Varhaisperkauksessa poistetaan vesakkoa

Varhaisperkauksessa vähennetään havupuutaimikosta taimien kasvua haittaava lehtipuuvesakkoa. Lisäksi saatetaan harventaa liian tiheästi kasvavia havupuutaimiryhmiä. Toimenpiteellä varmistat taimikkosi kasvun ja estät puustovauriot, joita muutoin syntyisi ylitiheässä metsässä ensiharvennuksen aikaan.

Varhaisperkaus tehdään, kun kasvatettavat männyn- tai kuusentaimet ovat noin metrinmittaisia eli 4–8 vuotta istutuksen jälkeen. Koivun viljelytaimikoissa ei varhaisperkausta yleensä tarvita. 

Varhaisperkauksessa vesasyntyinen sekä havupuita selvästi pidempi lehtipuusto poistetaan kokonaan. Havupuiden pituisia tai pienempiä siemensyntyisiä rauduskoivuja jätetään harvakseltaan kasvamaan. Kasvatettavien havupuutaimien ja jätettävien siemensyntyisten rauduskoivujen on oltava vähintään metrin etäisyydellä toisistaan.

Myös muita lehtipuita säästetään, etenkin aukkopaikkoihin. Tarvittaessa harvennetaan myös alle puolen metrin etäisyydellä toisistaan olevia havupuita niin, että kasvupaikalle jätetään paras taimi. 

Varhaisperkauksessa jätetään suojatiheiköitä yksi jokaista alkavaa kolmea hehtaaria kohden.

Oikea-aikaisesti tehty varhaisperkaus kannattaa 

Varhaisperkauksen hinnoittelussa sovelletaan taimikonhoidon vaikeusluokkiin perustuvaa mallia, joka palkitsee metsänomistajan oikea-aikaisesta metsänhoidosta. Varhaisperkaukseen on mahdollista saada valtion metsätalouden tukea. Metsäasiantuntijamme osaavat kertoa lisää tukimahdollisuuksista ja he myös hoitavat tarvittaessa niihin liittyvät ilmoitukset ja hakemukset. Haemme kaikki tuet suoraan metsänomistajalle.