Puunkorjuu Metsä Groupin Rauman sahan jatkuvaan tuotantoon käynnistyi

Metsä Groupin lehdistötiedote 15.9.2022
  • Lehdistötiedotteet
  • |
  • |
  • Puunhankinta

Metsä Group aloitti tänään 15.9.2022 puunkorjuun Metsä Fibren Rauman uuden mäntysahan jatkuvaa tuotantoa varten. Keväästä 2022 asti koekäyttövaiheessa olleen Rauman sahan jatkuva tuotanto käynnistyy kuluvan vuosineljänneksen aikana.

Puunkorjuu Rauman sahan jatkuvaa tuotantoa varten alkoi Metsä Groupin omistajajäsenen, Tuomaalan Yhteismetsän metsässä uudistushakkuukohteella. Puunkorjuusta kohteella vastasi Metsäpalvelu Helminen Oy.

”Rauman sahan jatkuvan tuotannon käynnistyminen lähestyy ja alamme nostaa puunkorjuumääriä. Tavoitteemme on hankkia mäntytukit sahalle Metsä Groupin omistajajäseniltä”, Metsä Groupin metsäjohtaja Juha Jumppanen kertoo.

Korjuumäärät nousevat vähitellen sahan tuotannon kasvaessa täyteen kapasiteettiinsa. Mäntytukkivaltaisten leimikoiden osto sahaa varten alkoi hyvissä ajoin jo viime vuoden puolella.

Rauman sahan tukit hankitaan Etelä- ja Länsi-Suomesta uudistus- ja harvennushakkuilta. 

”Rauman saha käyttää vuodessa 1,5 miljoonaa kuutiota mäntytukkia. Tämä tarkoittaa nykyisillä kantohinnoilla noin sadan miljoonan euron vuosittaisia kantorahatuloja metsänomistajille. Tämän päälle tulevat vielä hakkuilta kertyvien kuitu- ja energiapuiden metsänomistajille tuomat kantorahatulot”, Jumppanen sanoo.

Rauman sahan työllisyysvaikutus puunhankintaketjussa ja metsänhoidossa on kaikkineen noin 500 henkilötyövuotta.

”Metsänomistajilta keräämämme palautteen mukaan he ovat erittäin tyytyväisiä yrittäjiemme työhön. Kasvava puunhankinta onnistuu yhdessä omistajajäsenten sekä ammattitaitoisten ja luotettavien yrittäjiemme kanssa”, Jumppanen sanoo.

Puun määrä suomalaissa metsissä kasvaa joka vuosi ja metsät toimivat siten hiilinieluna.

”Tukkien käytön lisäys on kestävällä pohjalla. Tukeista valmistamme sahatavaraa, jota käytetään pitkään hiiltä sitoviin puutuotteisin. Huolehdimme yhdessä metsänomistajien kanssa metsien säilymisestä terveinä, elinvoimaisina ja monimuotoisina – se on yhteinen etumme”, Jumppanen sanoo.

Konkreettisia, toimintatapoja muuttavia metsänhoidon keinoja kehitetään Metsä Groupin ekologisen kestävyyden ohjelman avulla.

Lisätietoja:
Juha Jumppanen, metsäjohtaja, Metsä Group, p. 050 384 4808
Krista Kimmo, viestintäpäällikkö, Metsä Group, p. 050 526 4911


Metsä Groupin puunhankinta ja metsäpalvelut
 
www.metsagroup.com/puunhankinta

Metsä Groupin puunhankinta ja metsäpalvelut vastaa Metsä Groupin emoyrityksen, Metsäliitto Osuuskunnan jäsenille tarjottavista palveluista ja niiden kehittämisestä. Metsäliitto Osuuskuntaan kuuluu lähes 100 000 metsänomistajaa, jotka omistavat yhteensä noin puolet Suomen yksityismetsistä. Tarjoamme omistajajäsenillemme kaikki tarvittavat metsänhoidon palvelut kestävän metsätalouden harjoittamiseen ja metsäomaisuuden arvon kasvattamiseen.

Hankimme kaiken Metsä Groupin käyttämän puun Itämeren alueen kestävästi hoidetuista metsistä, valtaosan omistajajäseniltämme Suomesta. Toimitamme myös merkittävän määrän energiapuuta, kuorta ja purua jatkojalostukseen.

Vuonna 2021 liikevaihtomme oli 2,0 miljardia euroa, ja työllistämme noin 850 henkilöä.

Metsä palvelee: Twitter | Facebook