Tekopökkelöt lisäävät lajimäärää metsässä

Metsä Groupin lehdistötiedote 8.2.2022
  • Lehdistötiedotteet
  • |
  • |
  • Puunhankinta

Vuonna 2021 toteutetussa tutkimuksessa havaittiin, että tekopökkelöissä on selvästi enemmän lajeja kuin hakkuukannoilla. Lisäksi kaikki tutkimuksessa löytyneet vaateliaat lajit löytyivät juuri tekopökkelöistä.

”Kävin tutkimuksessa läpi samoilta alueilta hakkuukannot ja tekopökkelöt. Tekopökkelöissä oli selvästi enemmän lajeja kuin kannoilla. Lisäksi tekopökkelöistä löytyi monia sellaisia lajeja, joita hakkuukannoista ei tavattu”, tutkimuksen tehnyt Luonnonvarakeskuksen tutkija Juha Siitonen kertoo.

Tekopökkelöiden merkitystä metsälajistolle ei voida osoittaa ilman vertailua tilanteeseen, jossa niitä ei olisi tehty. Tästä syystä tekopökkelöistä löytyvää lajistoa verrattiin tavanomaisista hakkuukannoista löytävään lajistoon. Hakkuukannoista löytyvä lajisto on metsässä ilman tekopökkelöitäkin.

”Tekopökkelöitä kannattaa tehdä, koska ne lisäävät lahopuusta riippuvaisten lajien lajimäärää metsissä. Noin kolmasosa lajeista löytyi vain tekopökkelöistä. Lisäksi kaikki tutkimuksessa löytyneet vaateliaat lajit löytyivät juuri tekopökkelöistä eli ne parantavat erityisesti harvinaisten lajien selviytymistä talousmetsissä”, Siitonen kertoo.

Tekopökkelöistä löytyi yhteensä neljä sellaista kovakuoriaislajia, jotka ovat olleet aiemmin uhanalaisia, mutta joiden tilanne on sittemmin parantunut.

Tekopökkelöillä lisätään lahopuun määrää

”Tekopökkelö on hakkuiden yhteydessä muutaman metrin korkeudelta katkaistu puunrunko. Teemme tekopökkelöitä hakkuiden yhteydessä, jotta metsiin saada lisää pystylahopuuta, joka on tärkeää monelle metsän lajille, kuten tämäkin tutkimus osoittaa”, Metsä Groupin kestävän kehityksen johtaja Vesa Junnikkala kertoo.

Metsä Groupilla tekopökkelöitä alettiin tehdä kaksi joka hehtaarille vuonna 2016. Vuoden 2020 alusta määrä nostettiin neljään. Tekopökkelöitä tehdään kaikissa hakkuutavoissa. Tekopökkelöiden teko on metsänomistajille vapaaehtoista. Viime vuonna 88 prosentissa puukaupoista metsänomistaja päätti, että tekopökkelöitä tehdään.

Yksi Metsä Groupin kestävän kehityksen 2030 -tavoitteista on lisätä lahopuun määrää metsissä. Tekopökkelöiden teko on yksi keino, jolla tavoitteeseen päästään. Muita keinoja ovat muun muassa säästöpuuryhmien jättäminen ja olemassa olevan kuolleen puun säästäminen metsätöiden yhteydessä.

Metsä Group teetti tekopökkelöistä tutkimuksen, koska Suomesta on toistaiseksi vain vähän julkaistua tutkimustietoa tekopökkelöiden merkityksestä monimuotoisuuteen. Tähän asti olemme nojanneet tutkimustietoon, jota on saatu Ruotsissa. Siellä tekopökkelöiden merkitystä on selvitetty useassa tutkimuksessa.

”Myös ruotsalaisissa tutkimuksissa on havaittu, että tekopökkelöiden lajimäärä on suurempi kuin kantojen. Ruotsissa tekopökkelöistä on löydetty myös uhanalaisia kovakuoriaislajeja”, Junnikkala kertoo.

Kuvia median käyttöön täällä.

Lisätietoja:
Vesa Junnikkala, kestävän kehityksen johtaja, Metsä Group, p.050 373 1488
Juha Siitonen, tutkija, Luonnonvarakeskus, p.029 532 5491
Krista Kimmo, viestintäpäällikkö, Metsä Group, p. 050 526 4911    


Metsä Groupin puunhankinta ja metsäpalvelut
 
www.metsaforest.com

Metsä Groupin puunhankinta ja metsäpalvelut vastaa Metsä Groupin emoyrityksen, Metsäliitto Osuuskunnan jäsenille tarjottavista palveluista ja niiden kehittämisestä. Metsäliitto Osuuskuntaan kuuluu noin 100 000 metsänomistajaa, jotka omistavat yhteensä noin puolet Suomen yksityismetsistä. Tarjoamme omistajajäsenillemme kaikki tarvittavat metsänhoidon palvelut kestävän metsätalouden harjoittamiseen ja metsäomaisuuden arvon kasvattamiseen.

Hankimme kaiken Metsä Groupin käyttämän puun Itämeren alueen kestävästi hoidetuista metsistä, valtaosan omistajajäseniltämme Suomesta. Toimitamme myös merkittävän määrän energiapuuta, kuorta ja purua jatkojalostukseen.

Vuonna 2020 liikevaihtomme oli 1,8 miljardia euroa, ja työllistämme noin 840 henkilöä.

Metsä palvelee: Twitter | Facebook