Metsä Group vähentää merkittävästi fossiilisten kemikaalien käyttöä puunkorjuussa

  • Lehdistötiedotteet
  • |
  • |
  • Puunhankinta

Metsä Groupin sopimusyrittäjät käyttävät toukokuusta alkaen kantokäsittelyssä harmaaorvakkaa ja voitelevat hakkuukoneiden teräketjut jatkossa biohajoavilla öljyillä. Muutokset toteuttavat Metsä Groupin asettamia uudistavan metsätalouden tavoitteita ja vähentävät puunkorjuun fossiilisia hiilidioksidipäästöjä.

Hakkuukoneissa on samantyyppinen laippa ja teräketju, kuin moottorisahassa. Teräketju vaatii voitelua. Toukokuusta alkaen Metsä Groupin sopimusyrittäjät käyttävät teräketjuöljyinä vain kasviöljypohjaisia tai synteettisiä, biohajoavia öljyjä nykyisten fossiilisten öljyjen sijaan.

Hakkuukone levittää tuoreelle kannolle ainetta, joka estää lahottajasienten leviämisen kannon ja juurten kautta maaperään ja ympäröiviin eläviin puihin. Käsittelyaineena käytetään yleisesti ureaa, jonka valmistuksessa käytetään maakaasua. Hajotessaan urea tuottaa hiilidioksidipäästöjä. Kantokäsittely on pakollista vuorokauden keskilämpötilan ollessa plussalla.

Metsä Groupin sopimusyrittäjät siirtyvät toukokuusta alkaen käyttämään kantokäsittelyssä biologista ja orgaanista, Rotstop-tuotenimellä tunnettua valmistetta. Valmiste sisältää harmaaorvakkaa (Phlebiopsis gigantea), joka alkaa kasvaa kannossa ja estää lahon leviämisen kantoon. Harmaaorvakka biologisena torjuntakeinona perustuu lajien keskinäiseen kilpailuun, ja siirtyminen siihen juurikäävän torjunnassa edistää sahauskannoissa esiintyvän ja lisääntyvän lajiston elinoloja. Urea rajataan käytettäväksi vain loppusyksyn pakkasöiden aikaan kantokäsittelylaitteiston jäätymisvaurioiden välttämiseksi.

Kasvipohjaisiin öljyihin ja biologisiin torjuntakeinoihin siirtyminen toteuttaa Metsä Groupin asettamia ympäristötavoitteita. Uudistavan metsätalouden tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden tilan vahvistaminen. Metsä Groupin tavoite on myös vähentää puunhankinnan fossiilisia päästöjä 30 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

”Haluamme parantaa ympäristön tilaa käyttämällä ympäristöystävällisempiä tuotteita ja samalla vähentää fossiilisia hiilidioksidipäästöjämme. Puunkorjuumääräämme perustuva arviomme on, että urean käytön lopettaminen vähentää puunkorjuumme hiilidioksidipäästöjä noin tuhannen dieselhenkilöauton vuosipäästöjen verran. Metsissä jää käyttämättä yli 0,5 miljoonaa litraa fossiilista teräketjuöljyä vuodessa”, Metsä Groupin tuotantojohtaja Hannu Alarautalahti kertoo.

Metsä Group on varmistanut Rotstopin valmistajan kanssa, että valmistetta riittää Metsä Groupin yrittäjille. Kasvipohjaisia ja synteettisiä biohajoavia teräketjuöljyjä on laajasti myynnissä, ja niiden toimivuus on varmistettu käytettävyystesteillä.

Lisätietoja:

Hannu Alarautalahti, tuotantojohtaja, Metsä Group, puunhankinta ja metsäpalvelut, puh. +358  50 598 7145

Ilkka Köntti, projektipäällikkö, Metsä Group, puunhankinta ja metsäpalvelut, p. +358 40 663 1417

Juha Laine, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Metsä Group, puunhankinta ja metsäpalvelut, p. 050 346 0350


Metsä Groupin puunhankinta ja metsäpalvelut
metsagroup.com/fi/puunhankinta 

Metsä Groupin puunhankinta ja metsäpalvelut vastaa Metsä Groupin emoyhtiön, Metsäliitto Osuuskunnan jäsenille tarjottavista palveluista ja niiden kehittämisestä. Yhtiö hankkii kaiken Metsä Groupin tuotantolaitosten käyttämän puun. Osuuskuntaan kuuluvat yli 90 000 metsänomistajaa omistavat noin puolet Suomen yksityismetsistä. Olemme sitoutuneet uudistavaan metsätalouteen, joka vahvistaa metsäluonnon tilaa mitatusti. Edistämme monimuotoista, yhdenvertaista ja mukaan ottavaa kulttuuria. 

Vuonna 2023 liikevaihtomme oli 2,2 miljardia euroa, ja työllistämme noin 700 henkilöä. Koko Metsä Groupin liikevaihto oli 6,1 miljardia euroa. 

Metsä palvelee: X | Facebook