Taimien istutuksessa ei kannata aikailla

Maanmuokkauksen jälkeen on aika perustaa uusi metsä kylväen, istuttaen tai luontaisesti siemenpuita käyttäen. Istutus on varmin ja nopein keino perustaa uusi metsä. Ripeästä uudistamisesta hyötyy paitsi metsänomistaja, myös ilmasto.

Taimet kannattaa istuttaa ja siemenet kylvää mahdollisimman pian uudistushakkuun jälkeen, jotta vähäpuustoinen vaihe jää lyhyeksi ja metsästä tulee nopeasti hiilinielu. Metsänuudistaminen on myös helpompaa ja onnistuu paremmin, jos se tehdään ennen kuin pintakasvillisuus on ehtinyt kasvaa alueelle.

Istutuskausi alkaa keväällä, kun routa on sulanut maasta ja jatkuu sopivaa taimilajia käyttäen aina syksyyn saakka. Uudistusalalle istutetaan puulajista riippuen 1600–2200 taimea hehtaarille. Oikea puulaji tulee istuttaa oikealle kasvupaikalle. Kuusi ja koivu vaativat enemmän ravinteita ja kosteutta kuin mänty, joka viihtyy karuilla ja kuivillakin kasvupaikoilla. Oma metsäasiantuntijasi osaa opastaa oikean puulajin ja taimityypin valinnassa.

Taimien istutus onnistuu myös syksyllä

Tavallisesti metsää istutetaan keväällä ja alkukesästä, mutta mutta myös syksy on hyvää aikaa taimien istutukselle. Elo-syyskuussa istutettu taimi ehtii juurtua ennen talven tuloa ja lähtee heti kevään tullessa nopeaan kasvuun. Syyskuun jälkeen istutusta ei tehdä, koska taimien juurtumista ei enää tapahdu.

Taimitarhalla tehtävän lyhytpäiväkäsittelyn ansiosta syystaimet ovat valmistautuneet talven tuloon ennakolta ja kestävät hyvin syyshalloja. Niiden kasvu on pysäytetty jo heinäkuussa lyhentämällä päivän pituutta keinotekoisesti. Syysistutus sopii paremmin kuusen istutukseen routimattomille karkeille ja keskikarkeille kivennäismaille, joita vesi ei vaivaa. Hienojakoisille kivennäismaille tai turvemaille taimia ei pidä routariskin takia istuttaa syksyllä. Jos harkitset syysistutusta, voit varmistaa omalta metsäasiantuntijaltasi, sopiiko se sinun metsääsi.

Männyn kylvö valiosiemenellä takaa puille hyvän kasvun

Uusi metsä voidaan perustaa myös kylvämällä. Männyn kylvö soveltuu viljavuudeltaan karummille kohteille, joilla heinittyminen ei uhkaa taimien kehitystä. Etelä- ja Keski-Suomessa käytämme jalostettua 1,5-sukupolven siemenviljelyssiementä eli valiosiementä, joka takaa puille hyvän kasvun sekä parhaat mahdolliset tekniset ominaisuudet. Pohjoisimmassa Suomessa käytämme myös metsikkösiementä, koska siemenviljelyssiementä ei ole kaikkialle saatavissa.

Kylvöjä tehdään keväällä lumien sulamisesta juhannukseen saakka. Männyn kylvö tehdään useimmiten koneellisesti maanmuokkauksen yhteydessä, mutta pienemmissä kohteissa kylvö voidaan tehdä myös käsin.