Metsä Groupin Uudista Metsää -ideakilpailun voittajat valittu

  • Lehdistötiedotteet
  • |
  • |
  • Puunhankinta

Metsä Group järjesti vuoden 2023 loka-marraskuussa emoyhtiönsä Metsäliitto Osuuskunnan omistajajäsenille Uudista Metsää -kilpailun, jossa etsittiin ideoita siihen, miten vastuullista toimintaa talousmetsissä voidaan edelleen kehittää.

”Kilpailuun tuli paljon todella hyviä, eri kypsyysvaiheen ideaehdotuksia ja voittajien valinta ei ollut helppoa. Kaikki ideat – ja erityisesti palkittavat  – tuovat meille arvokkaita uusia näkökulmia ja haastavat meitä kehittämään palveluitamme ja toimintaamme entisestään monipuolisesti. Kilpailu saa jatkoa tulevina vuosina. Suuri kiitos kaikille kilpailuun osallistuneille ja onnea voittajille”, sanoo Metsä Groupin kestävän kehityksen päällikkö Silja Pitkänen-Arte.

Kilpailussa haettiin konkreettisia uusia ajatuksia siihen, miten parannetaan talousmetsien monipuolista käyttöä, monimuotoisuutta, ilmastokestävyyttä, elinvoimaisuutta ja vesiensuojelua niin, että myös taloudelliset näkökulmat otetaan huomioon. Ehdotettuja ideoita arvioitiin innovatiivisuuden, toteutuskelpoisuuden, vaikuttavuuden, mitattavuuden ja taloudellisuuden perusteella.

Metsäliitto Osuuskunnan omistajajäsenet lähettivät kilpailuun yhteensä noin 250 ideaa. Voittajat valitsi Metsä Groupin toimihenkilöistä koostuva raati.

Pääpalkinnon eli 5 000 euroa voitti Antti Ylitalo Kuopiosta. Voittanut idea käsittelee metsätalouden alueellista esittelykohdeverkostoa. Digitaalisen ja reaalimaailman uudenlaisella tavalla yhdistävän verkoston avulla esiteltäisiin esimerkiksi eri metsänhoitomenetelmiä ja metsänkäsittelyn eri vaiheita sekä tuotaisiin esille ekologisen kestävyyden toimenpiteiden käytännön esimerkkejä.    

Toisen palkinnon eli 3 000 eroa voitti Ville Taipale Lemiltä, jonka idea liittyy metsissä tehtävien toimenpiteiden vaikutusten visualisointiin ja mittaamiseen. Uudenlaisen digitaalinen alusta esittäisi aiempaa konkreettisempien havainnekuvin ja laskelmin, mitä käytännössä  tarkoittaisi erilaiset metsissä tehtävät toimenpiteet, miten ne vaikuttavat vuosien päähän, sekä mitä taloudellisia vaikutuksia toimilla on nykyhetkessä ja tulevaisuudessa. Raportointityökalulla seurattaisiin vuotuisia hyötyjä myös ympäristön kannalta.

Kolmannen palkinnon eli 1 000 euroa voitti Matti Myllykoski Siikalatvalta. Hänen ideansa liittyy uudistamisedellytyksiin eri kohteilla. Näin saataisiin aiempaa tarkempia toimenpide-ehdotuksia ja kustannusarvioita myös pidemmän aikajänteen metsäsuunnitelmiin.

Lisätietoja:
Silja Pitkänen-Arte, kestävän kehityksen päällikkö, Metsä Groupin puunhankinta ja metsäpalvelut, p. 040 0988177
Juha Laine, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Metsä Groupin puunhankinta ja metsäpalvelut, p. 050 346 0350


Metsä Groupin puunhankinta ja metsäpalvelut
metsagroup.com/fi/puunhankinta 

Metsä Groupin puunhankinta ja metsäpalvelut vastaa Metsä Groupin emoyrityksen, Metsäliitto Osuuskunnan jäsenille tarjottavista palveluista ja niiden kehittämisestä. Metsäliitto Osuuskuntaan kuuluu yli 90 000 metsänomistajaa, jotka omistavat yhteensä noin puolet Suomen yksityismetsistä. Tarjoamme omistajajäsenillemme kaikki tarvittavat metsänhoidon palvelut kestävän metsätalouden harjoittamiseen ja metsäomaisuuden arvon kasvattamiseen. Hankimme kaiken Metsä Groupin käyttämän puun Itämeren alueen kestävästi hoidetuista metsistä, valtaosan omistajajäseniltämme Suomesta. 

Vuonna 2022 liikevaihtomme oli 2,1 miljardia euroa, ja työllistämme noin 750 henkilöä. Edistämme monimuotoista, yhdenvertaista ja mukaan ottavaa kulttuuria. 

Metsä palvelee: X | Facebook