”Meille metsän luontoarvot ovat tärkeitä ja pyrimme ottamaan ne huomioon metsän hoitotoimenpiteissä. Metsänomistaja voi tehdä paljon yksinkertaisia asioita, jotka turvaavat talousmetsän luontoarvoja. Ylimääräisten säästöpuiden lisäksi meidän metsissä tehdään esimerkiksi tekopökkelöitä, jätetään suojatiheikköjä eläimille ja metsälampien ympärille laajat suojavyöhykkeet sekä pyritään säilyttämään monimuotoinen puulajisto”, Mikko Partanen kertoo.

Näiden tavoitteiden jatkeeksi runsaan sadan hehtaarin kokoisen metsätilan liittäminen FSC­-sertifiointiin tuntui Partasille luontevalta. PEFC­-sertifikaatissa he olivat mukana jo aiemmin. Metsät sijaitsevat Vieremällä, mutta veljekset muuttivat pois kotiseudultaan jo parikymmentä vuotta sitten. Sukuloimassa he käyvät kuitenkin lomilla ja usein silloin tulee käytyä metsässäkin.

Partasten metsäyhtymä on Metsä Groupin jäsenetusopimusasiakas. ”Kun luin Metsä Groupin FSC­-luontokohdepalvelusta, otin yhteyttä metsäasiantuntijaani Mikko Huotariin. Hän ryhtyi selvittämään, miten saisimme metsämme FSC-sertifiointiin mukaan.”

Viisi prosenttia suojeltava

Jotta metsätila voidaan liittää FSC­-sertifiointiin, siitä pitää rajata vähintään viisi prosenttia pysyvästi metsänkäytön ulkopuolelle. ”Partasilla on voimassaoleva metsäsuunnitelma, mikä nopeutti asian edistämistä”, Huotari kertoo.

”Kävin maastossa katsomassa, löytyykö metsästä riittävästi suojeltavia kohteita, jotka jätettäisiin pysyvästi metsänkäsittelyn ulkopuolelle. Siellä on muun muassa kohtalaisen laajoja metsälampien suojavyöhykkeitä sekä kitu­ ja joutomaakuvioita, jotka jatkossa suojellaan pysyvästi. Nämä kohteet merkittiin metsäsuunnitelmaan. Tämän lisäksi muutamille turvemaakuvioille suunnitelmassa suositellaan nyt peitteistä metsänkasvatusta.”

Koska Partasten metsistä ei löytynyt riittävästi FSC:n määrittämiä suojelukohteita, niitä täydennettiin FSC-­luontokohdepalvelun kautta. Muussa tapauksessa olisi pitänyt suojella tavallista talousmetsää, jotta viiden prosentin suojeluedellytys toteutuisi.

”Metsä Group tarjoaa maksutta arvokkaita luontokohteita sopimusasiakkailleen, jottei metsänomistaja joudu suojelemaan talousmetsäänsä. Näin toimien suojelu kohdistuu aidosti arvokkaisiin luontokohteisiin ja Metsä Group pyrkii luomaan näistä vuokraamistaan kohteista laajoja, yhtenäisiä kokonaisuuksia, jolloin niiden luontoarvomerkityskin on suurempi”, Huotari selvittää.

FSC-puulla on varma menekki

FSC:hen liittymiseen vaadittavassa esiauditoinnissa todettiin, että Partasten metsät ja heille tarjotut luontokohteet täyttävät FSC­-sertifioinnin vaatimukset. Metsät liitettiin FSC-­sertifiointiin viime marraskuussa, ja luontokohteet näkyvät nyt myös Metsäverkossa olevassa metsäsuunnitelmassa.

Huotari muistuttaa, että kun metsänomistaja myy Metsä Groupille puuta FSC­-sertifioidusta metsästään, siitä maksetaan vähän tavallista enemmän. ”Yhä useampi asiakkaamme haluaa puun tulevan FSC­-sertifioidusta metsästä, koska lopputuotemarkkinoilla sen merkitys lisääntyy. Kysyntää on enemmän kuin tarjontaa, joten FSC-­puulle on aina menekkiä.”

Taloudellisesta tuotosta ei tarvitse tinkiä

”Meille paremmalla puun menekillä ei sinänsä ole suurtakaan merkitystä”, Mikko Partanen sanoo. ”Tärkeintä on monipuolisten luontoarvojen vaaliminen. Se ei kuitenkaan edellytä kovinkaan suurta tinkimistä metsän taloudellisesta tuotosta – tämä olisi muidenkin metsänomistajien hyvä huomata. Meitä tämä uusi sertifiointi ohjaa haluamaamme suuntaan. Nyt suojelluilla kohteilla ei ole olennaista taloudellista merkitystä.”

Partasten isoisä liittyi Metsäliitto Osuuskunnan jäseneksi jo 1940­-luvun lopulla, minkä jälkeen jäsenyys on siirtynyt sukupolvelta toiselle. ”Olemme olleet Matiaksen kanssa metsänomistajia kuutisen vuotta, ja koemme velvollisuudeksemme pitää metsät hyvässä kunnossa luonnonhoito vahvasti huomioon ottaen. Pitkällä aikavälillä koemme sen parhaaksi ratkaisuksi yksiulotteisen tuoton maksimoinnin sijaan.”

Alkuperäinen artikkeli on julkaistu Metsä Groupin Viestissä 1/2022.
Teksti Sirkku Vanhatalo
Kuva Seppo Samuli
Metsäliitto Osuuskunnan FSC-ryhmäsertifikaatin logolisenssi: FSC-C111942