Nuoren metsän hoito on satsaus metsän tulevaisuuteen

Nuoren metsän hoito on tarpeellinen, jos taimikonhoito on jäänyt tekemättä ja metsä on kasvanut ylitiheänä 9–17 metrin pituuteen. Nuoren metsän hoidossa poistetaan havupuita varjostavia lehtipuita, huonolaatuisia puita sekä harvennetaan puuryhmiä. Monimuotoisuuden kannalta arvokkaita lehtipuita säästetään sopiviin paikkoihin. Nuoren metsän hoito voidaan tehdä myös rauduskoivun hyväksi, mikäli laadukkaita havupuita ei ole tarpeeksi.

Nuoren metsän hoito on tärkeä toimi ja satsaus tulevaisuuteen, mutta metsänomistaja voi saada myös puukauppatuloja energia- tai kuitupuusta. Toimenpiteen ansiosta metsäsi arvokasvu elpyy ja tulevien hakkuiden taloudellinen kannattavuus paranee.

Ammattitaitoiset tekijät nuoren metsän hoitoon

Nuoren metsän hoito voidaan tehdä metsurityönä tai hakkuukoneella. Usein ennakkoraivaus on tarpeen ennen koneellista puunkorjuuta hyvän työjäljen varmistamiseksi. Teemme nuoren metsän hoitoa ympärivuotisesti keliolosuhteiden salliessa. Riukuuntuneen nuoren metsän hoito vaatii tekijältään rautaista ammattitaitoa, ja siksi nuoren metsän hoidon toteuttavat ammattitaitoiset metsurimme tai hakkuukoneurakoitsijamme.

Nuoren metsän hoidon jälkeen metsässä kasvaa 1600–2200 hyvälaatuista runkoa hehtaarilla. Seuraava toimenpide metsässä on varsinainen ensiharvennus 5–10 vuoden kuluttua nuoren metsän hoidosta.

Nuoren metsän hoitoon on mahdollista hakea valtion metsätalouden tukea. Metsäasiantuntijamme hoitavat tarvittaessa ennakkoilmoitukset sekä tukihakemuksen tekemisen viranomaisille.