi jakautuvan pääasiassa nykyisille asiakkaille Aasiassa ja uusille asiakkaille Pohjois-Amerikassa.

”Euroopassa tavoitteenamme on lähinnä säilyttää nykyiset markkinaosuudet. Lähi-Itä on kasvava markkina, Aasiassa kasvua on näköpiirissä erityisesti Kiinassa.”

Metsä Fibre on jo nyt merkittävä selluntoimittaja Kiinan markkinoilla. Lähivuosina maahan on tulossa isoja paperitehdasinvestointeja, joiden käyttöön yhtiöllä tulee uuden tehtaan myötä olemaan entistä parempi valmius toimittaa hyvälaatuista sellua.

”Esisopimuksia uuden tehtaan lisätuotannon toimituksista on jo tehty ja tehdään koko ajan lisää. Jos tarvetta lisävolyymille on, kannattaa olla yhteydessä myyntiimme ja tehdä varaus uuden tehtaan kapasiteetista”, Harmaala kehottaa.


Artikkeli on alun perin julkaistu Fibre-lehden numerossa 2021-2022.

RAUTATIEKULJETUKSET AUTTAVAT VÄHENTÄMÄÄN PÄÄSTÖJÄ

  • Uusi tehdas käyttää puuta 7,6 miljoonaa kuutiota vuodessa eli 4,5 miljoonaa kuutiota enemmän kuin Kemin nykyinen sellutehdas.

  • Raakapuuta kulkee uudelle tehtaalle rautateitse tehtaalle viisi miljoona kuutiota vuodessa.

  • Uudelle biotuotetehtaalle liikennöi keskimäärin yhdeksän junaa vuorokaudessa.

  • Tehokkaiden rautatiekuljetusten ansiosta päästöt vähenevät 20 prosenttia puukuutiota kohden.