FibreOnline kerää asiakkaan tarvitsemat tiedot yhteen paikkaan

FibreOnline on tietopalvelu, joka on tarkoitettu Metsä Fibren sellua käyttäville asiakkaille. Palvelusta asiakkaat löytävät tarvitsemansa tiedot toimituksista, tuotteen laadusta, sertifikaateista ja lausunnoista sekä muista kestävän kehityksen asioista.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • Sellu, Tuotteet ja palvelut, 2020

FibreOnline-palvelussa kaikki tieto on saatavilla yhdessä paikassa vuorokauden ympäri. Tavallisimmin asiakkaat seuraavat sen kautta toimitustietoja. Myös sellun ominaisuuksista kertovat laatutrendit kiinnostavat palvelun käyttäjiä.

“Osa asiakkaistamme käyttää pulpperointiraporttia jäljitettävyysmielessä – eli jos heillä on tarve näyttää mitkä erät on ajettu pulpperiin mihinkin kellonaikaan, he saavat tiedon raportista”, kertoo Metsä Fibren tekninen asiakaspalvelupäällikkö Thomas Fant.

Uudistuneen palvelun käyttökoulutukset käynnissä Aasiassa

FibreOnline on käynyt muutaman viime vuoden aikana läpi perusteellisen uudistuksen, jossa palvelua on kehitetty paitsi helppokäyttöisemmäksi myös visuaalisesti ja suorituskyvyltään toimivammaksi.

”Alusta asti oli selvää, että FibreOnlinen tulee olla työkalu, jota asiakkaat haluavat käyttää päivittäin”, Fant sanoo.

Uudistustyö käynnistettiin haastattelemalla ryhmää asiakkaita, joilta saadun palautteen pohjalta muutoksia lähdettiin suunnittelemaan ja toteuttamaan yhdessä Metsä Groupin ICT-tiimin ja muutaman digitaalisia palveluja tarjoavan yhteistyökumppanin kanssa.

Perusteellisesti uudistuneen FibreOnlinen käyttö vaatii asiakkailta uudelleenkirjautumisen ja uuden käyttöliittymän opettelun. Palvelun uudelleenlanseeraus ja käyttökoulutus aloitettiin Suomesta, vuonna 2018 siirryttiin muualle Eurooppaan ja parhaillaan koulutukset ovat käynnissä Aasiassa.

FibreOnlinen suorituskykyä ja toiminnallisuuksia kehitetään edelleen

FibreOnlinen kehittämistyö jatkuu suunnitelmallisesti tulevien vuosien aikana. Vuoden 2020 aikana on muun muassa tarkoitus lanseerata palvelu kiinan kielellä sekä ottaa käyttöön tracking-työkalu, joka helpottaa toimitusten seurantaa.

”Meillä on kolmen vuoden roadmap, jonka avulla kehittämistyötä viedään systemaattisesti eteenpäin”, kertoo Metsä Fibren palveluiden kehittämisestä vastaava johtaja Tom Nickull.

Listalla ovat niin ikään raportoinnin edelleen kehittäminen ja raporttien avautumisnopeuden sekä palvelun suorituskyvyn parantaminen.

”Jatkossa haluamme myös tehdä FibreOnlinesta nykyistä enemmän vuorovaikutteisen, jolloin asiakkaamme voisivat esimerkiksi lähettää meille omat selluennusteensa palvelun kautta”, Nickull sanoo.

Metsä Fibren asiakkailta toivotaan lisää palautetta palvelun käytöstä

Tähän mennessä asiakkailta saatu palaute on ollut pääasiassa positiivista. Erityisesti palvelun helppokäyttöisyys, tietojen oikea-aikaisuus ja saatavuus kellon ympäri on todettu hyväksi.

Myös graafien visuaalisuus sekä datan siirtäminen FibreOnlinesta Exceliin jatkokäsittelyä varten ovat saaneet kehuja.

Teknisessä asiakaspalvelussa toivoo, että Metsä Fibren asiakkaat käyttäisivät palvelua aktiivisesti ja antaisivat palautetta mahdollisimman runsaasti. Palautetta voi antaa paitsi kasvokkain Metsä Fibren edustajia tavatessa, myös FibreOnlinen chat-toiminnon kautta.

Welcome-to-Fibre-Online.png