Meillä töissä: Niko Öhman on pohjoisen puun asiantuntija

​Sahatavaran tuotepäällikkö Niko Öhman tuntee suomalaisen kuusen ja männyn mahdollisuudet. Yhteistyöllä puu löytää sopivat käyttökohteet.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • 2021, Asiantuntijamme, Sahatavara

Niko Öhman on työskennellyt Metsä Fibrellä sahatavaran parissa vuodesta 2016. Hänen asemapaikkansa sijaitsee Varsinais-Suomessa, Kyrön sahalla, mutta työn tulos ulottuu joka puolelle maailmaa.

Miten päädyit töihin sahatavaran pariin?

Pohjoinen puu on erinomainen materiaali, ja juuri kiinnostus puuraaka-aineen hyödyntämiseen vei minut opiskelemaan alaa. Työurani alussa olin töissä paperitehtaalla ja perehdyin sellun käyttöön ja paperinvalmistuksen eri vaiheisiin. Ennen nykyistä pestiäni työskentelin Kyrön sahalla tuotannossa, muun muassa sahan kuivaamolla, lämpökeskuksessa ja myöhemmin tuotannonsuunnittelijana.

Meillä Metsä Fibrellä kannustetaan jatkuvaan kehittymiseen ja uuden oppimiseen. Opiskelen työn ohessa Tampereen yliopistossa diplomi-insinööriksi, pääaineena tuotantotalous. Vuosi sitten siirryin mäntysahatavaran tuotepäälliköksi ja vastaan meillä nyt myös kuusisahatavarasta.

Millaista työsi on?

Mänty- ja kuusisahatavaran tuotepäällikkönä olen mukana asiantuntijana monissa eri yhteyksissä. Vastaan muun muassa tuotetietojen hallinnasta ja tuotteiden kilpailukyvystä.

Sopivan sahatavaran kartoittaminen asiakkaalle vaatii yhteistyötä puunhankinnan, suunnittelutiimin, myynnin, tuotannon ja logistiikan välillä. Kaikki vaiheet ovat yhteyksissä toisiinsa. Kun tukit halutaan katkoa jo metsässä loppukäyttäjän tarpeen mukaan, on hakkuiden etukäteissuunnittelu ehdottoman tärkeää.

Seuraamme trendejä, jotta voimme vastata asiakkaiden kysyntään yhä paremmin. Esimerkiksi kuusen visuaalinen laatu on nyt tunnistettu monilla markkinoilla. Kuusi on miellyttävän näköistä sisustuksessa.

Mikä työssäsi on parasta?

Pidän siitä, että saan tehdä monipuolista työtä asiantuntevassa ja mukavassa työyhteisössä.
Minusta tuntuu hyvältä nähdä asiakkaiden toimivia tuotteita ja tietää, että olen itse ollut mukana tiimissä, joka on vaikuttanut lopputulokseen.

Positiivinen palaute lämmittää mieltä. Silloin tajuaa, että asioita on tehty oikein. Toimiva yhteistyö asiakkaidemme kanssa auttaa parantamaan myös omaa tekemistämme.

Miltä tulevaisuus näyttää?

Puusta on moneksi, ja uskon, että tulevaisuudessa puuta hyödynnetään vieläkin tarkemmin ja yksilöllisemmin.

Metsä Fibrellä panostetaan uusimpaan teknologiaan, esimerkiksi tukkien sisäisen laadun mittaamiseen eri tavoin. Kun tukit analysoidaan tarkasti jo ennen sahausta, saadaan asiakkaalle juuri hänen tarvitsemaansa sahatavaraa. Asiakkaalla voi olla toivomuksena tietty sydänpuuosuus, vuosilustopaksuus tai oksaväli. Kaikki kohdat käydään läpi tarkasti raaka-ainetta valittaessa, jotta tuote vastaa asiakkaan loppukäyttövaatimuksia.

Puu käytetään meillä konsernissa jo nyt optimaalisesti, mutta uusi teknologia mahdollistaa puun vieläkin tarkemman hyödyntämisen joko sahatavarana, selluna, kuorena tai puruna. Mitään ei mene hukkaan.
Puuta ja puurakentamista arvostetaan nykypäivänä. On hienoa kuulla ystäviltä, että he valitsevat puun rakennusmateriaaliksi, kun miettivät loppuelämänsä asumiskohdetta.


Artikkeli on alun perin julkaistu Timber-lehden numerossa 2021-2022. Tutustu lehteen: https://customermagazine.metsafibre.com/mag/timber-2-21_fi/1-12