Jarno toimii Metsä Groupin aliurakoitsijana ja korjaa omistajajäsenten puita monitoimikoneella. Työtä tehdään kiinteässä yhteistyössä Metsä Groupin operaatioesimiehen kanssa. Aikatauluihin ja työjärjestelyihin voi kuitenkin vaikuttaa itse, mikä tuo hommaan vapauden tuntua. Konttori metsän keskellä kelpaisi varmasti monelle meistä. Jarnostakin ala tuntuu omalta.

– Peruskoulusta lähtien olen ollut metsäalalla. Kyllä se kiinnosti jo pikkupoikana.

Hyvä työn jälki on puunkorjuuyrittäjän käyntikortti

Hyvän motokuskin tunnistaa korjuujäljestä. Mitä vähemmän jälkiä metsään jää, sitä parempi käyntikortti se korjuuyrittäjälle on.

– Hyvä korjuujälki on sellainen, ettei ole painaumia missään ja juuri oikeat puut on otettu ja oikeat taas jätetty paikoilleen, Jarno kertoo.

Paras korjuujälki saadaan, kun ollaan oikeaan aikaan oikeassa paikassa, sillä maan kosteudella ja lumitilanteella on suuri merkitys sille, millaisen jäljen monitoimikone jättää. Kuljettajan taidosta ja tarkkaavaisuudesta on kiinni sekin, tuleeko pystyyn jätettäviin puihin kolhuja. Korjuuyrittäjän oman laadunvalvonnan lisäksi myös Metsä Group valvoo korjuun laatua.

Ennen kuin monitoimikone saapuu hakkuupaikalle, on tärkeää huolehtia ennakkoraivauksesta. Raivaamaton aluskasvillisuus hankaloittaa näkyvyyttä ja hidastaa työtä. Lisäksi tiheä risukko voi lisätä monitoimikoneen ketjujen rikkoutumisia.

Luonnon monimuotoisuus huomioidaan myös hakkuissa

Monimuotoinen luonto on tärkeä osa myös talousmetsän hoitoa. Jarnon työtä ohjaavat erilaiset metsäsertifikaatit, mutta ammattitaitoinen kuski osaa säästää luontokohteita muutenkin.

– Kaikkia luontokohteita ei välttämättä ole merkattu etukäteen, mutta hyvä kuski löytää ne itse.

Metsä Groupin operaatioesimies Juho Jokimies kertoo, että nykyisin hakkuukohteissa lisätään pieneliöille ja linnuille tärkeän lahopuun määrää jättämällä pystyyn tekopökkelöitä.

Monitoimikoneen kuljettajan työ vaatii paitsi tarkkaa silmää, myös sujuvaa yhteydenpitoa metsänomistajiin ja operaatioesimieheen. Juhon ja Jarnon yhteistyö on ollut heidän mukaansa mutkatonta. Metsä Group pyrkii parhaansa mukaan järjestämään sopimusyrittäjilleen töitä myös hiljaisina aikoina, mutta lopulta maailmanmarkkinat ratkaisevat, milloin suomalaisella puunkorjuuyrittäjällä pitää kiirettä.

– Metsäalan vaihteluhan kuuluu lajin luonteeseen, tuumaa Jarno Iso-Junno harkitsevaiseen tapaansa.