Tavoitteet selvät, mutta kuinka niihin päästään?

Heidi Salomäen tarkoitus on jatkaa perhetilan metsänhoitoa taloudelliset tavoitteet mielessä, mutta myös luontoarvot ovat hänelle tärkeitä. Niiden säilyttämisessä on ollut suurena apuna Heidin oma metsäasiantuntija Tuomo Kuisma, jonka kanssa on yhdessä kartoitettu tärkeät luontokohteet sekä katseltu suojatiheikköjen ja säästöpuuryhmien paikkoja jo hyvissä ajoin ennen metsänhoitotöitä ja hakkuita.

Vaikka metsänhoito on pitkäjänteistä työtä, jossa ei pelata kiireellä, on jokaisella metsänhoitotoimenpiteellä silti oma aikansa ja paikkansa ja niillä on jopa vuosikymmenien päähän kantavat seuraukset. Kokonaisuuden hallinnassa metsäasiantuntijan osaaminen ja kokemus ovat arvokas apu, ja Tuomolta Heidi on saanut ohjausta ja kannustusta oikeiden päätösten tekemiseen. “Vaikka itse käynkin paljon metsässä, niin on tärkeää, että olisi asiantuntija neuvomassa, mitä toimenpiteitä pitäisi tehdä.”

Metsä tuo perheen yhteen

Alusta asti Heidille on ollut tärkeää osallistua metsänhoitoon mahdollisimman paljon. Raivaussahan käyttö on tullut jo tutuksi ja uuden metsän perustamistakin on harjoiteltu. Heidi onkin huomannut, että istuttamisen voi hoitaa hauskasti perheen ja ystävien kanssa talkoohommina. Muutenkin metsä on tuonut perhettä yhteen, sillä sukupolvenvaihdos toteutettiin yhteismetsän kautta, ja siinä osakkaana on neljä perheenjäsentä.

Vaikka Heidi pitää metsänhoitotöistä, ei hän kaupungissa päätyötään tekevänä ehdi itse kaikkeen. Osan töistä hän antaakin Metsä Groupin hoidettaviksi. Tuomo kertoo, että se sopii Metsälle mainiosti: “Omistajajäsen voi tehdä itse metsänhoitotöitä tai meidän kautta onnistuu avaimet käteen -periaatteella vaikka kaikki.”

Metsäverkko helpottaa yhteydenpitoa ja tekee puukaupoista helppoa

Metsänomistaja Heidi tekee päätöinään toimistossa tapahtumatyötä, joka äityy sesongeittain hektiseksi. Silloin metsänhoitotyöt tarjoavat paitsi liikuntaa, myös vaihtelua työympyröistä. Metsänomistajan arkeen kuuluu kuitenkin myös talousasioista huolehtiminen.

Heidi on sukupolvea, jolle mobiiliteknologia istuu käteen luonnostaan, joten hän on tottunut hoitamaan metsäasioita Metsäverkon avulla. “Meillä yhteismetsän osakkaat asuu eri puolilla maata, niin on tosi kätevää, että puukaupat pystyy tekemään verkkotyökalun kautta.” Metsäverkossa puukauppatarjous on eriteltynä selkeästi kohta kohdalta ja yksityiskohtiin pääsee vaikuttamaan. Heidi ja perheenjäsenet käyvät tarjoukset läpi etänä ja päättävät sitten yhdessä, tehdäänkö kaupat. “Ja että hinnat on kohdillaan,” Tuomo tuumaa. “Just näin,” Heidi naurahtaa.

Katso myös