Ostaja ja myyjä saman katon alla

​Samaan konserniin kuuluvien Metsä Fibren ja Metsä Boardin yhteispeli paremman laadun ja asiakaslähtöisyyden eteen on Kemissä hioutunut vuosien saatossa saumattomaksi.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • 2021, Sellu, Tuotteet ja palvelut

​Sellu on tuote, jota usein kuljetetaan asiakkaille eri puolille maailmaa. Kemissä Metsä Boardin kartonkitehdas saa kuitenkin raaka-aineensa suoraan viereisen Metsä Fibren sellutehtaan tuotantolinjalta.

Pitkälti saman katon alla toimivat tehtaat eli ostaja ja myyjä muodostavat lajissaan ainutlaatuisen yhdistelmän. Ne tekevät tiivistä yhteistyötä laadun, toimitusvarmuuden ja palvelun jatkuvaksi parantamiseksi.

”Olemme kuin yhtä perhettä. Sellu- ja kartonkitehtaalla on yhteisiä henkilöstöresursseja, kuten turvallisuusorganisaatio ja HR-toiminnot. Ne jakavat myös konttoritilat ja henkilöstöravintolan”, kertoo Tomi Seppä, joka työskenteli aiemmin sekä Kemin sellu- että kartonkitehtaan johtajana, mutta siirtyi syksyllä 2021 Kemin biotuotetehtaan tehtaanjohtajan rooliin.

Sepän mukaan yhteinen tehtaanjohto tekee viestinnästä, johtamisesta ja toiminnasta tehokkaampaa.

”Toisen onnistuminen hyödyttää ja auttaa aina myös toista.”

Markkinoiden vaatimuksiin vastataan systemaattisilla toimintatavoilla. Yhtiöiden myynti, tekninen asiakaspalvelu, tuotekehitys ja tuotanto kokoontuvat säännöllisesti yhteisessä ohjausryhmässä. Näin asiakkailta saatua palautetta ja markkinoiden kehitysimpulsseja saadaan vietyä sujuvasti ja nopeasti tuotekehitykseen ja tuotantoon.

”Prosessia helpottaa, että seinänaapureina voidaan seurata koko tuotantoketjun laatua tehtaalle saapuvasta puusta valmiiseen kartonkirullaan asti.”

Sellutehdas toimittaa massan kartonkitehtaalle suoraan märkänä putkiselluna.

”Se varmistaa tasalaatuisuuden, sovitut toimitusajat ja parantaa molempien tehtaiden kustannustehokkuutta. Näin tuotamme lisäarvoa myös asiakkaillemme”, Seppä sanoo.

Kaiken pohjana on Metsä Fibren laadukas ja vastuullisesti tuotettu sellu.

Pakkaus on tärkeä osa tuotebrändiä

Metsä Boardin Kemin kartonkitehtaan päällystetyt ja päällystämättömät kraftlainerit ovat osoittautuneet vuosien saatossa ylivertaisiksi, kun kriteereinä ovat pakkausten laatu, puhtaus, painojälki ja tuotantoketjun vastuullisuus.

”Voimme auttaa asiakasta käyttämään kevyempiä lainereita”, sanoo Metsä Boardin tuotehallinnan johtaja Leena Yliniemi.

Valtaosa yhtiön kartonkia käyttävistä asiakkaista ja niiden tuotteista ovat tuttuja myös tavallisille kuluttajille. Kemin tehtaalla on merkittäviä asiakkaita etenkin elintarviketeollisuudessa, ja joukossa on useita kansainvälisiä huippubrändejä.

Yhtiön vahva asema monen globaalisti tunnetun asiakkaan luottokumppanina on pitkäjänteisen ja määrätietoisen kehitys- ja laatutyön tulosta. Päämarkkinat ovat Euroopan ohella Yhdysvalloissa ja Kanadassa.

11-Hero-Metsa-Board-Kemi-Mill-detail.jpg

Tasaista laatua asiakkaan tarpeisiin

Metsä Boardin tuotepäällikkö Panu Räsäsen mukaan Kemin kartonkituotantoa ohjaa asiakaslähtöisyys. Tuotteiden on täytettävä joka päivä asiakkaan tiukimmatkin laatuvaatimukset ja toimitusajat, eivätkä ne saa aiheuttaa pulmia heidän tuotantoprosesseissaan.

”Tasalaatuisuuden on säilyttävä rullasta toiseen. Näin myös pakkaus ja sen painojälki ovat, mitä asiakas haluaa”, Räsänen tiivistää.

Kaiken pohjana on Metsä Fibren laadukas ja vastuullisesti tuotettu sellu, jonka alkuperä on jäljitettävissä metsäpalstalle saakka.

”Olemme kestävän kehityksen edelläkävijä ja toimialamme kärkiyhtiö, joka valmistaa huippulaatua mahdollisimman materiaalitehokkaasti. Tällaisessa tehdasintegraatissa ja yhteisellä laatustrategialla se toteutuu myös käytännössä.”

Vastuullisempi vaihtoehto muovipakkauksille

Myyntijohtaja Veijo Korkalainen Metsä Boardista sanoo, että vastuullisen laatuketjun myötä Kemin kartonkitehdas voi tarjota kestävän ja ympäristöystävällisen vaihtoehdon muun muassa muovipakkauksille.

Samalla tehdas voi erikoistua vaativiin tuotesegmentteihin ja asiakkuuksiin, joissa pakkauksen muodoilla, väreillä ja painatuksilla rakennetaan myös brändimielikuvaa.

”Kuluttajatottumukset ja vähittäiskaupan tarpeet ovat verkkokaupan myötä muuttuneet. Kierrätettävyyden ja laadun ohella korostuvat visuaalisuus, design ja brändinhallinta”, hän toteaa.

Investointeja tulevaisuuteen katsoen

Kemin sellutehdas on tuonut Pohjois-Suomeen työtä ja toimeentuloa jo vuodesta 1919 lähtien. Vuonna 2023 historiaan kirjoitetaan jälleen uusi lehti, kun rakenteilla oleva biotuotetehdas käynnistyy.

”Nyt tehtävien investointien myötä tehdasintegraattimme tuotantokapasiteetti ja toimitusvarmuus paranevat entisestään ja kilpailukykymme nousee jälleen uudelle tasolle”, tehtaanjohtaja Tomi Seppä sanoo.

Samalla kun Metsä Fibre rakentaa biotuotetehtaan, Metsä Board investoi kartonkitehtaan energia- ja vesitehokkuuden kehittämiseen sekä tuotantokapasiteetin nostamiseen yhteensä 67 miljoonaa euroa.

”Jo aiemmat panostuksemme päällystysteknologiaan ovat olleet kaukokatseisia ja onnistuneita, sanoo tuotehallinnan johtaja Leena Yliniemi.

”Uusien investointien myötä olemme entistä vahvempia, ja pakkausmarkkinoilla on edessään uusi tulevaisuus.”


Artikkeli on alun perin julkaistu Fibre-lehden numerossa 2021-2022.

Tässä artikkelissa

Article-Tomi-Seppa.jpg

Tomi Seppä
Siirtyi Kemin uuden biotuotetehtaan tehtaanjohtajaksi 1.10.2021, mutta työskenteli tätä ennen Metsä Fibren ja Metsä Boardin Kemin tehtaanjohtajana.

 

Article-Leena-Yliniemi.jpg

Leena Yliniemi
Metsä Boardin tuotehallinnan johtaja, joka vastaa yhtiön koko tuoteportfoliosta.

Article-Panu-Rasanen.jpg

Panu Räsänen
Metsä Boardin Kemin tehtaan tuotepäällikkö.

 

Article-Veijo-Korkalainen.jpg

Veijo Korkalainen
Metsä Boardin myyntijohtaja. Johtaa yhtiön valkoisten kraftlainerien globaalia myyntiä.

Metsä Board

  • Johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitu¬kartonkien valmistaja, joka keskittyy kevyisiin ja korkealuokkaisiin taive- ja tarjoilupakkauskartonkeihin sekä valkoisiin kraftlainereihin.

  • Perustettu 1986

  • 8 tuotantolaitosta Suomessa ja Ruotsissa

  • Noin 2 400 työntekijää

  • Liikevaihto 1,9 miljardia euroa vuonna 2020

  • www.metsaboard.com