Kemera-tuki on kannustin yksityiselle metsänomistajalle

Yksityinen metsänomistaja voi saada metsänhoitoon Kemera-tukea, jonka myöntää Suomen metsäkeskus. Kemera-tukea myönnetään taimikon varhaishoitoon (varhaisperkaus ja taimikonharvennus), nuoren metsän hoitoon, metsäautoteiden rakentamiseen ja perusparantamiseen, suometsän hoitoon ja metsän terveyslannoitukseen sekä ympäristötukena ja tukena metsäluonnon hoitohankkeisiin.

Varhaisperkaukseen ja taimikonharvennukseen Kemera-tukea voi saada 160 euroa hehtaarilta. Nuoren metsän hoitoon tukea voi saada 230 euroa/ha, ja jos työn yhteydessä kerätään pienpuuta, 450 euroa/ha. Tarkat tukiehdot ja tuen myöntämiseen liittyvät rajoitukset löytyvät Suomen metsäkeskuksen nettisivuilta.

Metsäasiantuntija hakee Kemera-tuen puolestasi

Kun tilaat metsänhoitotyön Metsä Groupilta, oma metsäasiantuntijasi hakee tuen suoraan sinulle puolestasi. Teemme myös toteutusilmoituksen, kun tukea saanut metsänhoitotyö on saatu valmiiksi.

Kemera-tukea saaneet metsänhoitohankkeet on toteutettava metsäkeskuksen asettamaan määräaikaan mennessä. Varhaisperkaukselle, taimikonharvennukselle ja nuoren metsän hoidolle myönnetään toteutusaikaa 12 kuukautta päätöksentekohetkestä eteenpäin. Muiden työlajien toteutusajat kannattaa tarkistaa Suomen metsäkeskuksen nettisivuilta.

Kemera-varoja on vuosittain jaossa rajallinen määrä, ja tuki on veronalaista tuloa. Kemera-laki on voimassa enintään 31.12.2023 saakka, ja se kumotaan, kun uusi metsätalouden kannustinjärjestelmä Metka otetaan käyttöön. Tarkat tiedot Kemera-tuesta saat Suomen metsäkeskuksen nettisivuilta. Myös metsäasiantuntijamme osaavat kertoa sinulle lisää Kemera-tuesta ja sen ehdoista.